DİRENÇLER TEST ÇÖZÜMLERİ

Elektrik devreleri. Seri, paralel ve seri - paralel bağlı dirençlerden oluşan devrelerin eşdeğer direnç, gerilim ve akımlarının hesaplanması. Test Çözümleri.


Çözüm – 1

elektrikdevreleri_t1c1


Kırmızı bölgedeki eşdeğer direnç

R1 ile R2 seri bağlıdır bunların eşdeğer direnci R1,2  olsun.

R1,2 = R1 + R2

R1,2 = 4 + 8 = 12 Ω

R3 ile R4 seri bağlıdır bunların eşdeğer direnci R3,4 olsun

R3,4 =1 + 5 = 6 Ω


Paralel bağlı R1,2 ile R3,4 ün eşdeğer direnci R1-4 olsun

R1-4 = 12.6 = 4 Ω
12 + 6
Yeşil bölgedeki eşdeğer direnç

Paralel bağlı R5 ile Rdirençlerinin eşdeğeri R5-6  olsun

R5-6 =6.3 = 2 Ω
6 + 3
Seri bağlı R1-4 ile R5-6 dirençlerinin eşdeğeri bu dirençlerin toplamı olur.

R = 4 + 2 = 6 Ω

Doğru Seçenek C

Not:

Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direnci aşağıdaki formülle bulunur.

1
= 1
+1
+ ... +1
Rn
R2
R1
R
Ancak iki adet direnç paralel bağlıysa daha kısa bir yoldan

R = R1.R2 şeklinde işlem yapılabilir. Bu yol daha kısa bir yoldur.
R1 + R2

Çözüm-2

elektrikdevreleri_t1c2


Kırmızı bölgedeki eşdeğer direnç

R2 ile R3 paralel bağlı, R2 ile R3’ün eşdeğer direnci

R2,3 = 10.15
10 + 15R2,3 = 6 Ω


Yeşil bölgenin eşdeğer direnci

R1 ile R2,3 seri bağlıdır, eşdeğer dirençleri,

R1-3 = 10 Ω olur.

Mavi bölgenin eşdeğer direnci

R4 ile R5 seri bağlı olduğundan

R4-5 = 10 Ω


R1-3 ile R4-5 paralel bağlıdır.

R1-5 =10.10
10 + 10
R1-5= 5 Ω

Devrenin eşdeğer direnci

R6 direnci R1-5 eşdeğer direncine seri bağlıdır.

R = 1 + 5 

R = 6 Ω

Üreteçten çekilen akım,

I = V
RI = 60
6I = 10 A

Devrede R1-5 dirençlerinin eşdeğeri 5 Ω idi ve bu R6 ile seri bağlı id. R1-5 eşdeğer devresinin gerilimi V1-5 i bulalım.

V1-5 = 10 . 5 = 50 V

R1-5 direnç grubunun üzerindeki potansiyel 50 V’tur. R1-3 ile R4-5 dirençleri paralel bağlı olduklarından gerilimleri eşit ve 50 Volt olacaktır. Yine her bir kolun direnç değeri eşit ve 10 Ω olduğundan bu kollardan geçen akım

50 = 5 A olacaktır.
10
I1 = I3 = 5 A

R1-3 direnç grubunun üzerindeki gerilim 50 V, R2 ile R3 direncinin eşdeğeri 6 Ω olduğundan ve bu koldan 5 A akım geçtiğinden

V1 = R1. I1 = 4.5 = 20 V

V2-3 = R2-3 .I1 = 6.5 = 30 V olur.

V2-3 = 30 V olduğundan R2 ve R3 dirençleri üzerindeki gerilimler eşit ve 30 V olur.

I2 =V2
R2I2 =30 = 3 A bulunur.
10
Cevap B seçeneği.


Çözüm – 3

elektrikdevreleri_t1c3


1. Adım Yeşil Bölge

R3 ile R4 dirençlerinin eşdeğeri

R3,4 = 8 Ω

R3,4 ile R5 paralel bağlı olduğundan

R3-5 = 8.8
8 + 8R3-5 = 4 Ω

2. Adım Kırmızı ve Yeşil Bölge Toplamı

R6 direnci R3-5 direnci ile seri bağlı

R3-6 = 6 Ω olur.

3. Adım Mavi Bölge

R1 ile R2 dirençlerinin eşdeğeri

R1,2 = 12 Ω

Devrenin eşdeğer direnci R1,2 ile R3-6 eşdeğer dirençlerinin eşdeğeridir. Bu dirençler paralel bağlı olduğundan

Reş = 6 . 12
18Reş = 4 Ω

Devrenin eşdeğer direnci 4 Ω. Eşdeğer akımını bulalım.

I = 24
4I = 6 A


R1,2 ve R3-6 üzerindeki gerilim eşit ve 24 V tur. Her birinden geçen akım

I1 = 24 = 2 A
12I2 = 24 = 4 A
6R3-5 = 4 Ω idi üzerlerinden geçen akım 4 A olduğundan V3-5 = 16 V olur.

4 A akım R6 direnci üzerinden de geçmektedir.

V6 = 4. 2 = 8 V olur. 

Cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

elektrikdevreleri_t1c4


Kırmızı bölgenin eşdeğer direnci

1
= 1
+1
30
15
R1,3 
R1,3 = 10 Ω

Yeşil bölgenin eşdeğer direnci

1
=1
+1
3
6
R4,5  
R4,5 = 2 Ω

Toplam eşdeğer direnç

R1,6 = 10 + 2 + 3 = 15 Ω

R = 15 Ω

Eşdeğer akım

I = 45
15I = 3 A

Ana koldan çekilen akım 3 A dir. X bölümündeki gerilim V1,3 , Y bölümündeki gerilim V4,5 , Z bölümündeki gerilim V6 olsun.


V1,3 = 3.R1,3 = 30 V

V4,5 = 3. R4,5 = 3.2 = 6 V

V6 = 3.R6 = 9 V

V4,5 = 6 V olduğundan R4 ve R5 dirençleri üzerindeki gerilimlerin her biri 6 V olur.

I5 = 6 = 2 A olur.
3
Doğru Cevap B seçeneği.Soru – 5 

elektrikdevreleri_t1c5


Kırmızı koldaki eşdeğer direnç

1
= 1
+1
+1
6
30
20
R1,3  

R1-3 = 4 Ω


Yeşil koldaki eşdeğer direnç

1 
= 1
+1
+1
4
8
8
R4,6  
R4-6 = 2 Ω

Tüm devrenin eşdeğer direnci

R  = 4 + 2 + 3

R = 9 Ω

Cevap E seçeneği


TEST SORULARI


Çözümlü Direnç Soruları-2

Elektrik Devrelerinde Enerji Çözümlü Sorular

Elektrik Güç Soruları

Çözümlü Direnç Soruları-3SANATSAL BİLGİ

10/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI