DOLAŞIM SİSTEMİ TEST

11. sınıflar ve ygs – yks biyoloji dersi, dolaşım sistemi konusu. Kalp ve kan damarlarının yapısı. Kanın yapısı ve kan hücreleri. Bağışıklık sistemi ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden biri değildir?

A) Vücudun savunmasını yapmak

B) Vücut sıcaklığını sabit tutmak

C) Metabolik artıkları vücut dışına atmak

D) Hücrelere su iletmek

E) Hücrelerdeki zararlı gazları temizlemek


Soru – 2 

Aşağıdakilerden hangisi lenf sistemi ile ilgili bir organ değildir?


A) Dalak                        B) Timüs                  C) Bademcik

D) Koltukaltı bezleri        E) Karaciğer


Soru – 3 

Aşağıdakilerden hangisi lenf sisteminin görevlerinden değildir?

A) Gliserol ve yağ asitlerini kana vermek

B) Fazla doku sıvısını kana geri vermek

C) Alyuvar üretmek

D) Bazı vitaminleri kana vermek

E) Mikropları etkisiz hale getirmek


Soru – 4 

I. Sağ odacıkta kirli kan bulunur

II. Sol karıncıkta kirli kan bulunur

III. Sağ karıncıkla, sağ kulakçık arasında üçlü kapak bulunur

IV. Sol karıncıkla sol kulakçık arasında yarım ay kapakları bulunur.


Kalp ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II                 B) I ve III              C) II ve III

D) I, II ve III           E) II, III ve IV


Soru – 5 

I. Endokard

II. Perikard

III. Miyokard

Yukarıda kalbi oluşturan dokular listelenmiştir.

Bu tabakaların dıştan içe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 


A) I, II, III

B) I, III, II

C) III, I, II

D) II, I, III

E) II, III, I


Soru – 6 

I. Sinoatrial düğüm

II. His demetleri

III. Purkinje lifleri

IV. Antrioventriküler düğüm


Kalbin çalışmasında uyartıların yukarıdaki yapılardan geçme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) I, IV, II, III

B) II, I, IV, III

C) I, IV, III, II

D) IV, I, III, II

E) II, I, III, IV


Soru – 7 

I. Kulakçıklara kan dolması

II. Kulakçıkların kasılması

III. Kanın akciğerlere pompalanması

IV. AV düğümünün uyarılması


Kalpte meydana gelen yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I, II, III, IV

B) II, III, IV, I

C) I, II, IV, III

D) IV, II, I, III

E) IV, II, III, I


Soru – 8 

Aşağıdakilerden hangisi kalbin çalışmasını hızlandırmaz?

A) Kandaki oksijenin azalması

B) Kandaki CO2 miktarının artması

C) Vücut ısısının yükselmesi

D) Asetilkolin hormonu salgılanması

E) Uyarıcı madde alınması


Soru – 9 

I. Kan basıncının en yüksek olduğu damarlardır.

II. Yer yer tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur.

III. En büyükleri aorttur.

IV. En dış kısmında lifli bağ dokusu bulunur.


Atardamarlarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II                   B) II ve III                 C) I, II ve III

D) I, III ve IV             E) I, II, III, IV


Soru – 10 

Aşağıdakilerden hangisi kan dokusunun görevlerinden biri değildir?

A) İnce bağırsaklardan besinleri almak

B) Hücrelere besin iletmek

C) Hücrelerden atık madde toplamak

D) Vücudu mikroplara karşı savunmak

E) Akyuvar üretmek


Soru – 11

I. Sarı kemik iliğinde yapılırlar

II. Kana kırmızı rengini verirler

III. O2 Hem kısımlarında taşınır

IV. Globinler karbonhidrattan meydana gelmiştir.


Alyuvarlar ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                   B) I ve II                C) II ve III

D) I, II ve III               E) I, II, III ve IV


Soru – 12 

Aşağıdakilerden hangisi bir akyuvar çeşidi değildir?

A) Lenfosit                 B) Akrofil                 C) Nötrofil

D) Bazofil                   E) Monosit


Soru – 13 

I. Fibrinojenin fibrine dönüşmesi

II. Pıhtı Oluşumu

III. Protrombinin trombine dönüşmesi

IV. Tromboplastinin salgılanması


Kanın pıhtılaşmasında meydana gelen bazı olaylar yukarıda verilmiştir.

Bu olayların meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) IV, III, I, II

B) III, IV, I, II

C) IV, III, II, I

D) I, III, II, IV

E) I, IV, III, II


Soru – 14 

Vücuda giren mikroorganizmaları tanıyan ve bu mikroplara karşı gerekli antikorları üreterek onları etkisiz hale getiren hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monosit

B) Eozinofil

C) Bazofil

D) Nötrofil

E) Lenfosit


Soru – 15 

Vücut mikroplara karşı üç aşamalı bir savunma gerçekleştirir.

Aşağıdakilerden hangisi bu savunmanın 2. Aşamasında gerçekleştirilmez?

A) Fagositoz ile mikropları yok etme

B) Doğal katil hücrelerin devreye girmesi

C) Lenfositlerin mikroplarla savaşması

D) Makrofaj ve nötrofillerin uyarılarak dokuya çağrılması

E) İnterferon salgılanması


Dolaşım Sistemi Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

29/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI