EKOSİSTEM EKOLOJİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

10. sınıflar ve üniversiteye hazırlık biyoloji konusu. Populasyon, komünite ve ekosistem. Ekosistemde canlılar arası ilişkiler ve besin zinciri. Çözümlü sorular.


Soru -1 

Belirli bir bölgede yaşayan ve birçok populasyondan meydana gelen canlı topluluğuna ne ad verilir?

A) Biyosfer

B) Komünite

C) Ekosistem

D) Biyom

E) Habitat


Soru – 2 

Bir komünitenin yaşam alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Habitat

B) Biyosfer

C) Biyotop

D) Flora

E) Fauna


Soru – 3 

I. En az iki ekosistem arasında yer alan geçiş bölgesidir.

II. Her iki ekosisteme benzer özellikler gösterir.

III. Tür sayısı komşu ekosistemlerdeki tür sayısından fazla olabilir.

Ekoton ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II              C) I ve II

D) II ve III                E) I, II ve III


Soru – 4 

Bir bölgede belirli türlerin belirli bir sıraya göre ortaya çıkmasına ne ad verilir?

A) Populasyon

B) Seleksiyon

C) Flora

D) Süksesyon

E) Fauna


Soru – 5 

Farklı tür habitatların meydana getirdiği ekolojik birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyotop 

B) Fauna

C) Flora

D) Komünite

E) Biyosfer


Soru – 6

I. Tüketiciler

II. Parazitler

III. Üreticiler

IV. Ayrıştırıcılar


Bir komünitede yukarıda verilenlerden hangileri mutlaka bulunur.

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, III ve IV

D) I, II ve III

E) II, III ve IV


Soru – 7 

Bir besin piramidinde tepeden tabana doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Biyokütle artar

 B) Vücutta toplanan ağır metal miktarı azalır.

C) Enerji döngüsünde artış gözlenir.

D) Kaybolan enerji azalır.

E) Vücut büyüklüğünde artış olur.


Soru – 8 

Aşağıdaki canlılardan hangisi fotoototrof olarak beslenmez?

A) Mantarlar

B) Böğürtlenler

C) Öglena

D) Mavi – yeşil algler

E) Yonca


Soru – 9 

Aşağıdakilerden hangisi besin zincirinde diğerlerinden farklı bir basamakta yer alır?

A) Fitoplanktonlar

B) Zeytin ağacı

C) Öglena

D) Termit

E) Buğday


Soru – 10 

Aşağıdakilerden hangisi besin zincirinin tüm basamaklarında yer alır?

A) Çekirge

B) Mantar

C) Eğrelti otu

D) Çayır

E) Alg


Soru – 11 

X. Üreticiler

Y. Birincil tüketici

Z. İkincil tüketici

T. Üçüncül tüketici


Bir ekosistemde Y canlılarının sayısının anormal ölçüde azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?

A) Üreticilerin sayısı artar

B) İkincil tüketici sayısı azalır

C) Üçüncül tüketiciler yaşayamaz

D) Doğal akışında zamanla tekrar 1. Tüketicilerin sayısı artar.

E) Ekosisteme dışarıdan müdahale varsa birincil ve ikincil tüketiciler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar


Soru – 12 

Aşağıda ekosistemi etkileyen faktörler verilmiştir.

Bu faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Ayrıştırıcılar

B) İklim

C) Işık

D) Su

E) Toprak


Soru – 13 

Bir ekosistemde 1. Basamakta 1000 kJ enerji bulunmaktadır.

Bu enerji sadece canlılar arası ilişkilerde kullanılmaktadır.

3. basamağa bu enerjiden en fazla kaç kJ iletilebilir?

A) 1000

B) 600

C) 100

D) 50

E) 10


Ekosistem Ekolojisi Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

19/12/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI