SİLİNDİRİN ALANI VE HACMİ

 Geometrik cisimler, geometrik cisimlerin alan ve hacimleri konusu. Silindirin alanı ve hacminin hesaplanması.


Tanım:

Dairesel bölge şeklindeki birbirine paralel iki parçanın tüm kenar noktalarının karşılıklı birleştirilmesiyle elde edilen geometrik cisme silindir denir.

Silindirler1


Bir silindirin alt ve üst tabanlarını birleştiren dik doğru parçasına silindirin yüksekliği denir.

Silindirin yan yüzeyi dikdörtgensel bir bölgedir. Bir silindir iki adet dairesel parça ve bir adet dikdörtgensel parçadan meydana gelmiştir.

Silindirler2

Silindirin Alanı

Bir silindirin iki taban alanı, bir yanal yüzey alanı vardır. Taban alanları bir dairenin alanı şeklinde, yanal yüzeyi ise dikdörtgensel bölgenin alanı şeklinde hesaplanır.

Silindirin Taban Alanı:

Yarıçapı r olan bir dairesel bölgenin alanı aşağıdaki gibi hesaplanır.

dA = π.r2

Bir silindirde iki adet taban alanı olduğundan Silindirin toplam taban alanı;

TA = 2.π.r

Silindirin yanal yüzeyinin bir kenarı dairesel taban alanını sardığı için taban alanının çevresine eşittir. Diğer kenarı dik prizmalarda yüksekliğe eşittir. Prizma dik değilse ayrıca yükseklik belirtilir.

Bir silindirin yanal yüzeyinin dairesel bölgeyi saran kenarını hesaplayalım. Dairesel bölgenin yarıçapı r olsun. Çemberin çevresi 2πr olduğundan, yanal yüzeyin bir kenarı;

K1 = 2.π.r olur. Diğer kenar uzunluğuna h dersek yanal yüzeyin alanı;

YA = 2.π.r.h olur.

Silindirin toplam alanına S dersek;

S = 2.π.r2 + 2.π.r.h olur.


Silindirin Hacmi

Silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Taban yarıçapı r ve yüksekliği h olan bir silindirin hacmi;

V = π.r2.h şeklindedir.


Örnek:

Silindirler3


Yarıçapı 6 cm yüksekliği cm olan silindir için,

A) Toplam alanını bulunuz.

B) Hacmini bulunuz.

(Not: π = 3 olarak alınız)

Çözüm:

A)

Silindirin bir taban alanı TA1 olsun.

TA1 = π.r2

TA1 = 3.36

TA1 = 108 cm2

Silindirin bir taban alanı 108 cm2, iki adet tabanı olduğundan,

TA = 2.TA1

TA = 216 cm2


Silindirin yanal alanına YA diyelim.

Yanal alanın bir kenarı 20 cm dir, diğer kenarını bulalım.

K1 = 2.π.r

K1 = 2.3.6

K1 = 36 cm

YA = 36.20 = 720 cm2


Silindirin toplam alanı taban alanları ile yanal alanının toplamına eşittir.

S = TA + YA

S = 216 + 720

S = 936 cm2 olur.B) Silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

V = π.r2.h

V = 3.36.20

V = 2160 cm3 olarak bulunur.Örnek:

Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 25 cm olan düzgün silindirin alan ve hacmini hesaplayınız.

(π= 3 alınız)

Çözüm:

Silindirin bir taban alanına TA1 diyelim.

TA1 = π.r2

TA1 = 3.9 = 27 cm2

İki adet taban alan olduğundan,

TA = 2.TA1

TA = 2.27 = 54 cm2


Silindirin yanal alanının bir kenarı 25 cm diğer kenarını bulalım.

K1 = 2.π.r

K1 = 2.3.3

K1 = 18 cm


Silindirin yanal alanı YA olsun

YA = 18.25 = 450 cm2

Toplam alan,

S = 450 + 54

S = 504 cm2


Silindirin hacmine V diyelim

V = π.r2.h

V = 3.9.25

V = 675 cm2 olarak bulunur.


Piramitlerin Alanı ve Hacmi
SANATSAL BİLGİ

20/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI