ÖKARYOT CANLILAR VE PROTİSTA ALEMİ

Ökaryot hücre yapısına sahip canlılar protista alemi, kamçılılar, kökayaklılar, sporlular, silliler, cıvık mantarlar ve algler.

ÖKARYOT CANLILAR

Bu canlı hücrelerinde zarla kaplı organeller bulunur. DNA’ları bir zarla kaplanmıştır.

1. Protista Alemi

Protistlerin bazıları bitkisel, bazıları ise hayvansal özellikler gösterirler. 19. Yüzyılda protistler farklı bir alem olarak sınıflandırılmıştır.

Protistler oldukça geniş bir alemdir. Çok farklı özelliklere sahip canlı türleri içerirler. Protistler, bir hücreli çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, otorof veya heterotrof olabilir.

Protista grubu canlıları yaşamsal faaliyetlerinin çoğunu stoplazmalarındaki organellerde gerçekleştirirler.

Yaklaşık 2 milyar yıldır dünyada oldukları tahmin edilmektedir.

Beslenmeleri fotosentez veya fagositoz yolu ile olur.

Protistaların üremeleri eşeyli veya eşeysiz olabilir. Paramesyumlar konjugasyon şeklinde ürerler.

Bazı protistler tüketici olmaları yönü ile hayvanlara benzerler. Bu protistler protozoon olarak isimlendirilirler.

Protozoonların insanlar açısından oldukça tehlikeli türleri vardır. Protozoon hastalıklarının çoğu öldürücü etkiye sahiptir.

a. Protozoa (Bir hücreliler)

-Tek hücrelilerdir

-Tatlı sularda yaşayanlarında genellikle kontraktil koful bulunur.

-Kamçılılar, silliler, kökayaklılar, sporlular olmak üzere 4 ana grupta incelenir.

Kamçılılar (Flageliata)

Öglenada vücut pelikula ile örtülüdür. Belli bir şekle sahiptir.

Bazılarının klorofilleri vardır. Kendi besinlerini sentezlerler. Bunlara Fitoflagellatlar denir. Öglena gibi

Bazılarının klorofilleri yoktur. Heteretrof beslenirler. Bunlara Zooflagellatlar denir.

Boyuna bölünmeyle çoğalırlar.

Kökayaklılar (Rhizopoda)

Bölünerek çoğalırlar.

Tatlı sularda yaşayanların kontraktil kofulları vardır.

Hareket etmek ve besinlerini almak için yalancı ayaklarını kullanırlar.


Sporlular

Hareket organelleri yoktur.

Parazit yaşam biçimine sahiptirler.

Sporla çoğalırlar.

İnsanda sıtma hastalığına neden olurlar.


Silliler


Sillerle hareket ederler. Siller binlerce mikrotübül sistemiyle birbirine bağlıdır. 

Genellikle tatlı sularda yaşarlar ve kontraktil kofullara sahiptirler. Denizde yaşayanlarda kontraktil koful bulunmaz.

Paramesyumun ağız ve yutak dışında kalan vücut kısımlarını sert bir pelikula örter. Pelikula koruyucu görev görür.

Paramesyumda iki tip çekirdek bulunur. Büyük çekirdek eşeysiz üreme ve hayatsal faaliyetlerden sorumludur. Küçük çekirdek ise eşeyli üremeden sorumludur.

Heterotrof olarak beslenirler.


b. Cıvık Mantarlar

Cıvık mantarlar, nemli ortamlarda, ağaç gövdelerinde, çürümüş yapraklar üzerinde yaşarlar. Sporla ürerler. Belirgin bir şekilleri olmayıp çok çekirdeklidirler. Heterotrof olarak beslenirler.c. Algler

Bu gruba kırmızı, sarı, kahverengi, esmer algler girer. İletim demetleri yoktur. Fotosentez yaparlar. Kök, gövde, yaprak farklılaşması yoktur.


BU BÖLÜMÜN TÜM KONULARI

1- BİYOLOJİNİN KONUSU

2- CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

3- CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

4- CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ

5- ÖKARYOT CANLILAR VE PROTİSTA ALEMİ

6- MANTARLAR VE BİTKİLER ALEMİ

7- HAYVANLAR ALEMİ - OMURGASIZ HAYVANLAR

8- HAYVANLAR ALEMİ - OMURGALI HAYVANLAR


SANATSAL BİLGİ

14/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI