BOŞALTIM SİSTEMİ TEST

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık biyoloji dersi. Boşaltım sisteminin çalışması ve önemi. Homeostasinin sağlanması. Böbreklerde süzülme ve geri emilim ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir?

A) Kreatinleri dışarı atmak

B) Fazla iyonları dışarı atmak

C) Tuz oluşturmak

D) Kan pH sini ayarlamak

E) Su ve kan hacmini düzenlemek


Soru – 2 

Henle kulpu aşağıdaki yapılardan hangisinde bulunur?

A) Kabuk bölgesi

B) Öz bölgesi

C) Havuzcuk

D) Kabuk ve Öz bölgesi

E) Öz bölgesi ve havuzcuk


Soru – 3 

Glikoz, aminoasitler ve vitaminler aşağıdaki yapılardan hangisinde geri emilir?


A) Henle kulpu

B) Proksimal tüp

C) Distal tüp

D) Glomerulus

E) Bowman kapsülü


Soru – 4 

I. Bowman kapsülü ile glomerulusun oluşturduğu yapıdır

II. Kandaki proteinler ve kan hücreleri hariç tüm maddeler bowman kapsülüne süzülür

III. Glomerulus ile distal tüp tarafından oluşturulur.

IV. Kılcallardaki kan basıncı doku kılcallarındakinden yüksektir.

Malpighi tüpleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I              B) I ve II               C) II ve III

D) I ve IV               E) I, II ve IV


Soru – 5 

I. Distal tüp

II. Proksimal tüp

III. Bowman kapsülü

IV. Henle kulpu


Kandan süzülen maddelerin yukarıdaki yapılardan geçme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III, IV

B) II, III, I, IV

C) II, III, IV, I

D) III, II, IV, I

E) III, I, IV, II


Soru – 6 

Aşağıdaki organlardan hangisi vücutta homeostasinin sağlanmasında görev yapmaz?


A) Akciğerler

B) Karaciğer

C) Deri

D) Böbrekler

E) Dalak


Soru – 7 

I. Bireyin uzun süre susuz kalması

II. Bireyin aşırı sıvı alması

III. Bireyin aşırı terlemesi

IV. Kan basıncının yükselmesi

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi kandaki ADH hormonu miktarında artışa yol açar?

A) Yalnız I               B) I ve II                     C) I ve III

D) II ve IV               E) I, III ve IV


Soru – 8 

I. Bilirubin maddesini safra ile ince bağırsağa göndermek

II. Amonyağı üreye dönüştürmek

III. CO2 maddesini etkisizleştirmek

IV. Plazma proteinlerini sentezlemek


Yukarıdakilerden hangileri karaciğerin homeostasi ile ilgili görevlerindendir?

A) I ve II                 B) II ve III                 C) III ve IV

D) I, II ve IV            E) I, II, III ve IV


Soru – 9 

I. Proksimal tüp

II. Distal tüp

III. Henle kulpu

IV. Toplayıcı kanallar

Suyun geri emilimi yukarıdaki yapılardan hangisinde gerçekleşir?

A) I ve II               B) II ve III               C) III ve IV

D) I, II ve III          E) I, II, III ve IV


Soru – 10 

Distal tüpte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


A)H+ iyonlarının geri emilimi

B) Sodyumun geri emilmesi

C) Klorun geri emilmesi

D) K+ iyonlarının dışarı atılması

E) Suyun geri emilimi


Soru – 11 

Aşağıdakilerden hangisi böbreklerden salgılama yolu ile atılan bir madde değildir?

A) NH4+

B) Glikoz

C) Penisilin

D) H+

E) Boyalar


Boşaltım Sistemi Testi Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

09/05/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI