FOTOSENTEZ HIZI

Ygs biyoloji. Fotosentez hızını etkileyen iç ve dış faktörler. CO2 miktarı, Işık şiddeti, Işık dalga boyu, yaprak yapısı ve sayısının fotosentez hızına etkisi.


Fotosentezin hızı, fotosentez sırasında kullanılan O2 ve açığa çıkarılan CO2 ölçülerek test edilebilir. Fotosentezin hızına etki eden faktörler iç faktörler ve dış faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Fotosentez Hızına Etki Eden Dış Faktörler

Dış faktörler çevresel faktörler olarak da adlandırılır. Bunlar ortamdaki CO2 miktarı, ışık şiddeti, sıcaklık, ışığın dalga boyu, topraktaki madensel tuzlar ve ortam pH si.


1. Işık Şiddeti

Işık şiddeti arttıkça fotosentez de artar. Ancak belli bir değerden sonra ışık hızının artması fotosentez hızını değiştirmez. Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2. Karbondioksit Miktarı

Karbondioksit miktarı arttıkça, fotosentez hızı belli bir seviyeye kadar artar. Bu seviyeden sonra sabit kalır. Ortamda karbondioksit olmazsa fotosentez durur. Diğer faktörler yeterli miktarda olsa da karbondioksit miktarı az ise fotosentez yavaşlar.


3. Işığın Dalga Boyu

Fotosentez hızının maksimum olduğu ışık renkleri mor ve kırmızı renklerdir. Yeşil ışıkta fotosentez hızı minimum olur. Bunun nedeni klorofil yeşil ışığı çok az soğurur, büyük kısmını yansıtır. 4. Sıcaklık

Diğer değerler optimum olduğunda sıcaklık arttırıldıkça, fotosentez hızı da artar. Belli bir değerden sonra sabit kalır. Yüksek sıcaklıklarda proteinlerin yapısı bozulduğundan, yüksek sıcaklıklarda fotosentez yavaşlar ve durur.5. Su Miktarı

Fotosentez olayı ışığa ve suya bağlıdır. Ortamda belli bir oranda su bulunmazsa fotosentez gerçekleşmez. Su miktarı arttırılırsa fotosentez hızı da artar. Belli bir değerden sonra sabit kalır.6. Oksijen Miktarı

Bitkiler havadaki CO2 i alıp, havaya O2 verirler. Ortamdaki Oksijen konsantrasyonun fazla olması fotosentez hızını düşürücü etki yapar.

7. Ortam pH si.

Fotosentezdeki tepkimeler biyokimyasal reaksiyonlar olduğundan, ortam pH sinin belli bir düzeyde olması fotosentez için gereklidir.


8. Mineraller

Fotosentez hızını bitkilerin ihtiyaç duydukları minerallerden toprakta en az bulunanı belirler. Başka bir deyişle tüm mineraller eksiksiz toprakta bulunuyorsa fotosentez maksimumdur. Bu minerallerin her biri değişik miktarlarda bulunsun. Bu durumda fotosentez hızı toprakta en az bulunana bağlıdır. Bu az miktarda bulunan mineral fotosentez hızını sınırlar.

Işık Şiddeti ve Karbondioksit

Diğer koşullar sabit tutulduğunda, ışık şiddeti düşük olduğunda CO2 miktarı artırıldıkça fotosentez hızı da artar ve belli bir değerden sonra sabit kalır. Işık şiddeti de arttırılırsa fotosentez hızı artmaya devam eder ve daha yüksek bir değere ulaştıktan sonra belli bir değerde sabit kalır.


Genetik Faktörler

Klorofil sayısı, yaprak genişliği ve sayısı, kutikula tabakasının kalınlığı, stromaların sayısı ve yapısı, enzim miktarı, Mezofil ve epidermis tabakalarının kalınlığı, Kök ve gövde yapısı, fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerdir. Bunlardan kutikula tabakası hariç diğerlerinin artması fotosentez hızını artırır. Kutikula tabakasının kalınlığının fazla olması yaprak yüzeyinden ışık ve madde geçişini sınırlayacağından fotosentezi sınırlayıcı etki yapar.


FOTOSENTEZ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

KARANLIK EVRE REAKSİYONLARI

AYDINLIK EVRE REAKSİYONLARISANATSAL BİLGİ

17/11/2016


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI