ELEKTRİK ENERJİSİ ÇÖZÜMLER

Elektrik devrelerinde dirençler üzerinde harcanan enerji miktarı ve enerji maliyeti hesaplama. Çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1

elektrik enerji T1C1


Devrenin eşdeğer direnci

R1,2 = 10 Ω

R1,3 =10.10 = 5 Ω
20R1-5 = 5 + 3 + 7 = 15 Ω

R= 15 Ω

Üreteçten çekilen akım,

I =60 = 4 A
15
V1-3 = R1,3 . I

V1,3 = 5.4 = 20 V

R1, R2, R3  dirençlerinin eşdeğer gerilimi 20 V tur. O halde R3 direnci üzerindeki gerilim 20 V, Rile R2  dirençlerinin üzerindeki toplam gerilim de 20 V olacaktır.

I2 = 20 = 2 A
10I1 = 4 – 2 = 2 A

R2 üzerindeki güç

P = I22.R2

P = 4.4 = 16 w

R2 üzerinde 15 saniyede harcanan enerji,

W = P.15

W = 240 Joule

Cevap E seçeneği.


Çözüm – 2

P = 40 watt

Elektrik alıcısında t sürede harcanan enerji,

W = P.t

2,5 saat = 2,5 . 3600 = 9000 saniye

W = 40 . 9000

W =360000 J

W = 360 kJ

Cevap B seçeneği


Çözüm – 3

Elektrik akımı elektrik devresinde birim zamanda geçen yük miktarıdır. Aşağıdaki formülle verilebilir.

I = q
tq: Yük miktarı

t: Zaman 

I: Akım şiddeti

Akım birimi amperdir. Devreden geçen akım aşağıdaki formül ile de bulunur.

I = V
RDirenç üzerinden 1 dakikada 480 coulomb yük geçiyorsa 1 saniyeden geçen yük miktarı akımı verir. 1 saniyede geçen yük miktarı,

480 = 8 A dir.
60V = I.R olduğundan.

V = 35 . 8 = 280 V

Cevap E seçeneği


Çözüm – 4

Güç formülü

P = I2 . R veya

P =V
R2. formülü soruya uygularsak,

25 = 402
RR = 1600
25
R = 64 Ω

Cevap C seçeneği


Çözüm – 5

elektrik enerji T1C2


Devrenin eşdeğer direnci 

1
=1
+1
+1
3
12
12
R 1 
=6
12
RR = 2 Ω


Devrenin gücü

P =V2
RP =302
2P = 450 watt

Devrede 1 saatte harcanan enerjiyi hesaplayalım.

1 saat = 3600 saniye

W = P.t

W = 450 . 3600

W = 1620000 J

W = 1620 kJ

Cevap B seçeneği


Çözüm – 6

Cihaz gücü: 200 watt

Çalışma süresi: 6 saat/gün

Enerji bedeli: 0,5 /kwh TL


Cihaz 1 gün çalışırsa

W = 200.6 = 1200 wattsaat enerji harcar.

30 günlük enerji harcaması,

W = 1200 . 30 = 36000 wattsaat 

Bunu kwh ye çevirirsek

W = 36 kilowattsaat olur.

1 kwh enerji bedeli 0,5 tl olduğuna göre 1 aylık enerji bedeli

E = 36 . 0,5 = 18 TL

Cevap A seçeneği


Çözüm – 7

Devrenin eşdeğer direnci

1
=1
+1
60
120
R
Reş = 40 Ω

I = 240
40I = 6 A

Devrenin gücü

P = I2.R

P = 36.40 = 1440 watt

Günde 10 saat çalışırsa 1 günde,

W = 1440 . 10 = 14400 wattsaat enerji harcar. 30 günde ise,

W = 14400 . 30 = 432000 wattsaat enerji harcar. Bunu kilowattsaat’e çevirirsek,

W = 432 kwh olur.

Devre günde 10 saat çalışarak 1 ayda 432 kilowattsaat enerji harcar. Bunun tutarına T diyelim.

T = 432.0,5

T = 216 TL yapar.

Cevap D seçeneği.


Çözüm – 8

Devredeki I akımını bulalım.

I =220 = 2 A
110
Devrenin gücü,

P = I2.R

P = 4.110 = 440 watt

2 dakika 120 saniyedir. 120 saniyede devrede harcanan enerji

W = 440 . 120 = 52800 J

Suyun ısınma denklemi

Q = m.c.∆t

Q calori cinsinden olmalıdır. 52800 joule ün kaç kalori ettiğini bulacağız.

Q =52800
4Q = 13200 cal

13200 = 200 . 1 . (t2 – 15)

66 = t2 – 15

t2 = 81 °C


Doğru seçenek E dir.

Çözüm – 9

Devrenin gücüne P diyelim. P gücüne sahip devreden 2 dk akım geçerse harcanan enerji,

W = 120P olur.

1 kalori 4 joule alınırsa,

Q =120P = 30 P olur.
4Suyun ısınma denklemi,

Q = m.c. ∆t

30P = 200.1.(80 – 20)

30P = 200.60

P = 400 watt bulunur. Devrenin gücü 400 watt ise R direnci,

P =V2
R400 =3600
R
R = 9 Ω bulunur.


Cevap B seçeneğiÇözüm – 10

1 kwh = 1000 watt.saat demektir.

1 watt.saat = 3600 watt.saniye demektir.

1 watt.saniye = 1 joule demektir.

3600 watt.saniye = 3600 Joule demektir.


1 kWh = 1000 . 3600 joule 

1 kWh = 36.105 J

18 kWh = 18 . 36 . 105 = 648.105 j yapar.

Cevap A seçeneğiTest SorularıSANATSAL BİLGİ

19/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI