HÜCRE ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Hücrelerin yapısı, görevleri ve organelleri. Hücre zarının yapısı. Hücrelerde madde taşınması. Difüzyon ve aktif taşıma. Çözümlü sorular.


Soru – 1 

I. DNA ları stoplazmada serbest halde bulunur.

II. Zarla çevrili organelleri bulunmaz.

III. Mitokondrileri vardır

IV. Sentrozomları vardır.


Prokaryot hücrelerle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                            B) I ve II                            C) I ve III

D) II ve III                           E) I, II, III ve IV


Soru – 2 

I. Hücre duvarı bulunabilir

II. Ribozomları vardır

III. Monera ve arkealar örnektir

IV. Protista alemi bu gruptadır


Prokaryot hücrelerle ilgili olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                              B) II ve III                        C) II, III ve IV

D) I, II ve III                          E) I, II, III ve IV


Soru – 3 

Aşağıdaki organellerden hangisi çift katlı zarla çevrilidir?

A) Golgi aygıtı                          B) Lizozom                    C) Mitokondri

D) Ribozom                              E) Sentrozom

Soru – 4 

Hücre zarı ile çekirdek arasındaki madde iletimi görevini hangi organel yapar?

A) Golgi aygıtı                          B) Lizozom                             C) Koful

D) Sentrozom                           E) Endoplazmik retikulum


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında yer almaz?

A) Kolesterol                           B) Fosfolipit                   C) Glikoprotein

D) Amonyak                            E) Şeker


Soru – 6 

Hücre zarında kuyruk kısımları birbirine bakacak biçimde dizilmiş olan yapıya ne ad verilir?

A) Integral                      B) Kolesterol                       C) Fosfolipit

D) Glikolipit                     E) Periferal


Soru – 7 

Bir madde hücre zarından enerji harcanarak içeri alınacaktır. Bu işlevi yapacak olan protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) Integral                            B) Periferal                      C) Karbonat

D) Fosfolipit                          D) RNA


Soru – 8 

Aşağıda verilen maddelerden hangisi hücre zarından geçemez?

A) Aminoasit                          B) Glikoz                    C) Gliserol

D) Fruktoz                             E) maltoz


Soru – 9 

Bakterilerde mitokondrinin görevini aşağıdaki yapılardan hangisi üstlenir?

A) Yalancı ayak                            B) Lizozom                            C) Golgi aygıtı

D) Mikrovillus                              E) Mezozom


Soru – 10

I. Parfümün havaya karışması

II. Kandaki oksijenin kan hücrelerinden doku hücrelerine geçişi

III. Alveollerdeki oksijenin kana geçişi

IV. Hücre dışına C+2  iyonu çıkarılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri difüzyon yoluyla olur.


A) Yalnız I                         B) I ve II                             C) I, II ve III

D) I ve IV                          E) II ve III 


Soru – 11 

I. Derişimi yüksek ortamın, derişimi düşük kısma uyguladığı emme kuvveti

II. Hücre içindeki suyun hücre zarına uyguladığı basınç

III. Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark

IV. Bir hücrenin hipertonik(çok yoğun) bir ortama konulması 

Aşağıda seçeneklerde verilenlerden hangisinin açıklaması yukarıda yer almamaktadır?

A) Turgor basıncı   

B) Osmotik basınç

C) Emme kuvveti

D) Plasmoliz

E) Deplasmoliz


Soru – 12 

1. ortam, yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan daha büyük olan bir ortamdır.

2. ortam, yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan daha az olan bir ortamdır.

Bir hücre önce 1. ortama konuluyor, daha sonra bu ortamdan alınarak 2. ortama konuluyor. Bu olay ile ilgili olarak;

I. Hücre 1. ortamda su kaybetmiştir

II. 1. Ortamda plasmoliz olayı gerçekleşir

III. Hücre 2. ortamda su kaybetmiştir

IV. Hücre içi turgor basıncı 1. ortamda daha fazladır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                               B) I ve II                         C) I ve IV

D)III ve IV                              E) I, II ve IVSoru – 13 

Yoğunluğu %0,8 olan bir hücre önce yoğunluğu % 0,6 olan 1. Ortama, ardından yoğunluğu % 1,4 olan 2. Ortama konuluyor. Bu olay ile ilgili olarak;


I. 1. Ortamda deplasmoliz olayı gerçekleşir.

II. 2. Ortamda hemoliz olayı gerçekleşebilir

III. 1. Ortamda hücrede turgor basıncı artar

IV. 2. Ortamda hücrede osmotik basınç azalır

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                B) I ve II                         C) I ve IV

D)III ve IV                               E) I, II ve IV


Soru – 14

Aktif taşıma ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


A) Enerji harcanır   

B) Sadece canlı hücrelerde görülebilir

C) Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde taşınması işlemidir

D) ATP harcanır

E) Sıcaklıktan etkilenmezHücre Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

27/06/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
mennesaa
çok teşekkürler
gamze turan
çok teşekkürler
özcan hilaloğlu
teşekkürler her şey için
FKP38
Tşk
HASAN YILMAZ
tesekkurler herşey için
Yunus Emre Karataş
Teşekkürler.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI