GENDEN PROTEİNE ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. Sınıflar biyoloji dersi, genden proteine konusu. Nükleik asitler ve nükleik asitlerin yapısı. DNA ve RNA’nın görevleri. Genetik şifre ve protein sentezi çözümlü testi.


Soru – 1 

DNA yapısında yer alan bazlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) A–C = T–G

B) G = T 

C) A + G/C + T = 1

D) A + C = G + T

E) Şeker Sayısı = Fosfat Sayısı


Soru – 2 

1200 nükleotitden oluşan bir DNA’da Guanin bazının sayısı 250 ise bu DNA’da oluşan hidrojen bağı sayısı kaçtır?

A) 500                  B) 600                C) 750

D) 1200                E) 1450


Soru – 3 

12500 Timin, 5000 Guanin nükletotidi bulunan bir DNA zincirindeki şeker sayısı kaçtır?

A) 12500

B) 17000

C) 35000

D) 42000

E) 56000


Soru – 4 

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi bir türün her bireyi için farklı bir değer alır?

A) A + G = C + T

B) A + T/G + C

C) A + G / C + G

D) A / T

E) Nükleotit sayısı/ Şeker sayısı


Soru – 5 

I. Guanin bazı yerine Urasil bazı yer alır.

II. Şeker çeşidi DNA’dan farklıdır

III. Fosfat yapısı DNA’nınki ile aynıdır

IV. G = C eşitliği vardır.


RNA ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II ve IV

E) II ve III


Soru – 6 

DNA’da protein sentezinde kullanılacak bir nükleotit dizisi aşağıdadır?

ACC TTG TGA

Bu kodların mRNA’ya aktarılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) TGG AAG CTG

B) UGG AAC ACU

C) TGA TTG ACC

D) TGG AAC ACT

E) CCA GGT AGT


Soru – 7 

DNA’da yer alan ve protein sentezinde kullanılacak şifreler aşağıdaki gibidir.

GGT CTA ACG 

Bu şifrelerin tRNA’da okunmuş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) GGU CUA ACG

B) CCU GUA UGC

C) GGU GUA AGC

D) GCA ATC TGG

E) CCU GAU AGC


Soru – 8 

DNA’da yer alan ve protein sentezinde kullanılacak olan genetik şifreler aşağıda verilmiştir.

I. TTA

II. CCA

III. TAC

IV. GGA

V. ACT

Bu genetik şifrelerin verilme sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A) I, II, III, IV, V

B) III, I, II, V, IV

C) III, I, IV, II, V

D) V, IV, I, III, II

E) V, I, II, IV, III


Soru – 9 

I. DNA’nın helikaz enzimi ile açılması

II. tRNA’nın ilgili aminoasitlerle birleşmesi

III. mRNA’nın Ribozomun alt birimine bağlanması

IV. Aminoasitler arasında peptit bağı kurulması

V. mRNA’nın sentezlenmesi


Yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I, V, III, II, IV

B) I, V, II, III, IV

C) V, I, III, II, IV

D) V, I, II, III, IV

E) I, V, II, IV, III


Soru – 10 

Bir mRNA ipliği, protein sentezinde kullanılacak 12600 adet nükleotit taşımaktadır.

Bu mRNA’ya göre sentezlecek protein molekülündeki peptit bağı sayısı kaçtır?

A) 12600

B) 12508

C) 6300

D) 4199

E) 4198


Soru – 11 

Bir protein sentezinde 5206 molekül su açığa çıktığına göre bu proteinin sentezinde kullanılan nükleotit sayısı kaçtır?

A) 15624

B) 15618

C) 5209

D) 5212

E) 2603


Soru – 12 

DNA’nın yapısının bir bölümünde yer alan bazlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

A T A A C G A T T G

Bu bazların karşısında yer alan bazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir?

A) U A U U G C U A A C

B) T A T T G C T A A C

C) G A GG T A C G G A

D) A T A A C G A T T G

E) T A T T C G T A A G


Soru – 13 

Bir protein molekülü 4 çeşit aminoasitten oluşmaktadır.

X aminoasidi → UAC

Y aminoasidi → GAU

Z aminoasidi → GUA

T aminoasidi → AGC


Yukarıda bu proteinin sentezinde kullanılan aminoasitler ve bunlara bağlanan tRNA antikodonları gösterilmiştir.

Buna göre bu aminoasitlerin protein sentezinde kullanılmasını sağlayan genetik şifreler aşağıdakilerden hangisidir?


A) TAG GAT GTA AGC ATC

B) ATG CTA CAT TCG ACU

C) TAC GAT GTA AGC ATC

D) TAG CTA CAT TCG ATT

E) AUG CUA CAU UCG

Soru – 14 

Bir kişinin bir hastalık sebebiyle dokularından biri kalıcı hasar görmüştür.

Bu kişinin dokusunu yeniden oluşturup kişiyi eski sağlığına kavuşturmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A) Klonlama   

B) Gen kopyalama

C) Kök hücre nakli

D) DNA değişikliği

E) İlaç tedavisi


Soru – 15 

I. Bir bireyi sağlığına kavuşturmak için başka bir bireyin hayatı sonlanmaktadır.

II. Bu işlem gelişigüzel yapılırsa her gün binlerce canlı oluşturulup yok edilir.

III. Hasta insan kalmayacaktır.

Kök hücre tedavisine karşı çıkanlar yukarıdaki savlardan hangilerini ileri sürmektedir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) Yalnız II

E) I, II ve III


Soru – 16 

I. Hastalığı dayanıklı ürünler üretilebilir

II. Yüksek verimli ürünler üretilebilir

III. Besin zincirine zararı olmaz

IV. İnsanlarda kanser, besin alerjisi gibi hastalıklar oluşturabilir.

GDO’lu besinlerle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

E) I, I, III ve IV


Soru – 17 

I. DNA polimeraz enziminin nükleotit eklemesi

II. Helikaz enziminin DNA’yı ikiye ayırması

III. Histon proteinlerinin sentezlenerek DNA’yı sarması

IV. Primaz enziminin primer RNA’yı sentezlemesi


DNA’nın replikasyonunda yukarıda verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II IV, III

B) II, I, IV, III

C) II, IV, I, III

D) III, II, I, IV

E) I, II, III, IV


Genden Proteine Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

15/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI