ETKİ İLE ELEKTRİKLENME

Cisimlerin yaklaşma yolu ile elektrikle yüklenmesi. Zıt yüklerle ve aynı yüklerle yüklü cisimlerin birbirine yaklaştırılması ile oluşan elektriklenme olayı, konu anlatımı.Yüklü A cismi, iletken bir B cismine yaklaştırıldığında B cismi üzerinde bir kutuplaşmaya neden olur. Bu kutuplaşma bozulmadan B cismine diğer tarafından bir C cismi dokundurulursa B ve C cisimleri zıt yüklerle yüklenmiş olurlar. Bu olaya etki ile elektriklenme adı verilir. 

Etk_elkyuk1


Şekilde görüldüğü gibi ( - ) yüklü bir M cismi nötr bir küreye yaklaştırılırsa aynı yükler birbirini iteceğinden M çubuğundaki elektronlar, küredeki elektronları iterek kürenin diğer ucunda toplanmasına neden olur. Bunun sonucunda kürenin M çubuğuna bakan tarafında (+) yük fazlalığı oluşur. Sonuç olarak kürenin M çubuğuna bakan kısmı pozitif, diğer ucu negatif yükle yüklenmiş olur.

Eğer M cismi ve K küresi bu konumdayken K küresinin ( - ) yükle yüklü tarafına bir cisim dokundurulursa K küresinden bu cisme elektron akışı olur. M cismi uzaklaştırılmadan küreler birbirinden ayrılırsa K küresi (+) ona dokundurulan cisim ( - ) yükle yüklenmiş olur. Bu olaya etki ile elektriklenme adı verilir.

Etk_elkyuk2


Şekilde görüldüğü gibi ( - ) yüklü M cismi nötr K cismine yaklaştırılıyor. M cismindeki ( - ) yükler K küresindeki elektronları iterek diğer uçta toplanmasına neden oluyor. Bunun sonucunda K küresinin M cismine bakan kısmı (+) diğer tarafı ( - ) yükle yüklenmiş oluyor. Bu durumda iken K küresine nötr bir L küresi dokundurulursa K küresinin bu ucundaki elektronlar L küresine geçer. M cismi uzaklaştırılmadan K ve L küreleri birbirinden ayrılırsa k küresi (+) yükle, L küresi ise ( - ) yükle yüklenmiş olur.

Eğer M cismi pozitif yüklü olsaydı bu kez elektronları kendisine doğru çekecek ve K küresinin M cismine bakan kısmı ( - ) yüklü olacaktı. K cisminin diğer tarafı ( + ) yüklü olacaktı. Cisim ve K küresi bu durumdayken K küresine L küresi dokundurulursa bu kez L küresinden K küresine elektron geçişi olacak ve K (- ), L ise (+) yükle yüklenecektir.

Etk_elkyuk3


Yüklü bir cisim nötr bir cisme yaklaştırılırsa bu cismin kendisine bakan tarafını kendisinin yükünün zıt işaretlisi ile yükler. Örneğin aşağıdaki M cismi ve K küresi birbirine yaklaştırıldığında M cismi K küresindeki elektronları kendine doğru çeker ve K küresinde bir kutuplanma oluşur. K küresinin M cismine bakan kısmı (-) yükle yüklendiğinden ve M cisminin yükü (+) olduğundan K küresi ile M cismi birbirlerini çeker.

Etk_elkyuk4Topraklama Yolu İle Elektrikleme

Etk_elkyuk5


Negatif yüklü bir M cismi yüksüz bir K küresine şekildeki gibi yaklaştırılsın. Bu durumda + yükler kürenin M cismine bakan tarafında, ( - ) yükler diğer tarafında toplanır. A anahtarı kapatılırsa (- ) yükler toprağa akar. Önce anahtar kapatılır, ardından M cismi uzaklaştırılırsa K küresi ( + ) yükle yüklenmiş olur.

M cismi pozitif yükle yüklenmiş olsa bu durumların tersi yaşanacak ve K küresi negatif yükle yüklenmiş olacaktı.


Dokunma İle Elektriklenme
SANATSAL BİLGİ

02/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI