ÇAPRAZLAMA ÇÖZÜMLÜ SORULAR

10. sınıflar biyoloji dersi, kalıtım konusu. Kalıtımda monohibrit, dihibrit ve ikiden çok karakterli bireylerin çaprazlanmaları ve genotipleri. Çözümlü test.


Soru – 1 

Genotipi Aa olan bir dişi bireyle genotipi aa olan bir erkek bireyin çaprazlanmasıyla 1. nesilden elde edilen 100 bireyden kaçının genotipi aa şeklinde olur?

A) 75                          B) 50                      C) 40

D) 25                          E) 15


Soru – 2 

Bir bitki türünde sarı meyve rengi kırmızı meyve rengine baskındır. 

Homozigot sarı meyve geni taşıyan bitki ile bu karakter bakımından heterozigot olan bir bitki çaprazlanıyor ve 1 nesilde elde edilen bireyler kendi aralarında tozlaştırılıyor.

 2. Nesilde oluşan 64 bireyden kaç tanesi kırmızı renkli meyve verir.

A) 32                           B) 16                  C) 4

D) 2                             E) 1


Soru – 3 

MmNNPpRR genotipli bir bireyin MNpR gametini oluşturması olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/32                 B) 1/16                     C) 1/12

D) 1/8                   E) 1/4


Soru – 4 

PpRR genotipli dişi birey ile PpRr genotipli erkek bireyin çaprazlanmasıyla PPRR genotipli bir bireyin oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/4                            B) 1/8                   D) 1/9

D) 1/12                          E) 1/16


Soru – 5 

AabbCcDDEe genotipli bir erkek birey ile AABbccDdEE genotipli dişi bireyin çaprazlanmasıyla AaBbccDDEE genotipli bir bireyin oluşması ihtimali nedir?

A) 1/2                              B) 1 / 4                  C) 1/8

D) 1/16                            E) 1/32


Soru – 6 

MmNnPPSs genotipinde M ve N genleri bağlı genler olduğuna göre bu hücreden kaç çeşit gamet oluşabilir?

A) 1                            B) 2                         C) 4

D) 6                            E) 8


Soru – 7 

Bir bitkide beyaz çiçek rengi mavi çiçek rengine, sarı meyve rengi kırmızı meyve rengine baskındır.

C çiçek renk genini, F meyve renk genini göstermektedir.

Beyaz çiçekli, sarı meyveli bir bitkinin genotipini öğrenmek için aşağıdakilerden hangisiyle çaprazlanmalıdır.

A) CcFf                          B) CCFF                     C) ccff

D) CCff                          E) ccFF


Soru – 8 

MmNN genotipine sahip dişi birey ile MmNn genotipine sahip erkek bir birey çaprazlandığında kaç çeşit fenotip ortaya çıkar?

A) 1                              B) 2                          C) 3

D) 4                             E) 5


Soru – 9 

AaBbCcDd genotipli bir bireyin aynı genotipli bir bireyle çaprazlanmasıyla kaç çeşit fenotip ortaya çıkar?

A) 2                              B) 4                          C) 6

D) 8                             E) 16


Soru – 10 

MMNnPPRr genotipli bir bireyin kendisi ile aynı genotipe sahip bir bireyle çaprazlanması ile kaç çeşit genotip oluşur?

A) 9                          B) 12                             C) 16

D) 18                        E) 27


Soru – 11 

3 adet alel gen çifti taşıyan bir birey kendisiyle aynı genotipi taşıyan bir bireyle çaprazlanırsa oluşan genotiplerin sayısı kaç olur?


A) 8                      B) 16                          C) 32

D) 64                    E) 128


Soru – 12 

MMNnAAccFfBb genotipine sahip bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?

A) MnAcfB                      B) MNAcFb                C) MNacFB

D) MnAcFb                     E) MnAcfB


Soru – 13 

A geni ile B geni birbirlerine karşı eksik baskındırlar. A geni sarı tüyü, B geni kahverengi tüyü temsil etmektedir.

Bu karakteri taşıyan erkek ve dişi bireyler çaprazlandığında oluşan tüm bireyler gri tüylü olmaktadır.

Buna göre erkek ve dişi bireyin genotipleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

A) Erkek: Aa, Dişi: Bb

B) Erkek: aa, Dişi: bb

C) Erkek: AB, Dişi: AB

D) Erkek: Ab, Dişi: Ab

E) Erkek AA, Dişi: BB


Soru – 14

Bir birey kendisinde bulunan iki alel genden her ikisinin de özeliğini fenotipinde göstermektedir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Bu genler birbirine karşı eksik baskındır

B) Genler birbirlerine eşbaskındır

C) Bireyin genotipi Ab şeklindedir.

D) Bu birey aynı özellikte başka bir bireyle çaprazlanırsa ortaya 2 farklı fenotip çıkar.

E) Bireyin ebeveynlerinden sadece biri bu geni taşımaktadır.


Çaprazlama Testi ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

21/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ayıboğan
çok güzel gardaş çok
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI