FOTOSENTEZ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

11. sınıflar ve ygs - lys biyoloji dersi, fotosentez konusu. Fotosentezi etkileyen faktörler. Fotosentez tepkimeleri ve besin üretimi konularıyla ilgili çözümlü test.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez olayının gerçekleşmesi için gerekli değildir?

A) Isı                 B) Işık             C) Enzim

D) Oksijen          E) Demir


Soru – 2 

Aşağıdaki olaylardan hangisi devirli fotofosforilasyon olayında gerçekleşmez.

A) Klorofil – a dan koparılan elektronun tekrar klorofil-a ya dönmesi

B) Suyun parçalanması

C) Işığın emilmesi

D) ATP üretimi

E) Ferrodoksinin indirgenmesi


Soru – 3 

I. NADPH2 üretilmesi

II. ADP tüketilmesi

III. PGAL oluşumu

IV. CO2 kullanılması

Yukarıdaki olaylardan hangisi devirli olmayan fotofosforilasyon olayında gerçekleşir?

A) I ve IV                B) I ve II            C) II ve III

D) I ve III               E) III ve IV


Soru – 4 

I. Devirli fotofosforilasyonda 1 adet ATP üretilir

II. Devirsel olmayan fotofosforilasyonda NADP, NADPH2 ye dönüşür

III. Devirsel olmayan fotofosforilasyonda klorofil –a, koparılan elektronunu tekrar alır.

IV. Devirli olmayan fotofosforilasyonda 1 adet ATP üretilir


Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I                    B) I ve II          C) II ve III

D) III ve IV                  E) I ve III


Soru – 5 

I. CO2 kullanılır

II. O2 açığa çıkar

III. Suyun parçalanması gerçekleşir

IV. NADPH2 kullanılır.


Yukarıda verilenlerden hangileri fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında gerçekleşir?

A) Yalnız I                      B) I ve II                 C) I ve IV

D) I, III ve IV                 E) I, II ve IV


Soru – 6 

I. Işığın soğurulması

II. CO2 in alınması

III. H2O nun parçalanması

IV. Fosfogliserik asit oluşumu


Fotosentez olayında meydana gelen bazı olaylar yukarıda verilmiştir.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, IV, III

B) I, III, II, IV

C) I, III, IV, II

D) II, I, IV, III

E) II, I, III, IV


Soru – 7 

Aşağıdaki ışık renklerinden hangisinde fotosentez hızı maksimum olur?

A) kahverengi

B) Yeşil

C) Sarı

D) Turuncu

E) Mor


Soru – 8

Fotosentez hızının minimum olduğu ışık rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı

B) Yeşil

C) Sarı

D) Mor

E) Mavi


Soru – 9

I. CO2

II. Sıcaklık

III. Oksijen Miktarı

IV. Mineral maddeler

Yukarıdakilerden hangilerinin miktarının artırılması belli bir düzeyden sonra fotosentezi yavaşlatıcı etki yapar?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) II ve IV

E) I, II ve III


Soru – 10

Aşağıdakilerden hangisinin artması fotosentez hızını azaltır?

A) Kutikula tabakası kalınlığı

B) Mezofil tabakası kalınlığı

C) Epidermis tabakası kalınlığı

D) Stromaların sayısı

E) Enzimlerin miktarı


Soru – 11 

I. Işık kullanma

II. ATP üretimi

III. CO2 kullanımı

IV. H2O kullanımı

Fotosentetik ve kemosentetik canlılar için yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I                  B) I ve II               C) II ve III

D) I, II ve III              E) II, III ve IV


Soru – 12 

I. Tamamı prokaryottur

II. İndirgenme – yükseltgenme tepkimeleriyle açığa çıkardıkları enerjiyi kullanırlar

III. Organik maddeleri oksitleyerek enerji üretirler.

Kemosentetik bakteriler için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                    B) I ve II              C) I ve III

D) II ve III                   E) I, II ve III


Soru – 13 

I. Işıklı evre ile karanlık evre birlikte yürütülür

II. Işıklı evrede CO2 alınır, karanlık evrede besin sentezlenir.

III. Işıklı evrede su parçalanır, karanlık evrede atmosfere O2 verilir

IV. Işıklı evrede ATP üretilir, karanlık evrede glikoz sentezlenir


Fotosentez ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                      B) I ve II               C) I ve IV

D) I, II ve IV                  E) I III ve IV


Soru – 14

I. Madenlerin ayrıştırılmasında kullanılırlar

II. Suların temizlenmesinden yararlanılır

III. Nitrifikasyon işleminde kullanılırlar

Kemosentetik bakteriler ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                     B) I ve II               C) I ve III

D) II ve III                    E) I, II ve III


Soru – 15

I. Doğada yaşamın devam etmesi için gereklidir

II. Gündüzleri ışık altında, geceleri ışıksız ortamda devam eden bir olaydır.

III. Glikozun yapısındaki C atomu, havadan CO2 olarak alınmaktadır.

IV. Glikozun yapısındaki H atomu, H2O dan gelir

Fotosentezle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) I, II ve III

D)I, III ve IV

E) I, II, III ve IV


Fotosentez Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

28/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Serenay SarıKaya
cok güzeldi testleriniz
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI