ELEKTRİK DEVRELERİNDE GÜÇ

Elektrik Devrelerinde güç formülleri, direnç, potansiyel farkı ve akım ile güç arasındaki bağıntılar. Beygir gücü watt karşılığı. Örnek devreler ve çözümlü sorular.


Bir elektrik devresinde bir alıcının gücü; alıcı üzerinden geçen akımla alıcının iki ucu arasındaki potansiyel farkın çarpımı ile bulunur. Bir elektrik devresinin toplam gücü ise devredeki ana koldan geçen akım ile devrenin toplam potansiyel farkı çarpılarak bulunur. Güç ‘P’ ile gösterilir.

P = V.I

P: Güç (vatt)

V: Potansiyel farkı (volt)

I: Akım (amper)

Şu halde 

P = V.I 

Watt = volt.amper

1 voltluk gerilimin 1 amperlik akımdaki gücü 1 wattır.

Potansiyel Fark Güç Formülünden Bulunabilir.

P = V.I

V = P/I

Akım Şiddeti Güç Formülünden Yararlanılarak Bulunabilir.

P = V.I

I = P/V

Bir devrede potansiyel farkı (V) direnç ile akımın çarpımına eşittir.

V = I.R

Bu bağıntıyı güç formülünde yerine koyarsak;

P = V.I

P = I.R.I

P = I2.R

Direnç Değeri Güç Formülünden Yararlanılarak Bulunabilir.

P = I2.R

R = P
IBeygir Gücü

736 Watt lık güce 1 beygir gücü denir ve BG ile veya genelde hp ile gösterilir.

1 kW = 1000 Watt olduğundan;

1 kW = 1000/736

1 kW = 1,36 beygir gücü (hp) olur.


Örnek:

Yukarıdaki devrede R = 20 Ω luk direncin üzerindeki gücü bulunuz.


Çözüm:

Direncin gücünü hesaplayabilmek için, önce üzerinden geçen akımı bulalım.

I = V formülünden akım bulunur.
RI = 30 = 1,15 Amper
20
P = V.I 

P = 30.1,5 = 45 Watt bulunur.


Örnek:


Yukarıdaki devrede her bir direnç üzerindeki gücü ve devrenin toplam gücünü bulunuz.


Çözüm:

Önce devreden geçen akımı bulalım. Bunun için devrenin eşdeğer direncini hesaplayalım.

R = R1 + R2 + R3

R = 6 + 9 + 15 = 30Ω

I = V
R I = 60 = 2 Amper
30Devredeki ana koldan geçen akım 2 A dır. Dirençler seri bağlı olduğundan hepsinden aynı akım geçer, güç formülü ise;

P = V.I

Gücün bir diğer formülü P = I2.R

P = V.I formülünü uygulamak için her bir direncin üzerindeki gerilimi hesaplayıp, akım ile çarpmamız gerekir. 2. Formül ile hesaplarsak daha pratik ve kolay olur.

P1 = I2.R 1= 4.6 = 24 W

P1 = 24W


P2 = I2.R2 = 4.9 = 36 W

P2 = 36 Watt


P3 =I2.R3 = 4.15 = 60 W

P= 60W


Toplam güç PT ;

PT  = P1 + P2 + P3  = 24 + 36 + 60

PT = 120 WÖrnek:Yukarıdaki devrede her bir direnç üzerindeki gücü ve devrenin toplam gücünü bulunuz.

Çözüm:

Devredeki dirençler paralel bağlı olduğundan her bir koldaki gerilim değerleri eşit ve 120 V tur.

I1 = V1
= 36 = 6A
6
R1P1 = I12 .R1 = 36.6 = 216 W

P1 = 216 W


I2 = V2 
= 36 = 3 A
12
RP2 = I22 .R2 = 9.12 =108 W

P2  = 108 W


I3 = V3
= 36= 9 A
4
R3


P3 = I32.R = 81.4 = 324


P3 = 324 A

PT = 324 + 108 + 216

PT  = 648 W


Elektrik Devrelerinde Güç Çözümlü SorularSANATSAL BİLGİ

27/10/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI