SOLUNUM SİSTEMİ TEST I

11. sınıflar ve tyt – yks biyoloji konusu. Solunum sisteminin çalışması ve görevleri. Oksijen ve karbondioksitin taşınması. Solunum organlarının yapısı ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi dış solunum olayında gerçekleşmez?

A) Alveollerde gaz alışverişi

B) Burunda havanın temizlenmesi

C) Bronşlardan hava geçişi

D) Kandan doku sıvısına O2 verilmesi

E) Alyuvarların O2 yi tutması


Soru – 2 

Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme hızının ayarlanmasında görev alır?

A) Hipotalamus

B) Talamus

C) Pons

D) Beyincik

E) Omurilik


Soru – 3 

I. Kanda çözünmüş olarak

II. Hemoglobin tarafından

III. Bikarbonat iyonu şeklinde

Yukarıda CO2 nin akciğerlere taşınma biçimleri verilmiştir.

Bu yollardan CO2 nin taşınma miktarının an yüksek olandan en az olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) II, I, III                  B) III, II, I                 C) I, II, III

D) III, I, II                  E) I, III, II


Soru – 4 

I. Dokulardaki O2 yoğunluğu

II. Dokulardaki CO2 yoğunluğu

III. Vücuttaki sıcaklığın yükselmesi

IV. Atmosferdeki O2 yoğunluğu


Yukarıdakilerden hangileri alyuvarlar tarafından dokulara bırakılan O2 miktarını etkilemektedir. 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi soluk alma olayı sırasında görülmez?

A) Akciğerlerde basıncın düşmesi

B) Göğüs boşluğunun genişlemesi

C) Kaburga kaslarının gevşemesi

D) Diyafram kasının kasılması

E) Göğüs kafesinin genişlemesi


Soru – 6 

Aşağıdakilerden hangisi soluk verme olayı sırasında görülmez?

A) Göğüs boşluğunun küçülmesi

B) Akciğerdeki hava basıncının azalması

C) Kaburga kaslarının gevşemesi

D) Dışarıya CO2 gazı verilmesi

E) Diyaframın gevşemesi


Soru – 7 

Akciğerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bronşlar akciğerlerde bronşçuklara ayrılır

B) Bronşçuklar hava keselerinde son bulur

C) Akciğerler çift katlı pleura adı verilen bir zarla çevrilidir.

D) Alveoller tek katlı bağ dokudan yapılmıştır

E) Gaz değişimi alveollerde olur


Soru – 8 

Solunum sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gırtlakta gırtlak kapağı bulunur

B) Soluk borusunun iç yüzeyi sillidir

C) Akciğerler ve kalp diyaframın üstünde yer alır

D) Burundan alınan hava toz ve mikroplardan temizlenir.

E) Soluk borusunda dairesel halka şeklinde kıkırdak yapılar bulunur


Soru – 9 

I. Sağ akciğer iki lob, sol akciğer üç loptan meydana gelmiştir.

II. İç yüzeyleri lipoprotein adı verilen bir madde ile örtülüdür.

III. Akciğerler kanı kalpten alır, tekrar kalbe verir

IV. Akciğerlerdeki bronşçuklarda sürekli açık kalmaları için kıkırdak halka bulunur.


Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                  B) I ve II                    C) II ve III

D)II, III, IV                E) I, II, III ve IV


Soru – 10 

I. CO2 nin akyuvarlara girmesi

II. H+ iyonlarının hemoglobine bağlanması

III. Karbonik asit oluşması

IV. Bikarbonat iyonlarının alyuvarlara girmesi

V. Karbonik asitin iyonlarına ayrılması


Yukarıda kan ile dokulardan akciğerlere CO2 taşınmasının bazı aşamaları verilmiştir.

Bunların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, III, V, II, IV

B) I, III, II, V, IV

C) IV, I, II, III, V

D) IV, I, V, II, III

E) II, I, IV, III, V


Soru – 11 

I. Kandaki CO2 miktarının artması

II. Akciğerlerdeki O2 oranının artması

III. Akciğerlerdeki iç basıncın azlığı

IV. Diyafram ve kaburga kaslarının kasılıp gevşeme hızı


Yukarıdakilerden hangileri solunum hızını etkileyen faktörlerdir?

A) Yalnız I                  B) I ve II                   C) II ve III

D) III ve IV                E) I, III ve IV


Soru – 12

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hemoglobin hem ve globin kısımlarından meydana gelmiştir

B) Hemoglobin alyuvarlarda bulunur

C) Kan ile hücreler arasındaki O2 ve CO2 alışverişine hücre solunumu denir

D) Akciğerler böbreklerle beraber kanın pH ayarını yapar

E) Memelilerde alyuvarlar çekirdeksiz ve organelsizdir


Soru – 13 

Koşmaya başlayan bir insanda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

A) Sindirim sisteminin hızlanması

B) Omurilik soğanının uyarılması

C) Kalp atış hızının artması

D) Hücrelerde yapım ve yıkım olaylarının artması

E) Diyafram kaslarının daha hızlı kasılıp gevşemesi


Solunum Sistemi Testi Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

25/04/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
heli
son dere harikaaaa
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI