FOTOSENTEZ İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER

Fotosentez olayının gerçekleşmesi için gerekli olan ortam koşulları ve Organeller. Kloroplast, Işık, Su, sıcaklık, enzimler, mineraller.


1. Kloroplast 

Bitkilerin yapraklarında, genç sürgünlerinde ve olgunlaşmamış meyvelerinde bulunur. Klorofil pigmentlerini barındırır. Bitkiye ve yapraklara yeşil rengini klorofil pigmentleri verir.

Kloroplast çift zarlı bir organeldir. Granalardan ve stromadan oluşur. Granalarda klorofil molekülleri ve E.T.S enzimleri bulunur. Granalarda fotosentezin aydınlık evre reaksiyonları gerçekleşir. Stroma renksiz bir sıvıdır, içerisinde DNA, RNA, ribozom ve çeşitli enzimler bulunur. Fotosentezin Karanlık devre reaksiyonları stromada gerçekleşir.

Kloroplast Kendine özgü DNA ve RNA ya sahiptir. Kendi protein ve enzim sentezini gerçekleştirebilir, hücre çekirdeğinin kontrolünde bölünüp çoğalabilir.

Klorofil Yapısı

Klorofil, merkezde Mg atomu ve bu atomun çevresinde dairesel şekilde bağlı dört pirol halkasından oluşur. Bu halkalardan birine uzun karbon zincirlerinden oluşan fitol alkol bağlanmıştır. 

Klorofil molekülünün yapısında bulunan elementler C, N, Mg, H, O dir.

Fe elementi klorofilin yapısına katılmaz fakat fotosentez reaksiyonları için Fe elementine ihtiyaç duyulur.

Klorofiller sadece fotosentez yapan ototrof canlılarda bulunur, içerisinde yeşil ışığı yansıtan renk pigmentleri bulunduğundan yeşil renkte görülürler, güneş ışığını soğurarak bir molekülden diğerine aktarırlar. 

Bazı bitkilerde klorofil dışında karoten, ksantofil, fikosiyanin gibi farklı renk maddeleri de vardır. Bunlar farklı dalga boylarındaki ışığı soğurarak klorofil molekülüne aktarırlar.

Üç çeşit klorofil molekülü vardır.

*Klorofil.a (C55H72O5N4Mg)

*Klorofil.b(C55H70O6N4Mg)

*Bakteriyoklorofil (bakteri)

2. Işık 

Bitkiler, fotosentezde beyaz ışık dediğimiz görünür ışıı kullanırlar. Kızılötesi, mor ötesi, x ışınları vb. fotosentezde kullanılmaz.

Fotosentezde, 3800- 7500 ° dalga boylarındaki ışıklar kullanır.

Yaprağa çarpan bir ışık ya soğurulur, ya yansıtılır veya kırılarak yapraktan geçer. Fotosentezde soğurulan ışığın enerjisi kullanılır.

Klorofil tarafından soğurulan bir foton enerjisi bir ya da daha fazla elektronu bir üst enerji seviyesine yükseltir. Klorofilden ayrılan bu elektron ilk elektron alıcısına aktarılır. 

Enerji kazanan bu elektronlar tekrar klorofile dönerken üzerindeki enerjiyi diğer kimyasal maddelere aktarır.

3. Su

Fotosentezde klorofilin kaybettiği elektron suyun fotolizi ile sağlanır. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur.

4. Karbondioksit

Karanlık devre reaksiyonlarında kullanılır. Glikozdaki karbon ve oksijen atomlarının kaynağıdır.

5. Sıcaklık

Belli bir noktaya kadar sıcaklık yükselişi fotosentez hızını artırır. Belli bir değerden sonra azaltıcı etki yapar. Uygun bir sıcaklık fotosentez için gereklidir.

6. Enzimler

Karanlık devre reaksiyonları enzimlerin kontrolünde gerçekleşir.

7. Mineral Maddeler.

Demir, magnezyum, fosfor, potasyum, mangan gibi maddeler fotosentez için gerekli olan elementlerdir. Bu maddelerden birinin azlığı veya eksikliği fotosentezin yavaşlamasına ve durmasına yol açar.


AYDINLIK EVRE REAKSİYONLARI
SANATSAL BİLGİ

13/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
miniktavşan
gayet iyi başarılar.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI