HÜCRE YAPISI STOPLAZMA ORGANEL

Ygs ve 9. sınıflar biyoloji konusu. Hücrelerin yapısı, stoplazma ve yapısı görevleri, hücrelerde yer alan organeller ve görevleri.

Bir hücre zar stoplazma ve organellerden oluşmuştur. Hücre zarı hücreyi koruma, şekil verme ve dış ortamla irtibatını sağlarken, stoplazma akışkan bir sıvı olup çekirdeğin etrafını sarmıştır. Stoplazma zar ile çekirdek arasını doldurur ve içerisinde organelleri barındırır. 


Stoplazma

Ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran sıvıya stoplazma denir. Stoplazma saydam, renksiz, akışkan bir sıvıdır. Stoplazma içinde organeller bulunur. Hücredeki yaşamsal olayların bazıları stoplazmada bazıları ise organellerde gerçekleşir.

Stoplazma içeriğinde enzimler, nükleotitler, organik monomerler, mineraller, iyonlar, atık maddeler ve su bulunur. Stoplazmanın % 65-90 ı sudur. 


Stoplazmada yer alan organeller şunlardır.

1- Mitokondri

2- Plastitler

3- Endoplazmik retikulum

4- Ribozom

5-Golgi aygıtı

6-Lizozom

7- Koful

8- Sentrozom


Zarsız Organeller: Ribozom vesentrozom

Tek Zarlı Organeller: Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, koful, lizozom.

Çift Zarlı Organeller: Mitokondri ve plastitler.


Mitokondri: Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşir.

Plastitler: Fotosentezin gerçekleştiği kloroplastları ve renk pigmentlerini bulundururlar.

Endoplazmik Retikulum: Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bağlantıyı sağlar.

Ribozomlar: Protein sentezinden sorumludurlar.

Golgi Aygıtı: Salgı maddeleri üretip paketler.

Lizozom: Hücre içi sindirimde görevlidir.

Koful: Hücrenin madde alış – verişinde, sindiriminde, beslenmesinde, boşaltımında görevlidir. 

Sentrozom: Hücre bölünmesinde görev alır.Sonraki Konu

MİTOKONDRİ VE RİBOZOMLAR


Önceki Konu

HÜCRE ZARI VE YAPISISANATSAL BİLGİ

06/10/2016  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI