HÜCRE BÖLÜNMESİ SORULAR

10. Sınıflar ve ygs biyoloji hücre bölünmesi konusu. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri ve evreleri. Çözümlü test.Soru – 1 

Hücre bölünmesinde kromozomların en belirgin olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Profaz                      B) Metafaz                       C) Telofaz

D)İnterfaz                    E) Anafaz


Soru – 2 

Bir hücrede mitoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.

I. İğ iplikleri eş kromozomların sentromerlerine bağlanır.

II. Kardeş kromatidler birbirinden ayrılır

III. Çekirdekcik tekrar oluşur.

Yukarıda verilen ifadelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I ve II metafaz, III telofaz evresidir.

B) I metafaz, II ve III telofaz evresidir.

C) I profaz, II metafaz III anafaz evresidir

D) I metafaz, II ve III anafaz evresidir

E) I metafaz, II Anafaz, III telofaz evresidir.


Soru – 3 

DNA aşağıdaki hücre bölünmesi evrelerinin hangisinde 2 katına çıkar

A) İnterfaz                     B) Profaz                     C) Metafaz

D) Anafaz                      D) Telofaz


Soru – 4 

Bir hücrenin bölünmesi sırasında aşağıdaki olaylar meydana gelmektedir.

I. DNA replikasyonu yapılır

II. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur.

III. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemi üzerinde dizilirler

IV. Kromatin iplikler kromozomlara dönüşür

V. Kromatitler zıt kutuplara çekilirler

Bu olayların gerçekleştiği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) I→ interfaz, II →profaz, III→telofaz, IV →metafaz, V→anafaz

B) I→ metafaz, II → İnterfaz, III→ profaz, IV → anafaz, V→ telofaz

C) I→ interfaz, II → telofaz, III→ metafaz, IV → profaz, V→ anafaz

D) I →profaz, II → telofaz, III→ metafaz, IV → interfaz, V→ anafaz

D) I → metafaz, II → interfaz, III→telofaz, IV → profaz, V→ anafaz


Soru – 5 

I. Oluşan hücreler kalıtsal bakımdan aynıdır

II. Crossing – Over olayı geçirmişlerdir

III. Amaç büyüme ve yenilenmeyi sağlamaktır.


Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                            B) I ve II                     C) Yalnız II

D) I ve III                            E) I, II ve III


Soru – 6 

Crossing – over hücre bölünmesinin hangi evresinde meydana gelir?

A) Profaz                          B) Metafaz                        C) Anafaz

D) Telofaz                         E) İnterfaz


Soru – 7

Mayoz bölünmenin 1. aşamasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

I. Kromozomlar yan yana gelerek tetrat denilen yapıyı oluşturur

II. Kromozomlar zıt kutuplara çekilir

III. DNA replikasyonu yapılır.

Yukarıda sıralanan olayların gerçekleştiği evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I profaz, II metafaz, III telofaz

B) I interfaz, II profaz, III anafaz

C) I profaz, II anafaz, III interfaz

D) I interfaz, II metafaz, III profaz

E) I profaz, II anafaz, III metafaz


Soru – 8 

Dişilerde yumurta oluşumunu sağlayan mayoz bölünmeye ne ad verilir?

A) Gametogenez                          B) Oogenez                       C) Ovaryum

D) Sinapsis                                  E) Gamet – XX

Soru – 9 

Mayoz bölünme ile 4 yeni hücre oluşur. Bu hücreler ile ilgili olarak;

I. Dişi üreme hücrelerinde cinsiyet kromozomu X tir

II. Dişilerde yumurtalıklarda, erkeklerde testislerde gerçekleşir

III. Oluşan hücreler kalıtsal bakımdan ana hücreden farklı, birbirinin aynısıdır.

IV. 56 kromozomlu bir hücrenin kromozom sayısı 14 olmuştur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                          B) I ve II                        C) I, II ve III

D) I, II ve IV                      E) I, II, III ve IVSoru – 10 

46 kromozoma sahip bir canlı için;

I. Mayoz – I metafazında kromozom sayısı 46’dır.

II. Mayoz – I metafazında kromatit sayısı 46’dır.

III. Mayoz – I metafazında tetrat sayısı 23’dür.

IV. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrede tetrat sayısı 23’dür.


İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                               B) I ve II                     C) I, II ve III

D) I ve III                               E) I, II, III ve IV


Soru – 11 

I. Sinapsis oluşumu

II. İğ ipliklerinin oluşumu

III.Homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi

IV. Bölünme sonunda 2n kromozomlu bir hücre oluşması

Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri bir hayvan hücresindeki mitoz bölünme sırasında görülmez?

A) Yalnız I                            B) Yalnız I ve III                     C) I ve II

D) III ve IV                          E) I, III ve IV


Soru – 12 

Mayoz bölünme sonucu oluşan bir dişi gametdeki kromozomlar 32 + X şeklinde, erkek gametdeki kromozomlar 32 + X şeklindedir.

Bu iki hücrenin birleşmesiyle meydana gelen bireyin kromozom sayısı ve cinsiyeti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) kromozom sayısı 64, cinsiyeti erkek

B) Kromozom sayısı 64, cinsiyeti dişi

C) Kromozom sayısı 66 cinsiyeti dişi

D) Kromozom sayısı 66 cinsiyeti erkek

E) Kromozom sayısı 38 cinsiyeti dişi


Soru – 13

Mayoz bölünmenin hangi evresinde DNA miktarı ana hücrenin yarısı kadar olur?

A) Profaz – I                   B) Metafaz – I                       C) Anafaz – I 

D) Metafaz – II               E) Anafaz – II 


Soru – 14 

BolunmeT1S14


Yukarıdaki olayın gerçekleştiği bölünme türü ve evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Mayoz – I, Metafaz evresi

B) Mayoz – I, Profaz evresi

C) Mayoz – II Profaz evresi

D) Mayoz – I Telofaz evresi

E) Mitoz, İnterfaz evresi

Soru – 15 

BolunmeT1S15


Şekilde bir hücrenin bölünmesi sırasında meydana gelen bir olay gösterilmiştir.

Bu olay ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Mayoz bölünme, metafaz – I evresi

B) Mitoz bölünme, metafaz evresi

C) Mayoz bölünme, anafaz – II evresi

D) Mayoz bölünme, anafaz – I evresi

E) Mayoz bölünme, telofaz – II evresi


Hücre Bölünmesi Test Çözümleri

SANATSAL BİLGİ

21/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
zehra sevilgen
çok iyi sorular var
nur polat
sorular çok uzun
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI