ÜREME GELİŞME ÇÖZÜMLÜ SORULAR

10. sınıflar ve ygs – lys biyoloji konusu. Eşeyli ve eşeysiz üreme çeşitleri. Üreme organları ve üreme hormonları. Büyüme ve gelişme. Çözümlü test.Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden biri değildir?

A) Tomurcuklanma   

B) Bölünme   

C) Sporlanma

D) İzogami

E) Rejenerasyon


Soru – 2 

Eğrelti otlarında görülen üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölünme

B) Rejenerasyon

C) Metagenez

D) Partenogenez

E) Vejetatif üreme


Soru – 3 

Sperm ve yumurtanın farklı büyüklükte olduğu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzogami

B) Heterogami

C) Partenogenez

D) Hermafrodit

E) Konjugasyon


Soru – 4 

I. Bira mayası, hidra, sünger ve ciğer otlarında görülür

II. Bu yolla üreyen canlılar koloni oluşturabilirler

III. Canlının vücudundan kopan bir parçadan yeni bir canlı oluşmasıdır


Tomurcuklanma ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                 B) Yalnız II                       C) I ve II

D) I ve III                 E) I, II ve III


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi vejetatif üreme biçimlerinden değildir?

A) Söğüt bitkisinin genç sürgününden yeni bir bitki oluşması

B) Çilek bitkisinin sürünücü gövdesinden yeni bitkiler oluşması

C) Eğrelti otundan yeni bitkiler oluşması

D) Patatesin çok sayıda yeni bitki oluşturması

E) Yer elmasının çoğalması


Soru – 6 

I. Sosyal hayat süren böceklerde ve bal arılarında görülür

II. Bal arılarında yumurta döllenmezse erkek bireyler oluşur

III. Bal arılarında yumurta döllenirse kraliçe arı meydana gelir


Partenogenez ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II                    C) I ve II

D) I ve III                        E) I, II ve III


Soru – 7 

I. Erkek ve dişi üreme hücresi aynı bireyde bulunuyorsa bu canlılara hermafrodit denir.

II. Hermafrodit canlılar kendi kendilerini dölleyemez

III. İki canlının aralarında gen alışverişi yaptıkları üreme biçimine konjugasyon adı verilir.

IV. Erkek ve dişi üreme hücresinin aynı büyüklükte olduğu üreme biçimine Oogami adı verilir.


Eşeyli üreme ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                B) I ve II                        C) II ve III

D) I ve III                                E) I, III ve IV


Soru – 8 

I. Yumurta hücresi fallopi tüpüne geçer

II. Yumurta hücresi foliküllerden birinde gelişerek büyür

III. Rahim iç çeperi kalınlaşır

IV. Folikül hücreleri gelişerek östrojen hormonu salgılar


Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri menstrual döngünün folikül evresinde gerçekleşir?

A) I ve II                             B) II ve III                        C) I, II ve III

D) II, III ve IV                     E) I, II, III ve IV


Soru – 9

I.Foliküller korpus luteum haline geçer

II. Yumurta fallopi tüpüne geçer

III. Foliküllerden progesteron hormonu salgılanır

IV. Rahim iç çeperi kalınlaşır

Yukarıda verilen olaylardan hangileri menstrual döngünün korpus luteum evresinde gerçekleşir?

A) Yalnız I                              B) I ve III                          C) I ve IV

D) III ve IV                            E) I, II ve III


Soru – 10 

Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme sistemini kontrol eden hormonlardan değildir?

A) FSH                               B) LH                                C) Progesteron

D) Östrojen                        E) STHSoru – 11

Aşağıda verilenlerden hangisi erkek üreme organının bölümlerinden biri değildir?

A) Epifiz bezi   

B) Seminal kesecikler

C) Cowper bezi

D) Prostat bezi

E) Epididimis


Soru – 12

Erkeklerde sperm aşağıda verilen bölümlerden hangisinde olgunlaşır?

A) Ampulia                                B) Vas deferans                           C) Cowper bezi

D) Seminifer tüpçükleri               E) Epididimis


Soru – 13 

I. Blastula

II. Gastrula

III. Morula

IV. Segmentasyon

V. Zigot

Döllenmiş bir yumurtadan gelişen bir canlı yukarıdaki evrelerden geçmektedir.

Bu evrelerin ilk döllenmeden itibaren sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) I → III → IV →II → V

B) II → I → III →IV → V

C) V → IV→ III →I → II

D) V → I→ III →II → IV

E) V→ IV → I →III → II


Soru – 14 

Embriyoyu kuşatan zarlardan en dışta yer alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korion                                B) Vitellus                       C) Allantois

D) Amnion                              E) Sert zar


Soru – 15

I. Embriyonun ihtiyacı olan oksijeni iletmek

II. Embriyonun doku ve organ oluşumunu sağlamak

III. Embriyoyu beslemek

IV. Embriyonun vücudunda oluşan atık maddeleri uzaklaştırmak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri plasentanın görevleridir?

A) Yalnız I                                B) I ve II                           C) I, II ve III

D) I, III ve IV                           E) I, II, III ve IV


Üreme Gelişme Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

22/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI