MANTARLAR ve BİTKİLER ALEMİ 

Fungi alemi, bitkiler alemi, Tohumlu ve tohumsuz bitkiler, açık ve kapalı tohumlu bitkiler, tek çenekli ve çift çenekli bitkiler.

FUNGİ (GERÇEK MANTARLAR)

Mantarlar bir veya çok hücreli olabilen, hücre duvarları bulunan, hareket edemeyen, klorofil bulunmayan, tüketici, ökaryot canlılardır.

Önceleri mantarlar bitkiler alemi içerisinde inceleniyordu.

Mantarların kök gövde ve yapraklarının olmaması ve klorofil bulundurmayan tüketici canlılar olması onları bitkiler aleminden ayırmıştır.

Mantarlar bitkilerden çok hayvanlara benzeyen özellikler gösterirler.

Mantarlar çok çekirdeklidir. Saprofit veya parazit olarak yaşarlar. Eşeyli veya eşeysiz ürerler. Eşeysiz üremeleri sporla olur. Plastit bulundurmazlar. Hücre duvarına sahiptirler.

Ekmek küfleri, mayalar, peynir küfleri, şapkalı mantarlar ve enfeksiyon mantarları bu grubu oluşturur.BİTKİLER ALEMİ

Bitkiler gerçek hücre çekirdekleri bulunan, ökaryot hücre yapısına sahip, kendi besinlerini üretebilen, hücreleri selüloz içeren hücre duvarı ile kaplı canlılardır.

1. Tohumsuz (Çiçeksiz bitkiler)

Üremeleri eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği metagenez ile olur.

Çiçekleri yoktur.

Tohumları bulunmaz.

Damarlı tohumsuz bitkiler ve damarlı tohumlu bitkiler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Ilıman ve nemli yerlerde, su kenarlarında, kayaların üzerinde, ağaç kabuklarında görülür.

Karayosunları damarsız tohumsuz, eğrelti otu ve at kuyrukları damarlı tohumsuz bitkilere örnek verilebilir.

2. Tohumlu Bitkiler

Bu bitkiler gerçek kök, gövde ve yapraklara sahiptirler. Üreme organı olarak çiçek bulunur. Eşeyli ve eşeysiz olarak ürerler, tohum oluştururlar.

Bu bitkiler kapalı ve açık tohumlu olmak üzere iki grupta incelenirler.


a. Açık tohumlu bitkiler 


Yumurtalık ile çevrili bir tohum taslağı bulunmaz, meyve oluşturamazlar. Tohumları açıkta veya kozalak şeklindeki yapraklarının altında bulunur. Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir.

Erkek ve kozalaklar aynı ağaçta ayrı ayrı bulunur, çiçekler ayrı eşeylidir. Döllenme oluştuktan sonra oluşan tohum dişi kozalak pulunun üstünde gelişir. Yeni bitkiler bu pullardan düşen tohumların çimlenmesiyle oluşur.

Bu bitkiler her zaman yeşil kalan bitkilerdir, tohumları çok çeneklidir, çok yıllık bitkilerdir. Otsu formları yoktur.

Çam, göknar, ladin, ardıç, sedir bu bitkilere örnek verilebilir.

b. Kapalı tohumlu bitkiler

Çiçek ve meyveye sahip olan bitkilerdir. Bu bitkilerin ovaryumları içerisinde tohum taslakları bulunur. Ovaryumlar gelişerek meyveyi oluşturur, tohum meyve ile kuşatılmıştır.

Kapalı tohumlu bitkiler otsu, odunsu ve çalı formunda olabilirler.

Bitkilerde üreme ve neslin devamını çiçekler sağlar. Çiçeklerdeki erkek polen dişi çiçek üzerine böcek, rüzgar, kuş, veya memelilerle taşınır ve döllenme meydana gelir bu işleme tozlaşma denir.

Tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ikiye ayrılır.

Tek çenekli (Monokotil) bitkiler 

Yaprak sapları yoktur, otsu bitkilerdir, embriyolarında tek çenek bulunur, iletim demetleri dağınıktır, kambiyum bulunmaz, yapraklarında paralel damarlanma görülür. Saçak kök sistemine sahiptirler.Çift çenekli (Dikotil) bitkiler 

Bu bitkilerin embriyolarında çift çenek bulunur, otsu ve odunsu formları vardır, enine büyümeyi sağlayan kambiyum bulunur, çok yıllık bitkilerdir yapraklarında ağ biçiminde damar sistemi bulunur, kazık köklere sahiptirler.


BU BÖLÜMÜN TÜM KONULARI

1- BİYOLOJİNİN KONUSU

2- CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

3- CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

4- CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ

5- ÖKARYOT CANLILAR VE PROTİSTA ALEMİ

6- MANTARLAR VE BİTKİLER ALEMİ

7- HAYVANLAR ALEMİ - OMURGASIZ HAYVANLAR

8- HAYVANLAR ALEMİ - OMURGALI HAYVANLAR


SANATSAL BİLGİ

14/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI