SİNİR SİSTEMİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. sınıflar ve lys biyoloji konusu. Sinir sisteminin yapısı ve görevleri. Sinir sisteminin çalışması konularıyla ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

Sinir hücresinin, duyu hücrelerinden uyartıları alan kısmı dendrittir. Sinir hücrelerinde uyartı dendritten aksona doğrudur. I. ifade yanlıştır.

Miyelin kılıf aksonlarda bulunur ve dendritler ağaç dalları gibi dallanmış yapıdadır. II ve III doğrudur.

Doğru cevap C seçeneği.

Çözüm – 2 

Dinlenme halinde iken sinir hücreleri kutuplanmış haldedir. Bu duruma polarizasyon denir. Kişinin eline iğne batınca bir uyartı oluşur. Bu uyartı kutuplaşmayı bozar. Bu olaya depolarizasyon denir. Sinir hücresi uyartıyı omurilike ilettikten sonra yeniden dinlenme durumuna geçer ve kutuplaşma tekrar sağlanır. Bu olaya repolarizasyon adı verilir.

Buna göre olayların gerçekleşme sırası; I, II, II şeklindedir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3

Sinir hücreleriyle ilgili olarak verilen her üç ifade de doğrudur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

Duyu hücrelerinin dış ortamdan aldıkları değişikliğe uyartı denir. Uyartıların sinir hücrelerinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal değişikliklere impuls denir. Reseptörler dış ortamdan uyartıyı alan özelleşmiş hücrelerdir. (Duyu hücreleri). Nöronlarda oluşan elektriksel değişikliklere aksiyon potansiyeli adı verilir. Olay ise uyartıyı meydana getiren etmenlerdir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

Reseptörler, dış ortamdan aldıkları uyartıyı sinir hücresinin dendritine aktarırlar. Dendrit ise bu uyarıyı hücre gövdesine iletir. Hücre gövdesinden aksona ilerleyen impuls aksonun bitimine gelince diğer hücre ile birleşme noktasındaki sinapsa gelir. İmpuls sinapstan diğer hücrenin dendritine aktarılır ve bu şekilde devam eder.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

Aksonun miyelinli olması impulsun daha hızlı iletilmesini sağlar.

Ranvier boğumların sayısı artttıkça impuls iletim hızı düşer.

Uyartı şiddeti impuls hızını değil impuls sayısını etkiler.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7

Nörotransmitter maddeler, iki sinir hücresinin bağlantı noktasındaki sinapslardan salgılanan impuls iletici maddelerdir. Adrenalin, noradrenalin, depamin, histamin nörotransmitter maddelerdir. Setamin nörotransmitter madde değildir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8 

Dolaşım, sindirim, solunum gibi istemsiz hareketlerin merkezi omurilik soğanıdır. Omurilik soğanı birçok hayatsal görev üstlenir. Yutkunma, hapşırma, öksürme, kusma gibi refleksler omurilik soğanının denetiminde gerçekleştirilir. Kalp damarlarının büzülme ve gevşemesini de omurilik soğanı düzenler.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9

Karbonhidrat – yağ metabolizmasını beynin hipotalamus bölümü denetler.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

Eşeysel yönelme, heyecan, korku, kan basıncı, uyku gibi hayatsal faaliyetleri denetleyen merkezler beynin hipotalamus bölgesinde bulunur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

Koku duyusu haricindeki duyuların toplanma ve dağılma merkezi talamustur.Duyu nöronları uyartıları talamusa getirir. Gelen uyartılar talamusta değerlendirildikten sonra beyin kabuğuna gönderilir.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

Kas tonusunu ve vücut duruşunu ayarlayan kısım orta beyindir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13

Koruma amaçlı gözkapaklarının kapanması, elimiz sıcak bir cisme çarpınca çekmemiz ve hapşırmak kalıtsal reflekstir. Dans eğitimi almak refleks değildir. Kayak yapmak kazanılmış bir reflekstir. Çünkü burada öğrenilmiş bir olay gerçekleştirilmektedir. Eğer kayak öğrenme olsaydı bu bir refleks olmayacaktı.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 14 

Sempatik sinir sistemi organ, bez ve kasların hareketini hızlandırıcı etki yapar. Kalp atışlarını ve soluk alıp vermeyi yükseltir. Sindirim sistemini yavaşlatır. Sindirim sistemi olağanüstü durumlarda yavaşlamalıdır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 15 

Otonom sinir sistemi; omurilik, omurilik soğanı ve hipotalamusta bulunan merkezlerce kontrol edilir. Aksonları miyelinsizdir. İç organların çalışma hızını ayarlarlar.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 16 

Vücudun tuz su dengesini ayarlamak hipotalamusun görevidir. Diğer seçeneklerde yer alan görevleri omurilik soğanı yerine getirir.


Doğru cevap D seçeneği.


Sinir Sistemi Test Soruları

Sinir Sistemi Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

17/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
cc
sorular güzel ve kaliteli
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI