EVRİM TEORİSİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN KANITLAR

Canlıların evrim geçirdiğini ve evrimleşerek bugünkü şeklini aldıklarını savunanlar bu tezlerine dayanak olarak birçok kanıtlar sunmuşlardır. Bu bölümde bu kanıtlar sıralanacaktır.


1- Paleontolojik Kanıtlar:

Canlılar ile ilgili kalıntılara fosil denir. Paleontoloji çok eski çağlarda yaşayan canlıların kalıntılarını bulup sınıflandırır. Bu canlıların dağılımı ve yaşamları ile ilgili yorumlar yapar. Yer kabuğu katmanları incelendiğinde en üstteki canlılar karmaşık alt katmanlardaki canlılar daha basit yapılıdır. Buna göre canlılığın gelişiminin basitten karmaşığa doğru olduğu söylenir.

2 – Embriyolojik Kanıtlar:

Embriyolar karşılaştırıldığında bazı ortak özelliklerin görülmesi yaşamın ortak bir kökenden geldiği tezinin oluşmasına neden olmuştur. Örneğin omurgalı embriyoları karşılaştırıldığında hepsinin ortak bir solungaç yarığına sahip olduğu görülür.

3- Biyokimya ve Fizyolojiden Elde Edilen Kanıtlar:

Birbirlerine evrim açısından yakın olan grupların protein yapıları benzer, uzak olanların farklıdır. Canlılarda gerçekleşen fizyolojik olayların enzim tepkimelerinde benzerlik vardır. Buda ortak bir atadan geldiklerinin kanıtıdır.

4- Morfolojiden Elde Edilen Kanıtlar:

Homolog organların karşılaştırılmasından elde edilen kanıtlardır.

5- Evcilleştirme Yolu İle Elde Edilen Kanıtlar:

İnsanların çeşitli bitki ve hayvanları seçip beslemeleri bu hayvanlar ve bitkiler arasında varyasyon meydana gelmesine sebep olmuştur. İnsanlar melezleme yolu ile çeşitli boy ve özellikte bitkiler ve hayvanlar oluşturmuşlardır. Eğer bunlar doğal ortamlarında olsalardı eşeysel izolasyondan dolayı farklı türler olacaktı. Bunların aralarında çiftleşerek verimli döller oluşturmaları ortak bir atadan geldiklerini gösterir.

6- Sistematikten Elde Edilen Kanıtlar:

Sistematik, gruplar arasında akrabalık, morfolojik ve diğer benzerliklere dayanmaktadır. Karşılaştırma homolog organlar arasında yapılır.


7- Sitoloji ve Genetikten Elde Edilen Kanıtlar:

Hücrelerde yer alan organeller bazı belirgin farklılıklar dışında aynıdır.


8 – Coğrafik Dağılımdan Elde Edilen Kanıtlar:

Hayvanlar ve bitkiler bir kez bir yerde çıkmış ve bir engelle karşılaşıncaya kadar yayılmaya ve gelişmeye devam etmiştir. Farklı ortam şartlarında farklı hayvan ve bitki türü bulunur.

9 – Parazit Enfeksiyonlardan Elde Edilen Kanıtlar:

Parazitler fizyolojik olarak çok özelleşmiş ortamlarda yaşarlar. Dolayısıyla farklı kimyasal organizasyonlara sahip hayvanlarda farklı parazitler yaşar.Ekolojik Kurallar

1- Allen Kuralı: Soğuk iklimlerde yaşayan memeli ve kuşların üyeleri, sıcak iklimde yaşayan akrabalarına göre daha küçüktür. Bu durum yüzeyin küçülmesini dolayısıyla ısı kaybını azaltmayı sağlar.


2- Bergman Kuralı: Memeli ve kuşların soğuk bölgelerde yaşayanları daha büyük, sıcak bölgede yaşayanları daha küçüktür. Bu durumda vücut ısısını koruma amaçlıdır.

3 – Dollo Kuralı : Evrim geriye dönük değildir.

4 – Coppe Kuralı: Hayvanlar vücutlarını büyütmeye çalışır. Vücutları büyüdükçe daha fazla besin depo edilir.

5 – Gloger Kuralı: Sıcak ve nemli yerlerde yaşayan memeli ve kuşlar soğuk ve serin yerde yaşayanlara göre daha açık renklere sahiptir.

6 – Gaus Kuralı: Ekolojik ilişkileri aynı olan aynı tür aynı bölgelerde aynı nişleri işgal edemez. Biri diğerini yok eder veya dışarı atar.7-Hess Kuralı: Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların kalp ağırlığı sıcak bölgelerde yaşayanlarınkinden daha büyüktür.


SANATSAL BİLGİ

13/09/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI