CANLI ALEMLERİ TEST I

9. sınıflar biyoloji dersi, canlılar dünyası konusu. Canlıların sınıflandırılması. Canlı alemleri ve özellikleri. Canlıların çeşitliliği ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangileri ampirik sınıflandırma birimlerinden biri değildir?

A) Suda yaşayan hayvanlar

B) Karada yaşayan hayvanlar

C) Böcekler

D) Çalılar

E) Ağaçlar


Soru – 2 

I. Canis Lupus

II. Morus Nigra

III. Hyla Chrysos

IV.Populus Alba

V. Morus Alba


Yukarıdakilerden hangileri aynı cinstendir?

A) I ve II                 B) I ve III                   C) II ve III

D) II ve V                E) II, IV ve V


Soru – 3 

Doğal sınıflandırmada en küçüğü tür olan 7 birim bulunmaktadır.

Bu birimler küçükten büyüğe sıralandığında baştan 5. basamakta bulunan birim adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür                    B) Aile                     C) Sınıf 

D) Takım                E) Şube


Soru – 4 

Aşağıda yer alan her şıkta iki sistematik birim verilmiştir.

Bu şıklardan hangisinde diğerlerinden daha fazla sayıda canlı bulunur?


A) Tür – Şube

B) Takım – Aile

C) Tür – Sınıf

D) Cins – Takım

E) Takım – Sınıf


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin özelliklerinden biri değildir?


A) Zarla çevrili organelleri bulunmaz

B) Hücre duvarı bulunur

C) Mitokondri ve ribozom dışında organelleri bulunmaz

D) Oksijenli ve oksijensiz solunum yapan türler vardır

E) Hücre zarına sahiptirler


Soru – 6 

Aşağıdakilerden hangisi protista aleminde yer almaz?


A) Cıvık mantarlar

B) Amip

C) Paramesyum

D) Plazmodyum

E) Şigella


Soru – 7 

I. Azot döngüsüne katkıda bulunurlar

II. Fermantasyon yaparlar

III. Metan gazı üretiminde kullanılırlar

IV. Çevre temizliğinde kullanılırlar


Yukarıdakilerden hangileri bakterilerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                     B) I ve II               C) II ve III

D) I, II ve IV                 E) I, II, III ve IV


Soru – 8

Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bir bitki değildir?


A) Ladin

B) Mısır

C) Ardıç

D) Göknar

E) Servi 


Soru – 9 

Aşağıdakilerden hangisi açık tohumlu bitkilerin özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle iğne yapraklıdırlar

B) Otsu formları bulunmaz

C) Çok yıllık bitkilerdir

D) Her mevsim yeşil kalan bitkilerdir

E) Erkek ve dişi organ genellikle aynı çiçekte bulunur


Soru – 10 

Aşağıdakilerden hangisi omurgasızlar şubesinin bir üyesi değildir?


A) Süngerler

B) Solucanlar

C) Sölenterler

D) Sürüngenler

E) Eklembacaklılar


Soru – 11 

I. Eşeyli ve eşeysiz ürerler

II. Hareket organelleri yoktur

III. Vücutlarında ağız ve anüs görevi gören tek açıklık bulunur

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki canlı sınıflarından hangisine aittir?

A) Süngerler

B) Sölenterler

C) Solucanlar

D) Eklembacaklılar

E) Sürüngenler


Soru – 12 

I. Canlılar içinde en fazla türe sahip olan gruptur

II. Açık dolaşım görülür

III. Solungaç veya trake solunumu yaparlar

IV. Dış iskelete sahiptirler


Yukarıdaki özellikler aşağıdaki canlı gruplarından hangisine aittir?

A) Sürüngenler

B) Yumuşakçalar

C) Eklembacaklılar

D) Kabuklular

E) Derisidikenliler


Soru – 13 

I. Kalpleri üç odacıklıdır

II. Solunum organları solungaçtır

III. Üremelerinde dış döllenme, dış gelişme gözlenir

IV. Boşaltım ürünü üredir.


Yukarıdakilerden hangileri "iki yaşamlılar" ın özelliklerindendir?

A) Yalnız I                  B) I ve II                  C) I ve III

D) III ve IV                E) I, III ve IV


Soru – 14 

Aşağıdakilerden hangisi memeli bir canlı değildir?

A) Kanguru

B) Timsah

C) Balina

D) Koala

E) Yarasa


Soru – 15 

I. Yalnızca akciğer solunumu yaparlar

II. Tümünde yavru gelişimini anne karnında tamamlar

III. Tamamının vücudunda kıl bulunur

IV. Gelişmiş bir sinir sistemine sahiptirler

Memelilerle ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                     B) I ve II                    C) II ve III

D) I ve III                     E) I III ve IV


Canlı Alemleri Test Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

22/04/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI