DNA ve RNA ARASINDAKİ FARKLAR

12. sınıflar biyoloji konusu. DNA ve RNA arasında yapıları ve hücrede üstlendikleri görev bakımından farklar. Konu anlatımı.Bir canlıya ait tüm özelliklerin bulunduğu yapı DNA’dır. Ökaryot hücrelerde DNA hücrenin yönetim merkezidir. Hücredeki tüm hayatsal faaliyetler DNA kontrolünde gerçekleştirilir. DNA çekirdekte bulunur.


Prokaryot hücrelerde bazı virüs türleri haricinde hücrenin yönetim merkezi DNA’dır. DNA prokaryotlarda stoplazmada bulunur. Bazı virüslerde hücrenin kalıtım ve yönetimi RNA'dadır. Bu virüslerde RNA çift sarmal yapıdadır.

Ökaryot hücrelerde canlının tüm kalıtsal özellikleri ve vücut yapısı DNA kontrolündedir. DNA vücutta üretilen proteinlerin yapısını belirler. Üretilen proteinlerin ne şekil olacağını DNA belirler. Bu şekilde canlı yapısına katılacak her parça DNA kontrolünde üretilir.

DNA protein üretimini yönetmek için RNA'ları kullanır. RNA'lar DNA kontrolünde sentezlenir ve bu yapılar aracılığı ile protein sentezi yönetilir.

RNA’lar kendilerini eşleme yeteneğine sahip değildirler. İhtiyaç durumunda DNA tarafından yeteri kadar sentezlenmektedirler. Ayrıca vücut güvenliği için bu yapıların kesinlikle DNA kontrolünde olması gerekmektedir. RNA’lar tek zincir şeklinde üretilir ve işleri bitince parçalanırlar.

DNA hücre bölünmeden önce kendisini hatasız eşleyerek kendisinde bulunan tüm bilgileri eksiksiz şekilde yeni hücreye aktarır. Oluşan yeni hücrenin DNA'sı bu hücreyi de diğer hücreler gibi o canlıya özgü biçimde yönetir.

Kompleks yapılı canlılarda bu faaliyetler canlılığın devamını sağlar. Eğer herhangi bir nedenle DNA kendisini eksik veya hatalı eşlerse mutasyonlar meydana gelir. Eğer üretilen protein o canlı vücuduna özgü değilse bu protein düşman kabul edilir ve proteine savaş açılır.

Ayrıca vücutta çeşitli faaliyetler için üretilen hormon, enzim gibi maddeler vücutta homeostasiyi sağlar. Kan basıncı, sindirim ve solunum olayları enzim ve hormonlarla sağlanır. Bu bileşiklerin yapısında protein bulunmaktadır. Dolayısıyla vücudun iç dengesinin sağlanması enzim ve hormonların bulunduğu canlının vücuduna uygun biçimde üretilmesi ile mümkün olabilecektir. Aksi durumda tam tersi sonuç verir.

DNA ve RNA görev bakımından oldukça farklıdır. Yapı bakımından da birçok farklı özelliklere sahiptirler. DNA ve RNA arasındaki farklar aşağıda sıralanmıştır.DNA ve RNA ARASINDAKİ FARKLAR


1- Pirimidin bazı olarak DNA’da Timin ile sitozin bazları bulunurken, RNA’da urasil ve sitozin bazları bulunur. RNA’da timin bazı bulunmaz. Bunun yerine urasil bazı bulunur. DNA’daki bilgi RNA’ya yazılırken "T" yerine "U" gelir. 

2 – DNA’da şeker olarak deoksiriboz şekeri bulunur. RNA’da riboz şekeri bulunur. 

3 – DNA çift zincirli sarmal yapıdadır. RNA tek zincirden oluşur.

4 – DNA’nın görevi kalıtsal bilgiyi taşımak ve vücuttaki protein üretimini kontrol etmektir. RNA’nın görevi DNA’dan üretilecek proteinlerin komutunu alıp ilgili yapılara iletmektir.

5 – DNA sentezini DNA polimeraz enzimi sağlar. RNA sentezini RNA polimeraz enzimi sağlar.

6 – DNA prokaryot hücrelerde stoplazmada bulunur. RNA prokaryot hücrelerde stoplazma ve ribozomlarda bulunur.

7- DNA ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur. RNA ökaryot hücrelerde stoplazma, çekirdek, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda bulunur.

8- DNA tek tiptir. RNA; mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere 3 çeşittir.

9 – DNA’ lar uzun ömürlüdür. Hücre var oldukça varlığını sürdürür. RNA ise kısa ömürlüdür. İşleri bitince parçalanırlar.

10 – DNA bilgi depolama özelliğine sahiptir. RNA’lar bilgi depolayamaz.

11 – DNA sadece genetik bilgi taşır. Hücrede gerçekleşecek olayları yönetir. RNA, hücre içinde yapısal ve enzimatik olaylara katılır.

12 – DNA milyonlarca baz bulundurur. RNA’ların Büyüklüğü değişkendir. 100 ile 5000 arasında baz bulundurur.

13 – DNA kendisini kopyalayabilir. RNA kendisini kopyalayamaz, DNA tarafından sentezlenir.

14 – DNA ultraviyole ışınlarına karşı dayanıksızdır. RNA ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklıdır.


DNA Yapısı ve Görevleri

RNA Yapısı, Görev ve ÇeşitleriSANATSAL BİLGİ

14/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI