AC DEVRE ÇÖZÜMLEME

Alternatif akımda direnç, kondansatör ve bobin içeren karışık devrelerin karmaşık sayılar ve fazörlerle çözülmesi. Devrenin zaman alanından frekans alanına taşınması. Konu anlatımlı çözümlü soru.


Soru:

Ac_devre_soru1i1


Şekildeki devre 50 Hz frekansta çalışmaktadır. Bu devre için, 

A) Devrenin eşdeğer empedansını hesaplayınız.

B) I1 akımını hesaplayınız.

C) VL2 gerilimini hesaplayınız.

D) I2 akımını hesaplayınız.


Çözüm:

Devre zaman alanında verilmiştir. Bu devreyi frekans alanına taşıyacağız. Bunun için tüm elemanları karmaşık formda göstereceğiz.

R direncinin sanal kısmı olmayıp sadece reel kısımdan oluşur, faz açısı 0’dır.

L bobininin reel kısmı olmayıp sadece sanal kısımdan oluşur, faz açısı +90° dir.

C kondansatörünün reel kısmı olmayıp sadece sanal kısımdan oluşur, faz açısı - 90° dir.

Bu şekilde verilen devrelerde kolaylık olması bakımından önce endüktif reaktans ile kapasitif reaktansları hesaplarız. L bobininin endüktif reaktansını j, C kondansatörünün kapasitif reaktansını –j ile çarpmamız yeterlidir. 

Karmaşık sayılara yabancı iseniz karmaşık sayılar ile 4 işlem ve karmaşık sayıların,, trigonometrik, fazör ve dikdörtgensel gösterimlerinin nasıl yapılacağına ilişkin sayfaların linkleri konu sonunda verilmiştir.


L1 = 100 mH

XL1 = 2. (3,14).50.100x10-3

= 31400x10-3

= 31,4 Ω

ZL1 = j31,4 Ω


ZL2= j2.(3,14).50.318.10-3

= j99852x10-3

= j100 Ω


ZC1 =1
j2.(3,14).50.32x10-6
=1000000
j10048
=99,5
j
= -j100 Ω


Bu değerlere göre devreyi tekrardan oluşturalım.

Ac_devre_soru1i2


A) Devrenin eşdeğer empedansı


R2 ile C1 empedansları seri bağlıdır. Bunları toplayalım.

ZR2C1 = 200 – j100 Ω

Bu kol ile L2 nin bulunduğu kol paraleldir. Paralel dirençlerin eşdeğerini bulalım.

ZBC = j100(200 – j100)
j100 + (200 – j100)
= j20000 – j2 10000
200
 = j200 + 100
2
= 50 + j100


A ile B arası empedans 200 + j31,4 Ω dur. A – B ile B – C seri bağlı olduğundan toplam empedans,

ZAC = 200 + j31,4 + 50 + j100

= 250 + j131,4 Ω

Empedans genliğini bulalım.

|Z| = √(250)2 + (131,4)2

= 282 Ω

Empedansın açısını da bulalım.

Φ = tan-1(131,4/250

= 28°

Buna göre devrenin empedansı,

Z = 282 Ω |28°


B) I1 akımı

I1 akımını bulalım.

I1 = V/Z

= 220|120°
282Ω |28°

= 0,78 A |92°

= 0,78 (cos92 + jsin92)

= 0,78((-0,03) + j0,99)

= 0,02 + j0,77


C) VL2 gerilimi

I1 akımı B noktasında iki kola ayrılır. Burada L2 üzerinden geçen akım aşağıdaki gibi bulunur.

IL2 = I1. Z2
Z1 + Z2
Değerleri yerine koyalım.

IL2 = (0,02 + j0,77)(200 – j100)
(200 – j100 + j100)
IL2 = 4 – j2 + j154 + 77
200
 = 81 + j152
200
= 0,41 + j0,76


Bu akımın genliği,

|IL2| = √(0,41)2 + (0,76)2

= 0,86 

Faz açısı,

φ = tan-1(0,76/0,41)

= 62°

IL2 = 0,86 A |62°

Şimdi akım ile empedansı çarparak gerilimi bulabiliriz.

VL2 = IL2.ZL2 

ZL2 empedansı 100Ω |90° dır.

VL2 = 0,86 A |62° . 100Ω |90°

= 86 V |152°


D) I2 akımını hesaplamak için I1 akımından IL2 akımını karmaşık sistemde çıkarırız. Veya R2 ve C kolunun gerilimi VL2 ye eşit olduğundan V/Z eşitliğini kullanırız.

I1 = 0,02 + j0,77

IL2 = 0,41 + j0,76

I1 – IL2 = (0,02 – 0,41) + j(0,77 – 0,76)

I2 = -0,39 + j0,01

|I2| = √(-0,39)2 + (0,01)2

= 0,39 A


Faz açısı,

φ = tan-1(-0,01/0,39)

= 180°


Esasen çok korkacak bir şey yoktur. Sadece matematiksel işlem alışkanlığı kazanmış olmalısınız. Karışık işlemleri hızlı ve doğru biçimde yapma alışkanlığınız varsa bu dersi geçtim diyebilirsiniz.Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi

Karmaşık Sayılarda 4 İşlem


SANATSAL BİLGİ

06/07/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI