BİYOLOJİYE GİRİŞ TEST

9. Sınıflar biyoloji dersi. Yaşam bilimi biyoloji, canlıların ortak özellikleri, canlıların sınıflandırılması, canlı yapısında bulunan maddeler ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aşağıda verilen biyolojinin alt dallarından hangisi canlıların davranışlarını inceler?

A) Taksonomi

B) Etiyoloji

C) Morfoloji

D) Entomoloji

E) Histoloji


Soru – 2 

Aşağıda verilen biyolojinin alt dallarından hangisi dokuların yapısını ve işleyişini inceler?

A) Etiyoloji

B) Morfoloji

C) Sitoloji

D) Fizyoloji

E) Histoloji


Soru – 3 

Bilimsel bir araştırma yapan bilim adamının izlediği ilk üç yol aşağıdaki şekildedir.

1. Problemi tespit etme

2. Probleme dayalı soru oluşturma

3. Gözlem yapmak ve veri toplamak


Bu bilimadamının araştırmasını devam ettirirken izleyeceği 4. Yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deney yapmak   

B) Teori Kurmak  

C) Hipotez oluşturmak

D) Gözlem sonuçlarını yasalaştırmak

E) Ölçüm yapmakSoru – 4 

I. Deneme – yanılma yoluyla yapılır

II. Zaman kazandırır

III. Karşılaştırma yapılabilir

IV. Zaman kaybına neden olur

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ampirik deneyin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                B) I ve II                  C) I ve IV

D) II ve III               E) I, III ve IV


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

A) Organizasyon  

B) Oksijenli solunum

C) Üreme

D) Boşaltım

E) Hareket


Soru – 6

Ortak bir atadan gelen ve ortak özellikler taşıyan canlı topluluğuna ne ad verilir?

A) Cins                  B) Şube                C) Tür

D) Alem                 E) Birey


Soru – 7 

Canlılar en küçük birimden en büyük birime doğru sıralanırsa baştan 3. Topluluk hangisi olur?

A) Tür                  B) Alem                  C) Cins

D) Familya            E) Sınıf


Soru – 8 

Doğal şartlarda aynı türe ait bireyler için;

I. Beslenme biçimleri

II. Üreme şekilleri

III. Protein yapıları

IV. Kromozom sayıları

Özelliklerden hangisi veya hangileri aynıdır?

A) Yalnız I                    B) I ve II                    C) I ve III

D) I, II ve IV                E) I, II, III ve IV


Soru – 9 

Silliler, algler ve sporlular aşağıdaki canlı alemlerinden hangisinde yer alırlar?

A) Protista

B) Arkeler

C) Bakteriler

D) Fungiler

E) İlkel kordalılarSoru – 10 

I. Akciğerlere bağlı hava keseleri vardır

II. Dişleri bulunmaz

III. Tek ovaryum bulunur

IV. Sıcakkanlıdırlar

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki canlı gruplarından hangisine aittir?

A) Sürüngenler

B) Kuşlar

C) Memeliler

D) Balıklar

E) İlkel kordalılar


Soru – 11

I. Canlılar içinde en fazla türe sahip olan gruptur.

II. Açık dolaşım görülür

III. Kitinden yapılmış dış iskelet bulunur


Yukarıdaki özellikler aşağıdaki canlı gruplarından hangisine aittir?

A) Eklembacaklılar

B) Yumuşakçalar

C) Sölenterler

D) Kuşlar

E) Solucanlar


Soru – 12

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlardan değildir?

A) Solucan

B) Hidra

C) Midye

D) Kelebek

E) Kertenkele


Soru – 13 

Aşağıdakilerden hangisi plasentalı bir memeli değildir?

A) At

B) Koyun

C) Koala

D) Keçi

E) Zebra


Soru – 14 

Aşağıdakilerden hangisi memelilerin özelliklerinden değildir?

A) İç döllenme görülür

B) Sinir sistemleri iyi gelişmiştir

C) Kaslı bir diyaframa sahiptirler

D) Dişilerinde süt bezleri bulunur

E) Vücut ısıları değişkenidir


Soru – 15 

Aşağıdaki bilimadamlarından hangisi kalıtım ile ilgili geniş deneysel çalışmalar yapmıştır?

A) İbni Heysem

B) Rosalind Franklin

C) Gregory Mendel

D) İbni Sina

E) James Watson


Soru – 16 

Aşağıdaki organellerin hangisi protein sentezlemekle görevlidir?

A) Golgi aygıtı

B) Endoplazmik Retikulum

C) Mitokondri

D) Ribozom

E) Koful


Soru – 17 

Enzimlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Reaksiyonları hızlandırırlar

B) Aktivasyon enerjisini düşürürler

C) Bir maddeye etki eden enzime substrat denir

D) Tekrar tekrar kullanılabilirler

E) Her enzim belli bir sıcaklıkta en iyi verimi gösterir


Soru – 18 

Gece körlüğü aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde ortaya çıkar?

A) K vitamini

B) C vitamini

C) A vitamini

D) B1 vitamini

E) D vitamini


Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

13/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI