CANLI DOKULARI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

İnsan ve hayvanlarda dokular. Dokuların yapısı ve görevleri. Dokular ve bulundukları organlar. Epitel dokusu, kemik dokusu, kas dokusu, sinir dokusu ve bağ dokusu ile ilgili çözümlü test.


Soru – 1 

Vücudun en fazla hücre içeren dokusu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yağ dokusu

B) Epitel dokusu

C) Kemik dokusu

D) Kan dokusu

E) Bağ dokusu


Soru – 2 

Kan damarlarının iç yüzeyinde, karın zarı, akciğer zarı ve kalp zarında bulunan doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Silindirik epitel

B) Kübik epitel

C) Bez epiteli

D) Tübüler bez

E) Yassı epitel


Soru – 3 

Aşağıdakilerden hangisi bir epitel dokusu çeşidi değildir?

A) Bez epiteli

B) Duyu epiteli

C) Salgı epiteli

D) Bağ epiteli

E) Örtü epiteli


Soru – 4 

Aşağıda bağ dokusu hücreleri ve işlevleri verilmiştir.

Seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Makrofaj > Koruma görevi yapar

B) Melanosit > Deriye rengini verir 

C) Retikulum> Eklemleri yumuşak tutar

D) Fibroblast > Ara madde sentezlerler

E) Mast: Histamin ve heparin salgılarlar


Soru – 5 

I. Kıkırdak doku

II. Bağ dokusu

III. Epitel doku

IV. Yağ dokusu

Yukarıdakilerden hangilerinde kan damarı bulunmaz?

A) Yalnız I             B) I ve II              C) I ve III

D) II ve III            E) I ve IV


Soru – 6

Aşağıdakilerden hangisi yağ dokusunun görevlerinden biri değildir?

A) Organlara şekil vermek

B) Vücut ısısını korumak

C) Enerji sağlamak

D) Hareket sağlamak

E) Tampon görevi yapmak


Soru – 7 

Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusunun görevlerinden biri değildir?

A) Gerektiğinde enerji kaynağı olarak kullanılmak

B) Organizmanın iskeletini oluşturmak

C) Kan hücreleri üretmek

D) Hareketi sağlamak

E) Mineral tuzlarını depolamak


Soru – 8

Aşağıdakilerden hangisi kan dokusunun görevlerinden değildir?

A) CO2 taşımak

B) Heparin üretmek

C) Hormon taşımak

D) Mineral tuzları taşımak

E) Besin taşımak


Soru – 9 

I. Dokunun hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin denir

II. Kollagen lifler içerir

III. Elastiki lifler bulunur


Yukarıda özellikleri verilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan dokusu

B) Yağ dokusu

C) Kıkırdak dokusu

D) Kemik dokusu

E) Kas dokusu


Soru – 10 

Nötrofil, eozonofil, bazofil hücreleri hangi dokuya ait hücrelerdir?

A) Bağ dokusu

B) Kan dokusu

C) Kemik dokusu

D) Kas dokusu

E) Kıkırdak dokusu


Soru – 11 

Aşağıdaki hücrelerden hangisi yaralanmalarda kızarıklık oluşmasına ve acı duyusunun oluşmasına neden olur?

A) Bazofil

B) Nötrofil

C) Lenfosit

D) Monosit

E) Eozonofil


Soru – 12 

Kas dokusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden yanlıştır?

A) Vücudun hareket etmesini sağlar

B) İç organların çalışmasını sağlar

C) Vücut ısısını oluşturur

D) Gerektiğinde yıkılarak enerji üretiminde kullanılır

E) Gerektiğinde salgı maddesi üretirler


Soru – 13 

Aşağıdakilerden hangisi karma bez değildir?

A) Mide

B) Paratiroid

C) Pankreas

D) Yumurtalık

E) Testis


Dokular Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

28/11/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI