SİNİR SİSTEMİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

11. sınıflar ve lys biyoloji konusu. Sinir sisteminin yapısı ve görevleri. Sinir sisteminin çalışması. Merkezi ve çevresel sinir sistemi ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

I. Aksonlar duyu hücrelerinden uyartıları alarak hücre gövdesine iletir.

II. Miyelin kılıf aksonlarda bulunur.

III. Dendritler dallanmış yapıda bulunur.

Bir sinir hücresi için yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                 B) I ve II                  C) II ve III

D) I ve III                 E) I, II ve III


Soru – 2 

Bir kişi dinlenme halinde iken eline bir iğne batmaktadır.

Bu kişinin dinlenme halinden başlayarak sinir hücrelerinde;

I. Polarizasyon

II. Repolarizasyon

III. Depolarizasyon

Olaylarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III, II, I

B) III, I, II

C) II, III, I

D) I, II, III

E) I, III, II


Soru – 3 

I. Sinir uyartıları elektriksel olarak iletilir

II. Miyelinli nöronlar uyartıları daha hızlı iletir

III. Uyartılar miyelinli nöronlarda ranvier boğumlarından atlayarak geçer.

Sinir hücreleri ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III


Soru – 4 

Duyu hücrelerinin dış ortamdan aldıkları değişikliğe ne ad verilir?

A) Uyartı

B) İmpuls

C) Reseptör

D) Aksiyon potansiyeli

E) Olay


Soru – 5 

I. Dendrit

II. Sinaps

III. Akson

IV. Hücre gövdesi


Nöronlarda impulsun iletim sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III, IV

B) III, IV, II, I

C) I, IV, III, II

D) II, I, IV ,III

E) III, II, I, IV


Soru – 6 

I. Aksonun miyelinli olup olmaması

II. Ranvier boğumların sayısı

III. Uyartı şiddeti

Yukarıdakilerden hangileri impuls iletim hızını etkiler?

A) Yalnız I                       B) I ve II               C) I ve III

D) II ve III                      E) I, II ve III


Soru – 7 

Aşağıdakilerden hangisi nörotransmitter madde değildir?

A) Noradrenalin

B) Adrenalin

C) Depamin

D) Setamin

E) Histamin


Soru – 8 

Dolaşım, sindirim, solunum gibi istemsiz hareketlerin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotalus

B) Hipofiz

C) Omurilik

D) Pons

E) Omurilik soğanı


Soru – 9 

Beynin karbonhidrat – yağ metabolizmasını sağlayan bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotalamus

B) Talamus

C) Epitalamus

D) Orta beyin

E) Omurilik soğanı


Soru – 10 

Eşeysel yönelme, heyecan, korku gibi hayatsal faaliyetleri denetleyen merkezler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Beyincik

B) Omurilik soğanı

C) Hipotalamus

D) Epitalamus

E) Orta beyin


Soru – 11 

Koku duyusu haricindeki duyuların toplanma ve dağılma merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epitalamus

B) Talamus

C) Hipotalamus

D) Omurilik soğanı

E) Beyincik


Soru – 12 

Beynin kas tonusu ve vücut duruşunu ayarlayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta beyin

B) Beyincik

C) Omurilik soğanı

D) Hipotalamus

E) Talamus


Soru – 13 

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış reflekstir?

A) Koruma amaçlı gözlerin kırpılması

B) Elimiz sıcak bir cisme çarpınca geri çekmemiz

C) Hapşırmak

D) Dans eğitimi almak

E) Kayak yapmak


Soru – 14 

Merkezi, omurilik olan ve sindirim sistemi dışında iç organların çalışmasını hızlandırıcı etki yapan sinir sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miyelinli sinir sistemi

B) Sempatik sinir sistemi

C) Parasempatik sinir sistemi

D) Somatik sinir sistemi

E) Siyatik sinirler


Soru – 15 

I. Omurilik, omurilik soğanı ve hipotalamusta bulunan merkezlerce kontrol edilir.

II. Aksonları miyelinlidir

III. İsteğimiz dışında çalışan organların çalışmasını düzenlerler

Otonom sinir sistemi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                   B) I ve II                 C) I ve III

D) II ve III                  E) I, II ve III


Soru – 16 

Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının görevlerinden değildir?

A) Beyin ile omurilik arasındaki impulsları taşımak

B) Yutkunma, hapşırma, kusma gibi refleksleri yönetir

C) Kalp damarlarının büzülme gevşemesini kontrol eder

D) Vücudun tuz – su dengesini ayarlar

E) Sindirim sisteminin hareketlerini denetler


Sinir Sistemi Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

17/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI