CANLILARDA BULUNAN ORGANİK BİLEŞİKLER VE ATP

Canlıların yapısını oluşturan organik elementler ve bu elementlerin oluşturduğu organik yapılar. Canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP.


Organik bileşikleri canlılarda yapı maddesi olarak bulunur. Aynı zamanda yapıcı onarıcı, enerji verici, ve düzenleyici olarak görev yaparlar.

Organik moleküllerin yapısında genellikle C, H, O atomları bulunmakla birlikte birçok organik bileşikte azot(N), fosfor (P), kükürt (S) gibi elementlerde bulunur.

Organik moleküllerin temel elementi karbondur. Bununla birlikte yapısında C elementi bulunduran her bileşik organik bileşik değildir.


Organik bileşikler karbonhidratlar, yağlar, enzimler, vitaminler, ATP, proteinler ve nükleik asitlerdir. Vitamin dışındaki bileşikler enerji veren moleküllerdir. Organik bileşikler ototrof canlılar tarafından inorganik maddeler kullanılarak üretilir.

Organik moleküllerin yapı taşlarına monomer denilir. Monomerlerden meydana gelen büyük moleküller ise polimer olarak adlandırılır. Monomerlerden polimer üretilmesi aşamaları polimerleşme (polimerizasyon) denir. Monomerlerin birleşmesiyle oluşan ve su açığa çıkaran reaksiyonlara dehidrasyon reaksiyonları denir.

Büyük moleküllü yapıların su yardımıyla yapı taşlarına ayrılması işlemi hidroliz reaksiyonları olarak adlandırılır.

Karbon ve karbonlu bileşikleri inceleyen bilim dalına organik kimya denir


ATP (Adenozin Trifosfat)

Canlılar organik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisini solunum yolu ile doğrudan kullanabilecekleri kimyasal bağ enerjisine dönüştürürler. Kimyasal bağ enerjisi şeklinde depo edilen bu moleküllere (ATP) denir. ATP yüksek enerjili fosfat bağları içeren organik bileşiktir. ATP bütün canlıların doğrudan kullanabilecekleri enerji kaynağıdır.


ATP yapısı riboz ve fosfatlardan meydana gelir. Adenin ile riboz kompleks yapıdır. Bu yapıya bir fosfat bağlanınca Adenozin monofosfat (AMP) oluşur. Oluşan yapıya bir fosfat daha ilave edilirse Adenozin difosfat (ADP) oluşur. 

Adenozin difosfat molekülüne bir fosfat daha bağlanırsa adenozin trifosfat (ATP) oluşur. 

Canlı hücrelerde yüksek enerjili bu fosfat bağları hidrolizle parçalanarak açığa çıkan enerji kullanılır. ATP diğer kimyasal bağlardan çok fazla enerji depolar, biyolojik sistemlerdeki bütün enerji dönüşümlerinde görev alır. 

ATP den fosfat koparılması olayına defosforilasyon denir. Yüksek enerjili fosfat bağları koptuklarında , diğer kimyasal bağlardan çok daha fazla enerji serbest kalır bu enerjinin büyük bölümü fosfatla birlikte aktarıldığı moleküle geçerken bir kısmı da ısı enerjisine dönüşür. Hücrede metabolik olaylar ATP enerjisi sayesinde yürütülür.ATP yenilenebilen bir enerji kaynağıdır, hücre içinde sentezlenir ve hücre içerisinde harcanır. Başka bir hücreye aktarılamaz.SANATSAL BİLGİ

28/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI