ELEKTRİK DEVRESİ TEMEL ELEMANLAR

Elektrik devresi tanımı ve basit bir elektrik devresi. Elektrik devrelerinin temel elemanları. Kaynak, akım, anahtar, iletken ve tanımlamaları.


Elektrik Devresi

Çeşitli elektrik devre elemanlarının uygun biçimde bağlanması ile meydana getirilen kesintisiz akım yoluna elektrik devresi denir.

Üreteç ve elektrik devre elemanları ile oluşturulan kapalı akım yoluna elektrik devresi denir.

Bir üreteç ve çeşitli elektriksel devre elemanları ile oluşturulan kapalı yola elektrik devresi denir.

Temel bir elektrik devresin üreteç, anahtar, iletken ve alıcı (yük) bulunur.

Üreteç: Devreyi besleyen aktif elemana üreteç denir. Kaynak olarak da adlandırılır. Bir üreteç bir pil, bir akümülatör, bir jeneratör olabilir. Her üretecin potansiyel fark adı verilen belli bir büyüklüğü vardır. Bu büyüklük volt cinsinden ifade edilir.

İletken: Elektrik devresinde yük ve kaynağı birbirine bağlayan ve kesintisiz akım yolunu oluşturan devre elemanıdır. İletken seçilirken, üzerinde büyük potansiyel farkı oluşmaması için direnci mümkün olduğunca küçük tutulur. Fazla mesafenin olmadığı yerlerde bakır kullanılır. Ancak uzak mesafelere elektrik akımı götürülecekse alüminyum kullanılır.

Alıcı: Elektrik enerjisini kullanarak başka bir enerjiye dönüştüren devre elemanıdır. Alıcıya yük de denir. Örneğin elektrikli sobalar elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirir. Bir çamaşır makinası elektrik enerjisini hem hareket, hem de ısı enerjisine çevirir.

Anahtar: Devredeki akımı kesip - açmaya yarayan devre elemanıdır. Anahtarlar kullanıldıkları devreye göre çeşitli şekil ve büyüklüklerde olabilir. Büyük elektrik akımlarını kesmeye yarayan anahtarlara şalter adı verilir. Zayıf akım anahtarları genelde button olarak adlandırılır.


Elektrik Akımı

İletken üzerinde hareket eden elektrik yüklerine elektrik akımı denir. Metal bir iletken tel üzerinde hareket eden elektrik yükleri elektronlardır.

Bir elektrik yük kaynağının iki ucu arasında bir elektriksel yük farkı oluşturulursa bu kaynak üzerinde bir elektriksel dengesizlik oluşur. Kaynak fazla yüklerini dışarı vererek, eksik yüklerini alarak kendisini nötr hale getirmeye çalışır.

Bu kaynağın iki ucu bir iletkenle birbirine bağlanırsa elektronlar fazla oldukları uçtan az oldukları uca doğru akarlar ve iki uçtaki yük dengesi eşitlenince elektron akışı durur. Bu elektron hareketi elektrik akımını ve yüklerin kilometrelerce uzağa hareket prensibini oluşturur.

Akım şiddeti birim zamanda, iletkenin herhangi bir noktasından geçen birim elektrik yüküne denir. Akımın şiddetinin birimi amper dir I ile gösterilir.

Örneğin bir noktadan 1 saniyede geçen yük miktarı 1 Coulomb ise akım şiddeti;

I = 1C/ 1s = 1 amper dir.İletken malzemede normalde hareketsiz haldeki elektronlar, iletkene bir gerilim uygulanması ile hareket etmeye başlar. Elektronlar iletken üzerinde atomdan atoma sıçrayarak hareket eder.

Elektrik Yükü:

Bir elektrik devresinde bilinen en temel büyüklük elektrik yüküdür. Yük maddenin içerdiği atomik yapının elektriksel özelliğidir. Birimi Coulomb ( C ) dur.

1 elektrondaki yük miktarı 1,602x10-19   C dur.

1 protondaki yük ise 1,602x1019  C dur.

Proton ve elektron yük büyüklüklerindeki tek farkın 10’un kuvvetinin işareti olduğuna dikkat edin.
DİRENÇ RENK KODLARI
SANATSAL BİLGİ

20/10/2016


 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI