FOTOSENTEZ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. Sınıflar ve ygs biyoloji konusu. Fotosentez ve kemosentez olayları. Fotosentezin aşamaları. Fotosentezde kullanılan ve oluşan ürünler ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

Fotosentezin gerçekleşebilmesi için ortamda yeterli ısı ve ışık gereklidir. Fotosentez olayında enzimler kullanılır.

Bitkiler yeterli miktarda mineral madde alamazlarsa fotosentez yapamazlar. Demir, potasyum, fosfor, magnezyum bu minerallerden bazılarıdır.

Oksijen fotosentez sonucu açığa çıkan bir maddedir. Ortamda O2 olmasa da fotosentez olayı gerçekleşir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 2 

Devirli fotofosforilasyonda klorofil-a dan koparılan elektronlar tekrar klorofil – a ya döner. Ferrodoksin klorofilden kopan elektronu alarak indirgenir.

Yine bu safhada ışık emilimi gerçekleşir, 2 ATP üretilir.

Suyun parçalanması devirli olmayan fotofosforilasyonda olur.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 3 

NADPH2 üretimi devirsel olmayan fotofosforilasyonda olur.

ADP tüketimi, ATP üretmek içindir. ADP ye bir fosfat bağlanarak ATP üretilir. ADP tüketimi hem devirsel, hem de devirsel olmayan fotofosforilasyonda olur.

PGAL oluşumu ve CO2 kullanımı karanlık evre reaksiyonlarında gerçekleşir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Devirsel fotofosforilasyonda 2 adet, devirsel olmayan fotofosforilasyonda 1 adet ATP üretilir. I. ifade yanlıştır.

NADPH nin NADPH2 ye dönüşümü devirsel olmayan fotofosforilasyonda olur.

Devirsel olmayan fotofosforilasyonda klorofil –a dan koparılan elektron tekrar klorofil-a ya dönmez.

I ve III yanlış, II ve IV doğrudur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında CO2 ve NADPH2 den ATP kullanılarak besin sentezi yapılır.

H2O’nun parçalanması ve O2 üretimi devirsel olmayan fotofosforilasyonda gerçekleştirilir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

Fotosentez ışığın soğurulması ile başlar. Daha sonra suyun parçalanması gerçekleşir. Karanlık evrede CO2 alınır ve 3 C’lu fosfogliserik asit oluşur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

Fotosentez seçeneklerde yer alan renklerden mor renkli ışık altında maksimum olur. Bunun sebebi klorofil molekülleri en fazla mor renkli ışığın dalga boyundaki ışığı soğurmasıdır.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Fotosentez hızı, yeşil renkli ışık altında minimum olur. Bunun sebebi klorofiller yeşil renkli ışınların büyük bölümünü yansıtır.


Doğru cevap B seçeneği.

Çözüm – 9 

Sıcaklık artışı belli bir değere kadar fotosentez hızına pozitif etki yapar. Ancak sıcaklık fazla artarsa bitki hücrelerine ve dolayısıyla klorofillere zarar verir ve fotosentezi yavaşlatır. Bir değerden sonra da fotosentezi durdurur.

Ortamdaki O2 konsantrasyonunun fazla olması da fotosentezi yavaşlatıcı etki yapar.

CO2 miktarı belli bir değere kadar fotosentez hızını artırır, belli bir değerden sonra etki etmez.

Mineraller toprakta yeterince bulunursa fotosentez hızı maksimum olur. Hangi mineralin miktarı az olursa fotosentez hızını o mineral belirler. Minerallerin bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarlarından fazlası fotosentez hızını etkilemez.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10

Seçeneklerde yer alan özellikler bitkinin genetik yapısıyla ilgili olup fotosentez hızını etkilerler. 

Kutikula yaprakların üzerini örten koruyucu bir tabakadır. Ancak bu tabakanın kalınlığı fazla olursa ışık daha az emilir ve dolayısıyla fotosentez hızı daha yavaş gerçekleşir.

Diğer seçeneklerde yer alan özellikler fotosentez hızına pozitif katkı yapar.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11 

Hem fotosentetik hem de kemosentetik canlılar ATP üretimi yaparlar. Her iki canlı da COkullanarak besin sentezi yapar. Yine bu canlıların her iki türü de besin sentezi sırasında H2O kullanır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

Kemosentetik canlıların tamamı prokaryottur. Yine bu canlılar inorganik maddeleri oksitleyerek indirgenme yükseltgenme tepkimeleri oluştururlar ve yeni maddeler oluşmasını sağlarlar. Açığa çıkan enerjiden besin sentezinde kullanacakları ATP’yi üretirler.

Kemosentezde organik değil, inorganik maddeler oksitlenir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13

Işıklı evre ile karanlık evre birlikte yürür. Çünkü ışıklı evre devamlı ATP ve NADH2 üretirken, karanlık evre reaksiyonları da bu molekülleri kullanarak besin sentezi yapar. Bu nedenle ışık yokluğunda fotosentez durur.

CO2 karanlık evrede alınır.

Suyun parçalanması ve O2 salınımı ışıklı evre reaksiyonlarında olur.

Işıklı evrede ATP sentezlenir, ışıksız evrede glikoz sentezi yapılır.

Işıksız evreye, karanlık evre denilmesi bu evrenin gerçekleşmesi için ışığa ihtiyaç duyulmamasından kaynaklanır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Kemosentetik bakterilerden madenlerin ayrıştırılmasında ve suların temizlenmesinde yararlanılır. Nitrifikasyon işlemi doğada kendiliğinden gerçekleşen azot döngüsünün bir basamağıdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 15 

Fotosentez olayı ışıksız ortamlarda gerçekleşmez, II. İfade yanlıştır. Diğer seçenekler doğrudur.


Doğru cevap D seçeneği.


Fotosentez Test Soruları
SANATSAL BİLGİ

28/09/2017 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
SANÇO
ELİNİZE SAĞLIK HOCAM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI