CANLI ALEMLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar biyoloji dersi, canlıların sınıflandırılması konusu. Canlıların sınıflandırılması ve canlı sınıflarının özellikleri ile ilgili testin çözümleri.


Çözüm – 1 

İlk sınıflandırmayı yapan Aristo; canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayırmıştır. Hayvanları karada, denizde ve havada yaşayan canlılar olarak ayırmıştır. Bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olarak gruplandırmıştır.

Ampirik sınıflandırma hayvanların dış görünüşüne bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada uçabilen canlıların tamamı bir sınıfta toplanır. Uçabilen böcekler de kuşlarla aynı sınıfta yer alır. Örneğin bir yarasa ile bir sinek aynı sınıfta yer alır. Yapay sınıflandırmada analog organlar gözönünde bulundurulur.

Aristonun yaptığı sınıflandırma ampirik sınıflandırmadır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

İki isimli adlandırma Latince kelimelere göre yapılır. İlk kelime cins adını, ikinci kelime tanımlayıcı adı verir. Birinci ve ikinci kelime birlikte tür adını verir.

Buna göre Latince adlandırılması yapılmış canlılardan 1. Kelimesi aynı olanlar aynı cinstendir. Birinci kelimeleri aynı olsa bile 2. Kelimeleri farklı olanlar farklı cinstendir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3 

Sistematik sınıflandırma en küçükten en büyüğüne doğru aşağıdaki şekilde sıralanır.

TÜR → CİNS → AİLE → TAKIM → SINIF → ŞUBE → ALEM

Buna göre 5. Sırada "SINIF" bulunmaktadır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4

Soruda verilen her şıkta iki sistematik birim adı verilmiştir. Aslında buna gerek yoktur, çünkü en üstteki sistematik birim alttaki birimi zaten kapsayacaktır.

Sınıflandırma,

TÜR → CİNS → AİLE → TAKIM → SINIF → ŞUBE → ALEM

Şeklinde sıralandığından en üstte yer alan "ALEM" alttaki canlıların tamamına sahiptir. "ALEM" den sonra gelen "ŞUBE" kendisinin altında yer alan birimlerdeki tüm canlılara sahiptir.

En yüksek sınıflandırma basamağı A şıkkında bulunduğundan en fazla sayıda canlıya A seçeneği sahiptir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

Bakteriler hücre zarı ve hücre duvarına sahip, ribozom dışında organeli bulunmayan canlılardır. Bakterilerin DNA’ları stoplazmalarında serbest halde bulur.

Bakterilerin oksijenli ve oksijensiz solunum yapabilen türleri vardır. Oksijenli solunum yapabilen türlerinde mitokondrinin görevini hücre zarının içe doğru kıvrılması ile oluşan ve mezozom adı verilen bir yapı gerçekleştirir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

Cıvık mantarlar, amip, paramesyum, plazmodyum protista aleminin üyeleridir. Şigella bakteriler aleminde olup dizanteri hastalığına sebep olurlar.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 7 

Bakteriler doğadaki azot döngüsünün temel canlılarından biridir. Aynı zamanda bazı bakteri türleri çevre temizliğinde de kullanılmaktadır. Metil alkol, aseton gibi kimyasal ürünler bakterilerin fermantasyonu ile üretilmektedirler. Yoğurt laktik asit bakterileri tarafından fermantasyon ile oluşturulmaktadır.

Metan gazı üretimini arkebakteriler yapmaktadırlar. Çin, Pakistan gibi bazı ülkelerde basit yapılı düzeneklerle bu arkeler kullanılarak metan gazı üretimi yapılır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8 

Açık tohumlu bitkiler çok yıllık ağaç veya ağaççık şeklindeki bitkilerdir. Bu bitkilerin tohumları bir meyve yapısı ile korunmaz, tohumları açıkta bulunur. 

Ladin, ardıç, göknar, servi açık tohumlu bitkilerdir. Mısır bitkisi kapalı tohumlu bitkiye örnektir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

Açık tohumlu bitkilerin özallikleri;

Tohum taslakları ovaryum tarafından örtülmemiştir,

Ağaç ve çalı yapısında çok yıllık bitkilerdir,

İğne yapraklıdırlar,

Yapraklarını dökmezler, her mevsim yeşildirler,

Otsu formları bulunmaz,

Erkek ve dişi organ genellikle farklı bitkilerde bulunur.

Buna göre doğru cevap E seçeneğidir.


Çözüm – 10 

Omurgasız hayvanlar şubesi;

Süngerler,

Sölenterler,

Solucanlar,

Yumuşakçalar,

Derisi dikenliler,

Eklembacaklılar

Şeklinde gruplandırılır. Sürüngenler omurgalı hayvanlar şubesinde bulunur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

Süngerlerin ortak özellikleri;

Vücutlarında endoderm ve ektoderm olmak üzere iki tabaka bulunur,

Ağız ve anüs görevi gören tek sindirim boşluğu bulunur,

İç tabakalarında yakıcı hücreler bulunur,

Hareket organelleri yoktur,

Eşeyli veya eşeysiz ürerler.

Verilen özellikler süngerlere aittir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12 

Eklembacaklıların özellikleri;

Canlılar içinde en fazla türe sahip olan gruptur,

Kitinden yapılmış dış iskeletleri bulunur,

Solungaç veya trake solunumu yaparlar,

Açık dolaşım görülür.


Soruda verilen özelliklerin tamamı eklembacaklılara aittir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 

İki yaşamlıların özellikleri;

Suda ve karada yaşayabilirler,

Larvaları solungaç, erginleri akciğer ve deri solunumu yapar,

Derileri çıplak, nemli ve yumuşaktır,

Kalpleri üç odacıklıdır,

Soğukkanlı hayvanlardır,

Boşaltım ürünleri larvalarda amonyak, erginlerde ürik asittir,

Üremelerinde dış döllenme, dış gelişme görülür,

Başkalaşım geçirirler.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Koala ve kanguru keseli memelilerdir. Yarasa ise uçan memeli hayvandır.

Balina suda yaşayan memeli hayvandır.

Timsahlar sürüngenler sınıfından olup yumurta ile ürerler.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 15

I, III ve IV memeli canlıların özelliklerindendir. II. ifade memelilerin özelliklerinden değildir.

Bazı canlılarda örneğin kangurularda yavru anne karnından gelişimini tamamlamadan doğar ve anne kesesinde gelişimini tamamlar.

Doğru cevap E seçeneği.


Canlı Alemleri Testi Çözümleri

Canlıların Sınıflandırılması Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

22/04/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI