DİRENÇLER TEST III ÇÖZÜMLERİ

Elektrik devreleri konusu. Seri, paralel ve seri – paralel bağlı devrelerde eşdeğer direncin hesaplanması. Karışık devrelerde güç ve gerilimin bulunması ile ilgili testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Direncler_T3C1


Devrenin eşdeğer direncini bulalım.

A – B arasındaki eşdeğer direnç,

RAB = R1 + R2 + R3 + R4

RAB = 3 + 9 + 4 + 8

RAB = 24 Ω

B – C arasındaki eşdeğer direnç,

RBC =15.10 = 6 Ω
25
Devrenin eşdeğer direnci,

R = 24 + 6 = 30 Ω


Devre akımı,

I = 210 = 7 A
30
R3 üzerindeki gerilim,

V3 = 7 . 4 = 28 V


I akımı B – C arasında iki kola ayrılacaktır.

I1 = I.R5
R5 + R6
I1 = 7 . 15
25
I1 = 4,2 A


I2 = I . R6
R5 + R6
I2 = 7 . 10
25
I2 = 2,8 A


V6 = I1 . R6 = 4,2 . 10 = 42 V

V3 
= 28
42
V6

V3 
= 2
3
V6
Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

Direncler_T3C2


Devrenin eşdeğer direnci,

RAB = 5 + 7 + 4 = 16 Ω


RBC = 1 
+1
+1
10
15
12
RBC =5 + 4 + 6
60RBC = 4 Ω


RAC = 16 + 4 = 20 Ω


Devre akımı,

I =120 = 6 Ω
20
VAB = 6 . 16 = 96 V

VBC = 6 . 4 = 24 V

AB arasındaki güç,

P1 = I2.RAB

P1 = 16 . 36 = 576 W

Veya

P1 = (VAB)
RAB
P1 = 9216 = 576 W
16
P2 = I2.RBC

P2 = 36 . 4 = 144 W

Veya

P2 = (VBC)2
RBC
P2 = 576 = 144 W
4
P1 
= 576
144
P2
= 4


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Direncler_T3C3


Devrenin eşdeğer direncini bulursak, devre akımını bulabiliriz. Devre akımını bulursak tüm hesaplamaları kolayca yapabiliriz.

A – B arasındaki direnç,

RAB = 6 . 12 = 4 Ω
18
C – D arasındaki direnç,

RCD = 12 . 4 = 3 Ω
16
Devrenin eşdeğer direnci,

R = R1 + RAB + R4 + RCD + R7

Reş = 5 + 4 + 3 + 3 + 3 = 18 Ω


Devre akımı,

I= 90 = 5 A
18
V1 = I.R1

V1 = 5 . 5 = 25 V


I2 = I . R3
R2 + R3
I2 = 12 . 5
18
I2 = 3,33 A

V2 = 3,33 . 6 = 19,98 ≅ 20 V


I6 = I . R5
R5 + R6
I6 = 5 . 12 = 3,75 A
16
V6  = 3,75 . 4 = 15 V


V1 + V2 + V6 = 25 + 20 + 15

= 60 V


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Direncler_T3C4


Devrede A – B arasında, R2 ile R3 seri bağlı, R1 ile R2,3 paralel bağlıdır.

 C – D arasında R6 ile R7 seri bağlı R5 ile R6,7 paralel bağlıdır.


Devre aşağıdaki gibi gösterilebilir.


Direncler_T3C4B 


Devrede A – B arasındaki direnç,

RA-B = 15 . 10 = 6 Ω
25
C – D arası direnç,

RC-D = 30 . 15 = 10 Ω
45
Devrenin eşdeğer direnci,

R = RA-B + R4 + RC-D + R8

R = 6 + 4 + 10 + 1 = 21 Ω

Devre akımı,

I = 210 = 10 A
21
Burada kol akımlarını farklı bir teknikle bulalım.

VA-B = RA-B . I = 6.10 = 60 V


VR4 = R4 . I

VR4 = 4 . 10 = 40 V

VC-D = RC-D . I

VC-D = 10 . 10 = 100 V

VR8 = R8 . I = 1 . 10 = 10 V

A-B asında paralel kolların gerilimi eşit ve 60 volttur. R2 ve R3 üzerinden akan akım,

I3 = 60 = 4 A
15
Olarak bulunur.

C – D arasında iki paralel kol var. Bunların gerilimi eşit ve 100 volttur. R5 üzerinden akan akım,

I5 = 100
15
= 6,67 A

Bu akımların toplamı;

I3 + I5 = 4 + 6,67

= 10,67 A

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

Direncler_T3C5


Öncelikle devre akımını bulalım. Bunun için eşdeğer direnci bulalım.

Her iki koldaki seri bağlı dirençleri toplayarak tek eşdeğer direnç haline getirebiliriz. Bu durumda devrede birer eşdeğer direnç içeren iki kol olur.

R1, R2 ve R3 dirençlerinin bulunduğu alt kolun eşdeğer direnci,

R1,2,3 = 4 + 9 + 7 = 20 Ω


Üstteki kolun eşdeğer direnci,

R4,5,6 = 8 + 15 + 7 = 30 Ω


Devrenin eşdeğer direnci,

R = 20 . 30
50
R = 12 Ω


Devre akımını bulalım.

I = 120  = 10 A
12
Devre paralel olduğundan dolayı her iki koldaki gerilim eşit ve 120 volttur.

Her koldaki akım aşağıdaki gibi bulunabilir.

I1 akımı,

I1 = 120
20I1 = 6 A


I2 = 120 = 4A
30
Kollardan geçen akımı bulduğumuza göre güçleri hesaplamak için ana devreye dönebiliriz.

P = I2.R

P1 = 36.4 = 144 W

P3 = 36.7 = 252

P5 = 16 . 15 = 240 W


P1 + P3 + P5 = 636 W


Doğru cevap B seçeneği.


Dirençler Test-III Soruları

Dirençler Test I

Dirençler Test IISANATSAL BİLGİ

29/04/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI