SOYAĞACI TEST ÇÖZÜMLERİ

Biyoloji dersi soyağacı konusu. Soyağacının yorumlanması. X ve Y kromozomları üzerinde taşınan genlerin soyağacında izlenmesi ile ilgili çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1 

soyagaci_t1c1


İncelenen karakter A karakteri olsun. Baskın geni A ile çekinik karakteri a ile gösterelim.

Bu karakter çekinik genle kendisini gösteriyorsa, fenotipte görülebilmesi için genotipinin aa şeklinde olması gerekir. Buna göre kırmızı renkli kutular kesinlikle aa genotipine sahiptir.

1 numaralı birey kesinlikle Aa genotipine sahiptir.

2 numaralı birey babadan a genini aldığına göre anneden A genini almıştır. Aa genotipine sahiptir.

3 numaralı birey bu karakteri fenotipinde göstermemektedir. Babadan a genini aldığına göre genotipi Aa şeklindedir.

4 numaralı bireyde 3 numaralı birey gibi Aa genotipine sahiptir.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 2 

soyagaci_t1c2


Şekilde K ile gösterilen birey bu özellik bakımından homozigottur, M bireyi ise bu özelliği fenotipinde göstermiyor. Bu durumda ilgili genin birini anneden birini babadan aldığından 1 numara heterozigottur. I yanlıştır.


N bireyi bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre N bireyinin genotipi homozigottur. Bu durumda 2 numaralı birey bu geni taşımaktadır. X geni çekinik te olsa erkek bireyde etkisini gösterir. II nolu ifade doğrudur.

3 numaralı birey babadan Y genini almıştır. Annesi heterozigottur. Bu durumda bu birey anneden çekinik karakteri alırsa bunu fenotipinde gösterir. Anneden bu özelliğin baskın karakterini alırsa bu özeliği fenotipinde göstermez. III nolu ifade kesin değildir.

IV. R bireyinin X geni anneden, Y geni babadan gelmiştir. R bireyi bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre 4 numaralı birey bu karakter bakımından heterozigottur. IV nolu ifade doğrudur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 3 

soyagaci_t1c3


Renk körlüğü X kromozomu üzerinde taşınan çekinik özellikteki bir gen ile belirlenmektedir.

XR baskın geni, Xr çekinik geni göstermek üzere, renk körlüğünün ortaya çıkması için genotipin XrXr veya XrY şeklinde olması gerekir.

Kız çocuklarının renk körü olması için babanın mutlaka renk körü olması gerekir. Buna göre 1 numaralı birey renk körüdür. K bireyi bu hastalık bakımından taşıyıcıdır.

M bireyine hastalık geni L bireyinden gelmiş olabilir. 2 numaralı bireyin renk körü olup olmadığı belli değildir.

P bireyinin renk körü olması ancak 3 numaralı bireyin de renk körü olması ile mümkündür. 3 numaralı birey renk körüdür.

4 numaralı birey babadan Y genini aldığından renk körü olması ancak T bireyinin renk körü olması ile mümkündür. T bireyi taşıyıcı olduğundan 4 numaralı bireyin renk körü olup olmadığı belli değildir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

soyagaci_t1c4


Soyağacını çözmeye en alttaki P bireyinden başlayalım. P bireyi çekinik özelliği genotipinde göstermemektedir. P bireyi Z’den b genini alacağına göre genotipi Bb şeklinde olmalıdır. Z bireyi bb olduğuna göre P bireyine B geni 3 numaralı bireyden gelmiştir.

M bireyinin genotipi bb şeklinde olduğuna göre 3 numaralı bireye B geni 2 numaralı bireyden gelmiştir. 3 numaralı birey babadan b genini aldığına göre genotipi Bb şeklindedir.

M bireyinin genotipi bb şeklinde olduğundan, T2 bireyinin genotipi Bb şeklindedir. Çünkü bu birey babadan b genini almasına rağmen bu özelliği fenotipinde göstermemektedir. T1 bireyinin genotipi bb şeklinde olduğundan 2 numaralı bireyin genotipi Bb şeklinde olmalıdır.

2 numaralı birey Bb genlerine sahip ise B genini 1 numaralı bireyden almıştır. L1 bireyinin genotipi bb olduğuna göre b genini 1 numaralı bireyden almıştır. 1 numaralı bireyin genotipi Bb şeklindedir.

Doğru cevap E seçeneği.Çözüm – 5 

soyagaci_t1c5


B2 bireyi bu hastalığı taşıdığına göre genotipi XcXc şeklindedir. Bu genlerin birini anneden birini babadan almıştır. X kromozomu üzerinde taşınan gen çekinikte olsa erkek bireyde etkisini gösterir. Buna göre 2 numaralı birey kesinlikle C hastasıdır.

B2 bireyine diğer çekinik gen B1 bireyinden gelmiştir. T bireyi çekinik gen taşımadığına göre B1 bireyine çekinik gen 1 numaralı bireyden gelmiştir. 1 numaralı birey erkek olduğundan kesinlikle C hastasıdır.

3 numaralı bireye 2 numaralı bireyden çekinik gen gelmiştir. Ancak B1 bireyinden gelen gen belli değildir. Bu nedenle 3 numaralı birey kesin hasta değildir.

4 numaralı bireye babadan hastalık geni gelmiştir. Ancak 3 numaralı bireyden gelen gen belli olmadığından bu bireyin de hastalığı kesin değildir.

Doğru cevap C seçeneği.


Soyağacı Sorular

Soyağacı Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

25/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI