ÜREME GELİŞME TEST ÇÖZÜMLERİ

10. sınıflar ve ygs – lys biyoloji konusu. Eşeyli ve eşeysiz üreme çeşitleri. Üreme organları ve üreme hormonları. Büyüme ve gelişme. Çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1 

Tomurcuklanma, bölünme, sporlanma, rejenerasyon eşeysiz üreme çeşitlerindendir. İzogami şekil ve büyüklük bakımından özdeş dişi ve erkek hücresinin birleşmesi yoluyla oluşan üreme şeklidir.


Doğru cevap D seçeneği.

Çözüm – 2 

Eğrelti otlarında metagenez (döl değişimi) üreme şekli görülür. Bu üreme çeşidinde eşeyli ve eşeysiz üreme birbirini takip eder.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3

 Eşeyli üreme çeşitlerinden birisi de heterogami’dir. Bu üreme çeşidi farklı büyüklükteki sperm ve yumurta hücresinin birleşmesiyle gerçekleşir. Anizogami ve Oogami olmak üzere ikiye ayrılır.

Anizogami çeşidinde erkek ve dişi üreme hücresi şekil ve büyüklük bakımından birbirlerinden çok farklı değildir. Oogami türünde yumurta hücresi büyük ve bol stoplazmalı, sperm hücersi küçük ve az stoplazmalıdır. Oogami yüksek yapılı canlılarda görülür.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

I veII. Maddeler tomurcuklanma ile üreme şeklidir. III. Madde rejenerasyonla üremedir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5

Eğrelti otunun çoğalması metagenez ile olur. Diğer seçeneklerde verilen örnekler vejetatif üreme biçimlerindendir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

Partenogenez Sosyal hayat süren böceklerde ve bal arılarında görülür. Bal arılarında yumurta döllenmezse oluşan yavru erkek arı olur. Yumurta döllenirse dişi bireyler meydana gelir. Döllenmiş yumurta arı sütü ile beslenirse kraliçe arı oluşur. Dolayısıyla kraliçe arının oluşması yumurtanın döllenmesi ile birlikte arı sütü ile beslenmesine de bağlıdır. Buna göre I ve II. ifade doğru III. İfade yanlıştır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

Erkek ve dişi üreme hücresi aynı bireyde bulunuyorsa bu canlılara hermafrodit denir. I. İfade doğrudur.

Hermafrodit canlılarda yumurta ile sperm aynı zamanda oluşursa bu canlılar kendi kendilerini dölleyebilir. II. İfade yanlıştır.

İki canlının aralarında gen alışverişi yaptıkları üreme biçimine konjugasyon adı verilir. III. İfade doğrudur.

Erkek ve dişi üreme hücresinin aynı büyüklükte olduğu üreme biçimine Oogami adı verilir. III ifade doğrudur.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Menstrual döngünün folikül evresinde olgunlaşmamış yumurta hücresi foliküllerden birinde gelişerek büyür. Foliküller FSH etkisiyle gelişerek büyür ve östrojen hormonu salgılarlar. Östrojen hormonu rahim iç kaslarının kalınlaşmasını sağlar.

Yumurta hücresinin fallopi tüpüne geçmesi ovulasyon evresinde olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 9 

I ve III olayları korpus luteum evresinde gerçekleşir. Yumurtanın fallopi tüpüne geçmesi ovulasyon evresinde olur. Rahim iç çeperi folikül evresinde kalınlaşır. Korpus luteum evresinde süngerimsi bir hal alır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10

FSH → Folikül uyarıcı hormon. Kadınlarda folüküllerin, erkeklerde testislerin çalışmasını kontrol eder.

LH → Lutinleştirici hormon. Kadınlarda ovulasyon ve sarı cismin oluşmasını sağlar.

Progesteron → Rahim gelişimini kontrol eder. Rahim duvarını kalınlaştırır.

Östrojen → Rahim iç duvarını kalınlaştırır, sese incelik verir. Göğüsleri büyültür.

STH → Somatotropin hormonu. Bu hormon büyüme hormonudur. Vücudun büyümesini ve gelişmesini sağlar.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 11

Epifiz bezi beyin yarımküreleri arasında bulunan ve hormon salgılayan bir bezdir. FSH ve LH hormonlarının salgılanmasını durdurur.

Diğer seçenekler erkek üreme hücresinin bölümlerindendir.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12

Erkek üreme hücreleri seminifer tüpçüklerde üretilir, epididimiste olgunlaşarak hareket yeteneği kazanırlar.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 13

Döllenmiş yumurtaya zigot denilir. Zigot hızlı mitoz bölünmelerle büyür. Bu safhaya segmentasyon denir. Segmentasyonla çoğalan hücreler morula adı verilen yapıyı oluşturur. Moruladan sonra blastula, blastula evresinden sonra gastrula evresi gelir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14

Embriyoyu en dıştan kuşatan zar korion zarıdır. Bu zar memelilerde plasenta oluşumuna katılır, kuş ve sürüngenlerde gaz alışverişini sağlar.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 15

Embriyonun ihtiyacı olan oksijeni iletmek, embriyoyu beslemek ve embriyonun vücudunda oluşan atık maddeleri uzaklaştırmak plasentanın görevleridir. Doku ve organların oluşumunu sağlamak plasentanın görevi değildir.

Doğru cevap D seçeneği.Üreme Gelişme Test Soruları

Üreme Büyüme ve GelişmeSANATSAL BİLGİ

22/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI