ORMAN BİYOMLARI

Biyoloji dersi, ekosistem konusu. Orman biyomları. Tropikal bölge ormanları, Ilıman Bölge Yaprak Döken Ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar. İklimleri, bitki türleri ve barındırdıkları canlılar.


Yeryüzündeki ormanlar; Tropikal bölge ormanları, Ilıman bölge kışları yaprak döken ormanlar, İğne yapraklı ormanlar olmak üzere üç kısımda incelenir.


1- Tropikal Bölge Ormanları

Bu ormanlara yağmur ormanları da denilmektedir. Bu bölge ekvatora yakın bölgelerde bulunur. Bu ormanların yer aldığı bölge dönenceler arasında kalmaktadır. Yani 4 mevsim yaşanmaz. Güneş ışınları bu bölgeye her zaman dik veya dike yakın açılarla gelir. Sıcaklık ortalaması yıllık 25 - 29 °C arasındadır. Günlük sıcaklık farkı azdır. Hergün yağış alır. En fazla yağış alan bölgedir.

Ekvatoral bölgenin bu özellikleri, bitki örtüsü ve hayvan türleri üzerinde de kendisini göstermiştir. Yağmur ormanları uzun boylu ağaçlardan, bu ağaçların alt kısmında yer alan kısa boylu ağaçlar ve diplerinde yer alan gür otlardan meydana gelmiştir.

Bölgedeki ağaçların üzerinde çeşitli bitkiler yaşar; orkide ve bromelia bunlardan ikisidir.

Odunsu eğreltiler, palmiyeler, bambular dev otsu bitki örnekleridir.

Bu biyom Orta ve Güney Amerika’da, Asya kıtasının ekvatora yakın bölgelerinde, Afrika ve Avustralya’da yer alır.

Yağmur ormanları bünyelerinde en fazla canlı türüne ev sahipliği yapan ormanlardır. Bu ormanlardaki canlı türlerinin tamamı saptanamamıştır. 15 km2 lik bir alanda 15 binden fazla bitki türü, 750 den fazla ağaç türü, 500’den fazla kuş türü, yüzlerce yarasa ve sürüngen türü ve binlerce böcek türü bulunabilmektedir.

Kuşlar, yarasalar, puma, yılanlar, maymunlar, jaguar, geyik, timsah bu ormanlarda yaşayan bildiğimiz canlı türleridir.

Uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçların yaprakları ışığı tutarak orman tabanının yarı karanlık olmasına sebep olmaktadır.

Bu ormanlar dünyadaki tüm canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Dünyanın oksijen kaynağı bu ormanlardır. Yeryüzündeki Oksijenin önemli bir bölümü bu ormanlar tarafından üretilmektedir. Bu ormanlar ayrıca atmosferdeki Karbondioksiti de temizlemektedir.

Ayrıca bu ormanlar su döngüsünde de hayati bir işleve sahiptir.

Tropikal ormanlar dünyanın en yaşlı ve en eski biyom tiplerinden biridir.

İnsanoğlu her alana verdiği zararı yağmur ormanlarında da göstermiştir. Son zamanlarda bu bölgelere turizm seferleri düzenlenmeye başlanmış ayrıca odun temini ve yerleşim yeri açmak gibi nedenlerle ormanlar katledilmeye başlanmıştır. Yağmur ormanlarının ekolojik yapısının tamamen bozulması, yeryüzünde canlı hayatının sonu olabilecektir.


2- Ilıman Bölge Yaprak Döken Ormanlar

Bu ormanların bulunduğu bölgelerde yıllık sıcaklık farkı fazladır. Bu bölgelerde 4 mevsim yaşanır. Sıcaklık 0 – 30 °C arasındadır. 

Orta Avrupa’nın büyük bölümünde, Kuzeydoğu Amerika, Doğu Asya’da bu ormanlar bulunur. 

Bu ormanlarda yer alan ağaçlar tropikal bölgede yer alan ağaçlardan daha kısa ve seyrektir. Ağaçlar kurak ve yağışlı mevsimlere uyum sağlamıştır, kışın yapraklarını döker, baharda yeniden yaprak açarlar.

Ağaçların altında gelişmiş bir çalı ve ot tabakası yer alır.

Birçok kuş türünü ve sincap, tilki, geyik, ayı, vaşak gibi hayvan türlerini barındırır.

Meşe, karaağaç, akçaağaç, okaliptüs, kavak, kestane, ceviz, kavak bu ormanların tipik ağaçları arasındadır.

Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesindeki ormanlar bu gruba girerler.


3- İğne Yapraklı Ormanlar

Yılın bir bölümünde hava sıcaklığının çok düşük olduğu bölgelerde, özellikle yüksek rakımlarda yer alan orman topluluğudur. Bu ağaçlar yapraklarını tamamen dökmezler, yıl boyunca yeşil görünümlüdürler. Enleme ve yağış miktarına bağlı olarak dünya üzerinde parçalı bir yapıda bulunurlar. En geniş iğne yapraklı orman alanı Sibirya bölgesinde bulunur. Ülkemizde de Karadeniz bölgesinin tipik orman örtüsü bu ağaçlardan oluşmuştur. Akdeniz bölgesinde de bu ormanlar bulunur.

Çam, köknar, ladin bu ormanların tipik ağaçlarıdır.

Bu ormanlarda; geyik, ayı, baykuş, yarasa, kartal, ayı, fare, kirpi, çakal, tilki gibi hayvanlar yaşar.


Yeryüzünde BiyomlarSANATSAL BİLGİ

18/12/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI