EKOSİSTEM TEST ÇÖZÜMLERİ

Biyoloji dersi, ekosistem ekolojisi konusu. Canlılar arasındaki besin ilişkisi. Canlıları etkileyen iç ve dış faktörler. Ekolojik birimler. Çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Biyosfer: Bir bölgede yer alan ekosistemlerin tamamına biyosfer adı verilir.

Komünite: Belirli bir bölgede yaşayan populasyonların oluşturduğu topluluğa komünite adı verilir.

Ekosistem: Komünite ve onun yaşadığı cansız ortamın tamamına ekosistem adı verilir.

Biyom: Benzer bitki ve hayvan topluluklarını içeren geniş bölgelere verilen addır.

Habitat: Bir türün yaşam alanına verilen addır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2

Habitat: Bir popülasyonun yaşam alanıdır.

Biyosfer: Ekosistemlerin yaşam alanıdır.

Biyotop: Komünitenin yaşam alanıdır.

Flora: Bir bölgedeki bitki topluluklarına verilen isimdir.

Fauna: Bir bölgedeki hayvan topluluklarına verilen isimdir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Ekotonlar iki veya daha fazla ekosistem arasında yer aldığından komşu oldukları tüm ekosistemlere ait özellikler gösterebilir. Bu nedenle canlı türü sayısı komşu ekosistemlerdeki tür sayısından fazla olabilir.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

Populasyon: Belirli bir türden olan canlıların oluşturduğu topluluk.

Seleksiyon: Bir populasyonda ortama uyum sağlayan canlıların hayatta kalması ve genlerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi olayı.

Flora: Bir bölgedeki bitkilerin tamamı.

Süksesyon: Bir bölgede belirli türlerin belirli bir sıraya göre ortaya çıkması.

Fauna: Bir bölgedeki hayvanların tamamı.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 5 

Populasyonların yaşam alanına habitat adı veriliyordu. Bir bölgedeki populasyonların meydana getirdiği topluluğa ise komünite adı verilmekteydi.

Komünitelerin yaşam alanına biyotop denilmektedir. Öyleyse populasyonların yaşam alanı olan habitatların birleşimi biyotopu meydana getirmektedir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

Bir komünite, bir bölgede yaşayan populasyonların tamamının meydana getirdiği yaşam birimidir. Bu yaşam biriminde hayat sürüyorsa; üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcıların varlığı sayesindedir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

Besin piramidinin tabanında üreticiler bulunur. En tepesinde ise 3. cül tüketiciler bulunmaktadır.

Besin piramidinde tabana doğru inildikçe biyokütle artar, vücutta biriken metal miktarı azalır, kaybolan enerji azalır, vücut büyüklüğünde artış olur.

Enerji döngüsünde azalma olur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

Fotoototrof canlılar, ışık enerjisinden yararlanarak kendi besinlerini üreten canlılardır. 

Böğürtlenler, Oglena, mavi – yeşil algler ve yonca yeşil bitkilerdir ve fotosentez yaparlar.

Mantar çürükçül beslenen bir bitkidir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9

Fitoplanktonlar, öglena, buğday ve zeytin ağacı üreticiler basamağında yer alan canlılardır.

Termitler tüketici grubundadır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10 

Besin zincirinin tüm basamaklarında yer alan canlı grubu saprofitlerdir. Mantarlar saprofit canlılardır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

Y canlısı birincil tüketicidir. Bu canlı sadece bitkilerle beslenir.

Bu canlının sayısında azalma üreticilerin artmasını sağlar, örneğin yonca, eğrelti otu, gelincik ve çayırdan oluşan bir bölgede bu otlarla beslenen canlıların sayısındaki azalma, bu canlıların sayısında artışa neden olacaktır.

Birincil tüketici sayısının azalması bunlarla beslenen ikincil tüketiciler için besin kıtlığı olacaktır. Bu durum 2. cil tüketicilerin sayısının azalmasına sebep olacaktır.

Üçüncül tüketiciler hem birincil hem de ikincil besinlerle beslenirler. Bu nedenle sağlıklı beslenme imkanları kısıtlansa da yaşamlarına devam ederler.

Eğer ekosistemde bu gelişmeler doğal yollardan oluyorsa zamanla tekrar ekosistem eski dengesine dönebilir.

Eğer ekosistem insan eliyle bozuluyorsa dinamik denge unsurları çalışamaz ve nesli tükenmeye başlayan canlılar tekrar çoğalamaz. Bu canlıların neslinin tükenmesi, ekosistemdeki diğer tüm canlıların varlığını tehlikeye düşürür. 


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12

Ekosistemi etkileyen faktörler abiyotik ve biyotik faktörler olarak ikiye ayrılır.

İklim, Isı, ışık, su, toprak, mineral abiyotik faktörler iken üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar biyotik faktörlerdir.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13 

Ekosistemde en alt basamaktan başlayarak her basamaktaki enerjinin bir sonraki basamağa en fazla %10 u iletilebilir.

Eğer 1. Basamakta 1000 kJ enerji varsa %10 kuralı gereğince 2. Basamağa 100 kJ, 3. Basamağa 10 kJ enerji iletilebilir.

Doğru cevap E seçeneği.Ekosistem Testi Soruları

Ekosistem Ekolojisi Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

20/12/2018 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI