EĞİM VE DENKLEMLER TEST ÇÖZÜMLERİ

8. Sınıflar eğim ve denklem sistemleri konusu. Eğim, iki bilinmeyenli denklem sistemleri ve çözüm metotları çözümlü testinin çözümleri. Çözüm -1

3x – y = 16

2x + 5y = 5


Denklem sisteminde y değişkenini yok etmek için 1. Denklemi 5 ile çarpalım.

5 /  3x – y = 16

      2x + 5y = 5


15x – 5y = 80

2x + 5y = 5

Eşitlikleri taraf tarafa toplayalım.

15x – 5y + 2x + 5y = 85

17x = 85

x = 5 bulunur. x değerini yerine koyarak y değerini de bulabiliriz.

2x + 5y = 5

10 – 5y = 5

-5y = -5

y = -1 bulunur.

Denklem sistemini çözen x ve y sıralı ikilisi (5, - 1) olur.

Cevap C seçeneği.


Çözüm -2

4x + 6y = 4

6x – 3y = 2

2. denklemi 2 ile çarparak y değişkenin yok edelim.

       4x + 6y = 4

2/    6x – 3y = 2


4x + 6y = 4

12x – 6y = 4

Denklemleri taraf tarafa toplayalım.

4x + 6y + 12x – 6y = 8

16x = 8

x = 1 dir.
2

x in bu değerini 1. Denklemde yerine koyarak y’yi bulalım.

4.1 + 6y = 4
2
2 + 6y = 4

6y = 2

y = 1 tür.
3Denklemi çözen (x, y) sıralı ikilisi (1 
,1)
3
2Cevap D seçeneğidir.


Çözüm -3

x + y = 5
23x – 3y = 3
2
Denklem sisteminde 1. Denklemi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayarak y değişkenini yok edelim.


3/  x + y = 5
2   3x – 3y = 3
2
3x + 3y = 15
23x – 3y = 3
2

Taraf tarafa toplarsak;

3x 
+ 3y +3x  – 3y = 18
2
26x = 18
2x = 3
2x = 6 bulunur. Bu değeri ilk denklemde yerine koyarsak;

6 + y = 5
23 + y = 5

y = 2

Denklemi çözen sıralı (x, y) ikilisi (6, 2) olur.

Cevap A seçeneği.


Çözüm – 4

3x + 5y =13
42x – 3y =15
41. denklemi 2 ile 2. Denklemi ( - 3) ile çarparak taraf tarafa toplayalım.

2/ 3x + 5y =13
4-3/ 2x – 3y =15
4
6x + 10y = 26
4-6x + 9y = - 45
4
19y = -19
4y = -1
4Bu değeri ilk denklemde yerine koyarsak;

3x + 5.(- 1
) =13
4
43x =13
+5
4
43x = 18
4x =6
4x =3
2x + y =3
- 1
4
2
x + y = 5
4
Doğru seçenek C dir.Çözüm – 5

x 
+ y
= - 1
6
3
22x + 2y
= 8
3
3
İlk denklemi – 2 ile çarparak denklemleri taraf tarafa toplayalım.

-2/  x
+y 
= -1
6
3
2      2x + 2y
= 8
3
3
-x - 2y
+ 2x + 2y
= 2
+8
3

6
3
3
x = 18
6x = 3


Bu değeri 2. Denklemde yerine koyarsak;

2.3 + 2y
= 8
3
32y
= -10
3
3
2y = -10

y = -5

x + y = 3 – 5 = - 2 Cevap D seçeneğidir.

Çözüm – 6

x2 – y2 = 23

eşitliğinin sağ tarafını çarpanlarına ayıralım.

x2 – y2 = (x + y)(x – y) dir. Buna göre

(x + y)(x – y) = 23

x ve y doğal sayılar olduklarına göre; (x + y) = 23 ve (x – y) = 1 olmalıdır.

x + y = 23

x – y = 1

2x = 24

x= 12

x in bu değerini ilk denklemde yerine koyarsak y bulunur.

x + y = 23

12 + y = 23

x = 11

x – y = 12 – 11 = 1 bulunur.


Cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

egim ve denklemler1a
Bir doğru parçasının eğimi o doğru parçasının dikey bileşeninin yatay bileşenine oranıdır.

Yukarıdaki şekilde |AB| doğru parçasının dikey bileşeni |BC| doğru parçası, yatay bileşeni ise |AC| doğru parçasıdır.

m = |BC|
|AC|m = 60
10060
= 1800
|AC|
1006 
= 1800
|AC|
106|AC| = 18000

|AC| = 3000 m bulunur.

Cevap B seçeneğidir.


Çözüm – 8


egim ve denklemler2aYukarıdaki şekilde |AB| nin eğimi 1500
= 1 % = 50 dir.
2
3000
Bu eğimi %30 olması için |BC| doğru parçasının alması gereken değeri bulalım.


|BC| 
= 30
100
3000
|BC| = 900 m olmalı.

|BC| nin 900 m olması için 1500 – 900 = 600 m düşürülmesi gerekir.

Cevap D seçeneği.


Çözüm – 9

Yarışmacının doğru yanıt verdiği soru sayısına x dersek, yanlış cevap verdiği soru sayısı (32 – x) olur. Buna göre denklemi düzenleyelim.

8x – 6.(32 – x) = 88

8x – 192 + 6x = 88

14x = 280

x = 20

Yarışmacı 20 soruya doğru cevap vermiştir.

Cevap C seçeneği.


Çözüm -10

egim ve denklemler3b


m = %40 olduğuna göre, |AC| uzunluğunu bulabiliriz.

12
= 40
100
|AC|3
= 1
10
|AC|
30 = |AC|


|AC| uzunluğunu bulduğumuza göre |AB| uzunluğunu da bulabiliriz.

Dik üçgenin hipotenüsü kuralından.

|BC|2 + |AC|2 = |AB|2

|AB|2 = 302  + 12

|AB|2 = 1044

|AB| = 6√29

Cevap A seçeneği.
Testin Soruları Aşağıdaki Linkte

TEST SORULARISANATSAL BİLGİ

04/01/2017


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI