DİRENÇLER TEST II ÇÖZÜMLERİ

Elektrik devreleri, dirençlerin bağlanması konusu. Çeşitli biçimlerde bağlanmış dirençlerin eşdeğer direncinin hesaplanması ile ilgili test II nin çözümleri.


Çözüm – 1 

Direncler_T2C1


Şekildeki devrede R2, R3 ve R4 dirençleri birbirlerine paralel bağlıdır. Bunların eşdeğeri R2,3,4  olsun,

1 
= 1 
+1
+1
6
15
10
R2,3,4
R2,3,4 = 90 = 3 Ω
30
Bu durumda devre aşağıdaki olur.

Direncler_T2C1B


Bu durumda devreye 3 adet seri bağlı direnç olur. Bunların eşdeğeri, devrenin eşdeğer direncini verir.

R = 3 + 3 + 7 = 13 Ω

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Direncler_T2C2


Önce devrenin eşdeğer direncini ve akımını bulmalıyız. Bundan sonrası kolaydır.


Devrede R2, R3 ve R4 dirençlerinin eşdeğeri,

1 
= 1 
+1 
+1
4
6
12
R2,3,4

R2,3,4 = 12 = 2 Ω
6
Bu eşdeğer direnç R1 ve R5 ile seri bağlı olur.

Direncler_T2C2B


Devrenin eşdeğer direnci,

R = R1 + R2,3,4 + R5

Reş = 8 + 2 + 2

= 12 Ω

Devreden geçen ana akım,

I = 60
12I = 5 A

R1 ve R5 dirençlerinden aynı akım geçer,

R1 üzerindeki gerilim,

V1 = 5 . 8 = 40 V

R5 üzerindeki gerilim,

V5 = 5. 2 = 10 V

R2,3,4 eşdeğer direnci üzerindeki gerilim,

V2,3,4 = 5 . 2 = 10 ile bulunabilir. Bu gerilim 60 – 40 – 10 = 10 V ile de bulunabilir.

Paralel bağlı her bir direncin gerilimi aynı olacaktır, dolayısıyla R2, R3 ve R4 dirençlerinin her birinin gerilimi eşit ve 10 Volttur.

I4 akımı,

I4 = 10 2,5 A olarak bulunur.
4
Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 3 

Direncler_T2C3


Devrede R1 ile R2 seri bağlı, R3 ile R4 seri bağlıdır.

R1,2 , R3,4 ve R5 birbirine paralel bağlıdır.

Direncler_T2C3B


Devrede A – B noktaları arasındaki eşdeğer direnç aşağıdaki şekilde bulunabilir.

R1 – 5 =15 = 5 Ω
3R6 ile R7 dirençlerinin eşdeğeri,

R6,7 =6.3
9
R6,7  = 2 Ω

Devrenin eşdeğer direnci,

R = R1-5 + R6-7

R = 7 Ω

Devrenin eşdeğer akımı,

I =42 = 6 A
7Bu akım A noktasında üç kola ayrılacak, B noktasında toplanıp tekrar iki kola ayrılacaktır. 

R1-5 üzerindeki gerilim,

V1-5 = 5 . 6 = 30 V

R6-7 üzerindeki gerilim,

V6-7 = 2 . 6 = 12 V

R6 ve R7 dirençleri paralel bağlı olduklarından her birinin üzerindeki gerilim eşit ve 12 Volttur.

I7 akımı,

I7 =12 = 4 A
3
Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

Direncler_T2C4


Devrenin eşdeğer direnci bulunursa I akımı kolayca bulunur.

R3 ile R4 direncinin eşdeğeri,

R3,4 = 60 Ω

R3,4 ile R5 dirençlerinin eşdeğeri,

R3-5 = 60 . 20  = 15 Ω
80
R2 ile R3-5 dirençlerinin eşdeğeri,

R2-5  = 10 . 15  = 6 Ω
25
R6 ile R7 dirençlerinin eşdeğeri,

R6,7  =6.12 = 4 Ω
18
Devrenin eşdeğer direnci,

R = R1 + R2-5 + R6,7 + R8

R = 8 + 6 + 4 +12 = 30 Ω


Devre akımı,

I = 120  = 4 A
30
Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Direncler_T2C5


A – B arasında R1 ve R2 dirençleri seri bağlı bir kol, R3 direnci bir kol ve R4 ve R5 dirençleri birbirine seri bağlı bir kol halindedir.

A-B arası eşdeğer direnç,

1 
= 1 
+1
+1
12
15
10
RAB
RAB = 60
15
RAB = 4 Ω


C – D arasındaki eşdeğer direnç,

RCD = 18 = 9 Ω dur.
2
A – D arası direnç,

RAD = 4 + 9 = 13 Ω

Ana kol akımı,

I = 208
13
I = 16 A

A – B arasındaki gerilim,

VAB = 16 . 4 = 64 V

R1,2 , R3, R4,5 dirençleri birbirine paralel bağlı olduğundan üzerlerindeki gerilimler eşit ve eşdeğer dirençlerinin gerilimine eşittir.

Buna göre R1 ile R2 direncinin bulunduğu kolun gerilimi 64 Volttur. Akımını bulalım,

R1 ile R2 direnci aynı kolda seri bağlıdır. Bu dirençlerin toplamı 10 Ω dur.

Bu koldaki gerilim bilindiğinden bu gerilimi dirence bölersek koldan geçen akımı buluruz. Bu akım ile R2 direncini çarparsak R2 üzerindeki gerilimi buluruz.

I1,2 = 64 = 6,4
10
V2 = 6,4 . 4 = 25,6 V


Doğru cevap C seçeneği.


Dirençler Test-2 Soruları

Dirençler Çözümlü Sorular-1

Elektrik Enerjisi Çözümlü Sorular-2

Dirençler Çözümlü Sorular- 3
SANATSAL BİLGİ

24/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ÜMRAN ÇOBAN
TEŞEKKÜRLER
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI