BİTKİSEL HORMONLAR TEST

12. sınıflar biyoloji dersi. Bitkisel hormonlar konusu. Bitkilerde oksin, giberellin, sitokinin, absisik asit ve etilen hormonlarının işlevleri ile ilgili çözümlü sorular.Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi oksin hormonunun görevlerinden biri değildir?

A) Bitkinin uzamasını sağlamak

B) Meyvelerin büyümesini sağlamak

C) Bitkinin ışığa yönelmesini sağlamak

D) Yaprak dökümünü sağlamak

E) Dalların uzamasını sağlamak


Soru – 2 

Oksin hormonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Floem borularıyla taşınır

B) Fazla miktarda oksin salgılanması bitkilerde orantısız yaprak büyümesine sebep olur.

C) Az salgılanırsa bitki büyümesi durur

D) Doku kültürleri ile bitki üretiminde kullanılır

E) Çelikten kök oluşmasını sağlar


Soru – 3 

I. Uyku halindeki tohumu uyandırmak

II. Hücre duvarının esnek olmasını sağlamak

III. Meyvelerin olgunlaşmasını sağlamak

IV. Bitkide uyku halinin devamını sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi giberellin hormonunun görevlerinden değildir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) III ve IV

E) I, II ve III


Soru – 4 

I. Bitkilerde gaz halinde salgılanır

II. Yaprakların dökülmesini sağlar

III. Meyveleri olgunlaştırır

IV. Tohumun çimlenmesini sağlar


Etilen hormonu ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

E) I, III ve IV


Soru – 5 

Bitkinin büyümesini durdurarak dal uçlarındaki meristem dokunun üzerini kapatan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etilen

B) Sitokinin

C) Absisik asit

D) Giberellin

E) Oksin


Soru – 6 

Bitki susuz kaldığında stomaları kapatarak bitkinin su kaybını engelleyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etilen

B) Oksin

C) Sitokinin

D) Giberellin

E) Absisik asit


Soru – 7 

Aşağıdaki hormonlardan hangisi tarımsal uygulamalarda meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılmaktadır?

A) Etilen

B) Absisik asit

C) Sitokinin

D) Giberellin

E) Oksin


Soru – 8 

Gövdedeki tomurcukları geliştirerek yan dalların oluşumunu sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksin

B) Giberellin

C) Sitokinin

D) Absisik asit

E) Etilen


Soru – 9

Aşağıdaki hormonlardan hangisi sadece köklerde üretilir?

A) Etilen

B) Sitokinin

C) Absisik asit

D) Giberellin

E) Oksin


Soru – 10 

bitkiselhormonlar_T1S10


Yukarıdaki şekilde bir bitkide üç farklı yönelim gerçekleşmektedir. Bu bitkide ok işaretleri ile gösterilen bölgelerdeki oksin miktarlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.


A) I > II > III

B) III > I > II

C) II > I > III

D) I > II = III

E) I = II = III


Soru – 11 

Bitki gelişmesine uygun bir ortamdaki bitkinin gövde ve dallarının fazla, köklerinin az gelişmesi istenmektedir.

Bunun için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?


A) Oksin hormonu az, etilen hormonu az verilmelidir.

B)Oksin hormonu fazla, etilen hormonu az verilmelidir.

C) Oksin hormonu az, giberellin hormonu fazla verilmelidir.

D) Oksin hormonu fazla, sitokinin hormonu az verilmelidir.

E) Oksin hormonu az, sitokinin hormonu fazla verilmelidir.Soru – 12 

Bitkilerde gövdeyi uzatıcı olarak veya meyve büyütücü olarak tarımsal ilaçlarda kullanılan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksin

B) Giberellin

C) Sitokinin

D) Etilen

E) Absisik asit


Bitkisel Hormonlar Testi Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

17/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI