ELEKTRİKSEL GÜÇ ÇÖZÜMLER

Elektrik devrelerinde gücün bulunması. Dirençler üzerindeki gücün hesaplanması. Elektrik devrelerinde eşdeğer güç. Test Çözümleri.


Çözüm – 1

Elektrik Guc Cevap1

Devrenin Eşdeğer Direnci

R3 ile R4’ün eşdeğer direnci

R3,4 = 30 Ω

R1 ile R2 nin eşdeğer direnci

R1,2 = 15 Ω

R5 ile R3,4  ve R1,2 paralel bağlıdır. Bunların eşdeğer direnci devrenin eşdeğer direncidir.

1
= 1
+1
+1
15
30
15
R  
R =30 = 6 Ω
5Devreden geçen akım 

I = 30 = 5 A
6
Üreteçten 5 A akım çekilir. 3 paralel kolun her birindeki gerilim eşit ve 30 volt’tur.

Her bir kolun akımı ise

I1 =30  = 2 A
15I2 =30 = 1 A
30I3 =30 = 2 A olur.
15
R2 direnci üzerinden 2 A akım geçtiğinden

P2 = I2.R

P2 =4. 9 = 36 Watt bulunur.

Cevap B seçeneği.


Çözüm – 2

Elektrik Guc Cevap2


R3  ile R4 dirençlerinin eşdeğeri 

R3,4 = 30 Ω

R5 ile R3,4 dirençleri paralel bağlıdır, eşdeğer dirençleri

R3-5 = 20.30  = 12 Ω
20 + 30
XY kolundaki eşdeğer direnç 

R3-6 = 12 + 3 = 15 Ω

AB kolundaki eşdeğer direnç

R1,2 = 10 Ω

XY kolu ile AB kolu birbirine paralel bağlıdır. X noktası ile A noktası, Y noktası ile B noktası aynı noktalardır. Bu iki paralel kolun eşdeğeri,

R1-6 =15.10 = 6 Ω
25
R7 direnci R1-6 direncine seri bağlıdır.

R1-7 = 6 + 4 = 10 Ω

Devrenin eşdeğer direnci R1-7 direnci olup 10 Ω dur. Ana koldan çekilen I akımı ise,

I =60 = 6 A
10
Şimdi her bir koldaki akımları bulalım. 

BC arasındaki direnç XY-AB arasındaki dirence seri bağlıdır. XY – AB arasındaki direnç R1-6 = 6 Ω idi. O halde XY – AB arasındaki gerilim 6.6 = 36 V olur. BC arasındaki gerilim ise 4.6 = 24 V olur.

XY – AB arasındaki gerilim 36 V ise XY kolundaki gerilim ile AB kolundaki gerilim eşit ve 36 V olur. I1 ve I2 akımları ise, 

I2 = 36
R3-6 I2 = 36 = 2,4 A
15I1 =36 = 3,6 A
10
XY kolundaki V3-5 gerilimi

V3-5 = R3-5 . 2,4 V

V3-5 = 28,8 V

V6 = 2,4 . 3 = 7,2 V


V3,5 = 28,8 V olduğuna göre R3-4 direnci ve R5 direnci üzerindeki gerilim eşit ve 28,8 V tur.

I3 = 28,8 = 0,96 A
30P4 = I2.R 

= (0,96)2 . 14

= 12,9024 = 12,9 W


Cevap E seçeneği.


Çözüm – 3

Elektrik Guc Cevap3

Devrenin Eşdeğer direnci

R1,2 = 8 + 4 = 12 Ω

R1-3 = 12.6 = 4 Ω
18R1-5 = 4 + 2 + 4 = 10 Ω

R = 10 Ω

I = 120 = 12 A
10XY arasındaki eşdeğer direnç 

R1-3 = 4 Ω

YZ arasındaki eşdeğer direnç 

R4-5 = 6 Ω

VXY = 4.12 = 48 V

VYZ = 6.12 = 72 V

I2 =48 = 8 A
6
P3 = 82 . 6 = 384 W

Cevap E seçeneği.


Çözüm – 4

Elektrik Guc Cevap4


Devrenin eşdeğer direnci

R2 ile R3 paralel bağlıdır.

R2,3 =18 = 2 Ω
9
R1 ile R2,3 seri bağlı olur.

R1-3 = 10 Ω

R1-3 ile R4 paralel bağlıdır.

R1-4  =10.10 = 5 Ω
20Üreteçten çekilen akım

I =20 = 4 A
5Üreteçten çekilen güç

P = 42 . 5 = 80 W

Cevap D seçeneği

Çözüm – 5 

P = V2
R80 = 2202
RR = 2202
80R = 605 Ω

Cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

P =V.I

P = 380 . 15

P = 5700 watt

1 hp → 746 watt olduğundan

P = 5700
746P = 7,6407

P = 7,64 hp

Doğru seçenek E dir.


Çözüm – 7 

Devreden geçen akımı bulalım.

P = V.I

3520 = 220.I

I = 16 A

Seri bağlı dirençlerin olduğu devrede devrenin toplam gerilimi seri bağlı her bir direncin üzerindeki gerilim toplamına eşit olur. Devremizde bir alıcı ve bir direnç var. Alıcının gerilimi 220 V olduğuna göre direncin gerilimi

380 – 220 = 160 V olur. Bu direnç üzerinden geçen akım 16 A olduğuna göre,

V = R.I

160 = R.16

R = 10 Ω bulunur.

Cevap A seçeneği.Çözüm – 8 

P =V2 eşitliğinden yararlanarak bu soruyu çözebiliriz.
R121 = 2202
RR = 2202
121
R = 400 Ω

Cevap C seçeneğiTest Soruları

Dirençlerin Bağlanması Çözümlü Test

Elektrik Devrelerinde Enerji Çözümlü SorularSANATSAL BİLGİ

13/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI