CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

Canlılarda Sınıflandırma çeşitleri, yapay ve doğal sınıflandırma. Sınıflandırma basamakları, ikili sistem, sistematik birimler. Tür, cins, sınıf, alem basamakları.


Yeryüzünde milyonlarca canlı türü yaşadığından, bunları tek tek ele alıp incelemek imkânsızdır. Canlı çeşitliliğinin çokluğundan dolayı oluşan canlıları inceleme zorluğu, canlıları belli özelliklerine göre sınıflandırarak incelemeyi zorunlu kılmıştır.

Canlıları çeşitlerine göre sınıflandırarak inceleyen bilim dalına sistematik denir.

Tarihte ilk sınıflandırma çalışmalarını Yunanlı filozof Aristo (M.Ö. 384-322) yapmıştır. 

Aristo canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayırmıştır. Hayvanları da karada yaşayanlar ve suda yaşayanlar olarak ikiye ayırmıştır.

Aristo, hayvanları vücut özelliklerine göre yaptığı sınıflandırmada hem dış karakterlere hem de anatomilerine bakarak hayvanları kanlı hayvanlar(kırmızı kanlı) ve kansız hayvanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır.

Aristo’nun öğrencilerinden Theophrastus, Aristo’nun sistematiğine ek olarak bitkileri otlar, ağaçlar ve çalılar olarak gruplandırmıştır.


     

Canlıları Sınıflandırma Çeşitleri

A. Yapay (Ampirik) Sınıflandırma

Canlıları renk, desen, yaşadıkları ortam ve şekilsel benzerliklerine göre yapılan sınıflandırmadır. İlk olarak Aristo tarafından yapılmıştır. Böyle bir yaklaşım gözleme dayalı olduğu için hatalara neden olmuştur. 

Yapay sınıflandırmada yararlanılan özelliklerden biri analog organlardır.

-Analog Organ : Kökenleri farklı görevleri aynı olan organlardır. Örneğin; yarasanın kanadı kas ve kemik, sineğin kanadı zar yapısındadır. Ama bu iki organın görevleri aynıdır, uçmayı sağlamak.

B. Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma


Bu sınıflandırma Linne tarafından yapılmıştır. Canlıların doku ve organlarının köken bağıntılarına bakarak yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada anatomik benzerlikler, akrabalık dereceleri, protein yapıları, fizyolojik benzerlikleri dikkate alınarak sınıflandırma yapılır.

Doğal sınıflandırma Homolog Organlar ve Doğal Benzerliklere dayanır.

Homolog Organ: Kökenleri aynı görevleri aynı veya farklı olabilen organlardır.

Örneğin balinanın yüzgeci ve kuşun kanadı homologdur. İkisi de kas ve kemikten meydana gelmiştir. Kuşların kanadı ile yarasaların kanadı da homologdur. İkisi de uçmayı sağlar.Canlılarda Sınıflandırma Basamakları ve Adlandırma

Sınıflandırmada temel birim türdür. Tür kavramını ilk kez 17. Y.y. ‘da John RAY kullanmıştır. Daha sonra 18. y.y. ‘da Carolus Von Linnaus türün tanımını geliştirmiştir.

TÜR: Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, doğal ortamda çiftleşip verimli yavrular meydana getiren bireyler topluluğudur.

-Aynı türün sağlıklı bireylerinde kromozom sayıları aynıdır.

-Aynı türün bireylerinde Gen ve protein yapıları benzerdir.

-Aynı türün bireylerinin beslenme şekilleri aynıdır.

-Morfololojileri, renkleri, davranışları ve yaşadıkları bölgeler aynı veya farklı olabilir.

-Sistemleri aynıdır.

-Üreme şekilleri aynıdır.


İkili Adlandırma (Binominal Sistem)

Linne her türe iki kelimeden oluşan latince bir isim vermiştir. Tür adının ilk kelimesi onun bağlı olduğu cinsi gösterir, ikinci kelimesi tamamlayıcı addır.

Cins kelimesi büyük harfle tamamlayıcı adı gösteren kelime küçük harfle başlar.


Cins İsmi tamamlayıcı ad 

Morus alba (Ak dut)

Pinus nigra (Kara Çam)

Pinus pinea (Fıstık Çamı)

Felis familiaris (kedi)

Felis leo (Aslan)

Felis tigra (Kaplan)

Homo sapiens (İnsan)


Sistematik Birimler

Filogenetik sınıflandırmada canlılar 7 ana grupta toplanır, en küçük birim türdür.


Tür - - - Cins - - -Aile - - - Takım - - - Sınıf - - - Şube - - - Alem


Türden Aleme Gidildikçe

Ortak özellikler azalır.

Birey sayısı artar.

Farklı özellikler artar.

Kalıtsal çeşitlilik artar.

Akrabalık azalır.Alemden Türe Gidildikçe

Ortak Özellik artar

Birey sayısı azalır.

Farklı özellikler azalır.

Kalıtsal çeşitlilik azalır.

Akrabalık artar.BU BÖLÜMÜN DİĞER KONULARI

1- BİYOLOJİNİN KONUSU

2- CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

3- CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

4- CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ

5- ÖKARYOT CANLILAR VE PROTİSTA ALEMİ

6- MANTARLAR VE BİTKİLER ALEMİ

7- OMURGASIZ HAYVANLAR

8- OMURGALI HAYVANLAR
SANATSAL BİLGİ

13/08/2016


 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI