BİYOLOJİYE GİRİŞ TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar biyoloji dersi. Yaşam bilimi biyoloji, canlıların ortak özellikleri, canlıların sınıflandırılması, canlı yapısında bulunan maddeler ile ilgili çözümlü soruların çözümleri.Çözüm – 1 

Taksonomi: Canlıları gruplandırır

Etiyoloji: Canlıların davranışlarını inceler

Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü inceler

Entomoloji: Böcekleri inceler

Histoloji: Dokuların yapısını ve çalışmasını inceler


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

Dokuların yapısını ve çalışma biçimlerini inceleyen biyoloji dalı Histolojidir.

Fizyoloji: Hücre, doku ve organların çalışma mekanizmasını inceler

Sitoloji: Hücrelerin yapısını inceler


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Bilimsel bir problemin ortaya çıkması ve çözümünde izlenen yollar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

1- Problemin tespit edilmesi

2- Probleme dayalı soru oluşturma

3- Gözlem yapmak ve veri toplamak

4- Veri ve gözlem sonuçlarına göre hipotez kurmak

5- Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak

6- Tahminleri kontrol amacıyla kontrollü deneyler yapmak

7- Deney sonuçlarına göre teori kurmak

8- Teorilerin doğruluğunu test ederek kanunlara ulaşmaya çalışmak


Buna göre soruda bilim adamının 4. Adımda yapacağı iş hipotez kurmaktır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Ampirik deney, deneme – yanılma yolu ile yapılan ve bilimsel olmayan denemelerdir. Bu denemler zamandan kaybettirir. Bilimsel çalışmaya dayanmadığından doğruluğu kabul görmez. Problemle ilgili yeterli deney ve bilimsel çalışma olmadığı durumlarda uygulama yoluna gidilir.

Soruda I ve IV. İfadeler ampirik deneyin, II ve III. İfadeler kontrollü deneyin özelliklerindendir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Üreme, boşaltım, hareket ve organizasyon canlıların ortak özelliklerindendir. Oksijenli solunum canlıların ortak özelliği değildir. Oksijensiz solunum yapan canlılar da bulunmaktadır. Örneğin; Kemosentez yapan bakteriler oksijen yerine demir, kükürt kullanmaktadır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

Ortak bir atadan gelen, ortak özelliklere sahip, çiftleştiklerinde sağlıklı bireyler meydana getiren canlı topluluklarına tür adı verilir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

Canlı toplulukları en küçük birimlerinden en geniş birime göre aşağıdaki gibi sıralanır.

Tür, cins, familya (aile), takım, sınıf, şube, alem.

Türden aleme doğru gidildikçe canlılar arasındaki ortak özellikler azalırken, canlı çeşitliliği ve canlı sayısı artar. 

Örneğin; kaplanlar bir türdür, kedigiller ise bir ailedir. Kaplanlar kedigiller ailesinde yer alır. Aslanlar ve leoparlar da kedigiller ailesindendir. Evcil kediler de kedigiller ailesi içinde yer alır. Bunlar tür bakımından birbirinden farklı canlılardır.

 Doğru cevap D seçeneği.

Çözüm – 8 

Aynı türe sahip bireylerde;

Üreme ve beslenme biçimleri aynıdır, kromozom sayıları ve vücut sistemleri aynıdır.

Protein yapıları benzerlik gösterir, fakat farklıdır. Protein yapısı tüm canlılarda farklıdır.

Renkleri ve yaşadıkları bölgeler aynı veya farklı olabilir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 9 

Silliler, algler, sporlular, kamçılılar, kökayaklılar, cıvık mantarlar protista alemi içinde yer alır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

Omurgalı hayvanlardan kuşların uzun süreli uçabilmesi için akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunur. Kuşlarda diş bulunmaz. Gagalarıyla topladıkları besinler vücutlarında taşlık adı verilen bir bölümde depolanarak burada parçalanması sağlanır. Kuşlarda tek ovaryum bulunur. Sıcakkanlılardır. Kış uykusuna yatmazlar. Kalpleri dört odacıklıdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

Eklembacaklılar canlılar arasında en fazla türe sahip olan gruptur. Bu grupta yer alan canlıların iskeleti kitin adı verilen bir maddeden yapılmıştır. Bu canlılarda dış iskelet bulunur. Eklembacaklılar açık dolaşım yaparlar.

Örümcekler, çokayaklılar, böcekler, kabuklular, derisidikenliler bu gruptandır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12

Kertenkele omurgalı hayvan grupları içinde sürüngenler sınıfında yer alır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 13 

At, koyun, keçi ve zebra plasentalı memelilerdir. Bu canlılarda yavru gelişimini tamamlayıncaya adar anne karnında yer alır.

 Koala ise keseli memelilerdendir. Bu canlılarda yavru gelişiminin bir bölümünü anne vücudunun dış kısmında yer alan bir bölmede tamamlar.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Memelilerin vücut ısıları sabittir, değişken değildir. E seçeneği yanlıştır. Diğer seçeneklerdeki özellikler memelilerin özellikleri arasındadır.

Doğru cevap E seçeneği.


 Çözüm – 15 

Kalıtım ile ilgili olarak bezelyeler ile çeşitli deneyler yaparak bir türün sahip olduğu özelliklerin kuşaktan kuşağa geçişini kanıtlayan bilim adamı Gregory Mendel’dir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 16 

Hücrede protein sentezleyen organel ribozomdur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 17 

Enzimler aktivasyon enerjisini düşürüp, reaksiyonları hızlandırırlar. Tekrar tekrar kullanılabilirler. Bir enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. Her enzimin en iyi çalıştığı bir sıcaklık değeri vardır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 18 

Gece körlüğü A vitamini eksikliğinde ortaya çıkmaktadır.

K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında gecikme, C vitamini eksikliğinde skorbit hastalığı, B1 vitamini eksikliğinde beriberi hastalığı, D vitamini eksikliğinde raşitizm rahatsızlıkları görülür.


Doğru cevap C seçeneği.Biyolojiye Giriş Test Soruları

Canlıların Yapısındaki temel Bileşenler Çözümlü Test

SANATSAL BİLGİ

13/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI