HÜCRE BÖLÜNMESİ TEST ÇÖZÜMLERİ

10. Sınıflar ve ygs biyoloji hücre bölünmesi konusu. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri ve evreleri. Çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1 

İnterfazda eşlenen DNA profaz evresinde kısalıp kalınlaşır ve kromozom denilen X şeklindeki yapılara dönüşür. Metafaz evresinde kromozomlar sentromerlerinden iğ ipliklerine tutunmuş vaziyettedir ve bu evre kromozomların en belirgin olarak görüldüğü evredir.


Doğru cevap B seçeneği.Çözüm – 2 

I. İğ iplikleri eş kromozomların sentromerlerine bağlanır. → Metafaz evresi

II. Kardeş kromatidler birbirinden ayrılır. → Anafaz evresi

III. Çekirdekcik tekrar oluşur.→Telofaz evresi


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

İnterfazın S evresinde DNA sentezi yapılarak DNA kopyalanır. Böylece hücrede DNA 2 katına çıkmış olur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 4 

I. DNA replikasyonu yapılır → İnterfaz evresi

II. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. → Telofaz evresi

III. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemi üzerinde dizilirler. → Metafaz evresi

IV. Kromatin iplikler kromozomlara dönüşür. → Profaz evresi

V. Kromatitler zıt kutuplara çekilirler. → Anafaz evresi

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Mitoz bölünme eskiyen ve yıpranan hücrelerin yerine yenilerini sentezlemek ve organizmanın hacim ve kütle bakımından büyümesini sağlamaya yöneliktir. Mitoz bölünme bunun için yapılır. Elimizdeki bir yaranın kapanması mitoz bölünme ile yeni hücrelerin oluşturulup oradaki dokunun bir parçası olmasıyla kapanır. Buna göre I ve II. Maddeler mitoz bölünme ile ilgilidir.

Crossing – Over mayoz bölünmede görülür. Amaç kalıtsal çeşitliliği artırmaktır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

Crossing – over mayoz bölünmenin profaz – I evresinde görülen ve homolog kromozlar arasında yapılan gen alışverişine verilen addır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

I. Kromozomlar yan yana gelerek tetrat denilen yapıyı oluşturur → Profaz – I 

II. Kromozomlar zıt kutuplara çekilir → Anafaz – I 

III. DNA replikasyonu yapılır. → İnterfaz


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

Dişi bireylerde yumurta oluşumunu sağlayan mayoz bölünme Oogenez olarak adlandırılmaktadır.

Gametogenez erkek ve dişi üreme hücrelerinin oluşumunun genel adıdır. Ovaryum yumurtaların oluştuğu organdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

Dişi üreme hücrelerinde cinsiyet kromozomları X, erkeklerde X veya Ydir. Mayoz bölünmenin genel adı gametogenezdir. Gametogenez dişilerde yumurtalıklarda, erkeklerde testislerde oluşur.

Oluşan hücreler kalıtsal bakımdan birbirlerinden ve ana hücreden faklıdır.

56 kromozoma sahip bir canlının mayoz sonucu oluşan gametlerindeki kromozom sayısı 28’dir.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10 

Mayoz – I metafazında homolog kromozomlar karşılıklı hücrenin ekvator düzleminde dizilirler. Birey 46 kromozoma sahipsa bu esnada hücredeki kromozom sayısı 46’dır. Kromozomlar dörtlü tetrat yapısı oluşturduklarından kromozom sayısının yarısı kadar tetrat bulunur. Buna göre tetrat sayısı 23’tür. Kromatit sayısı kromozom sayısının 2 katıdır. Buna göre metafaz – I de hücrede 92 kromatid bulunmaktadır.

Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerde dörtlü tetrat yapısı bulunmaz.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

Mitoz bölünmede crossing – over ve tetrat görülmediğinden sinapsis olayı görülmez.

İğ ipliklerinin oluşumu mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır.

Mitoz bölünmede kardeş kromatidler karşılıklı dizilirken, mayoz bölünmede homolog kromozomlar karşılıklı dizilirler.

Mitoz bölünme sonucunda 2n kromozomlu bir hücre oluşurken, mayoz bölünme sonucunda n kromozomlu bir hücre oluşur.

Buna göre II ve IV nolu olaylar mitoz bölünmede görülürken, I ve III numaralı olaylar mitoz bölünmede görülmez.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

Mayoz bölünme sonucu oluşan bir dişi gametdeki kromozomlar 32 + X şeklinde, erkek gametdeki kromozomlar 32 + X ise:

Bu iki hücre birleşince 32 dişi, 32 erkek olmak üzere 64 vücut kromozomu ve 2 cinsiyet kromozomu meydana gelir. Bu kromozomların toplam sayısı 66’dır. Cinsiyet kromozomları XX şeklinde olduğundan oluşan yeni birey dişidir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 

Mayoz – I sonunda 2n kromozomlu 2 yeni hücre oluşmuştur. Bu hücrelerin her biri birer bölünme daha geçirirler.

Mayoz bölünmenin Anafaz – II evresinde kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir ve her kutuptaki DNA miktarı ana hücredekinin yarısı kadar olur. Telofaz II ve sitokinez sonunda n kromozmlu 4 yeni hücre oluşur.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 14 

Şekildeki olay mayoz – I in profaz evresinde görülen crossing – over olayıdır.

Doğru cevap B seçeneği.Çözüm – 15

Şekilde crossing – over geçirmiş kromatidlerin hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi görülmektedir.

Bu olay mayoz bölünmenin anafaz – II evresinde gerçekleşmektedir.

Doğru cevap C seçeneği.Hücre Bölünmesi Sorular

Hücre Yapısı Çözümlü SorularSANATSAL BİLGİ

21/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI