GERİLİM SINIFLANDIRMALARI

Gerilim tanımı, gerilim sınıflandırması. Gerilim çeşitleri. Yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilimler. 


Gerilim Nedir.

Bir üretecin iki kutbu arasındaki potansiyel farkına o üretecin gerilimi diyoruz. Gerilim dirençler üzerindeki potansiyel farkı ifade ederken de kullanılır. Kısaca gerilim bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Bir devredeki tüm dirençlerin üzerinde bir gerilim oluşur. Bu gerilim, eğer o direnç üretece paralel bağlanmışsa üretecin gerilimine eşit olur. Şayet direnç devreye diğer dirençlerle seri bağlanmışsa üzerindeki gerilim direncin büyüklüğü ile orantılı bir değer olur.


Alternatif akım ve Doğru Akım

Alternatif akım büyüklüğü ve yönü zamanla değişen sinüsoidal grafiğe sahip büyük şiddette akımlardır. Şehir şebekeleri alternatif akımdır. Doğru akım ise büyüklüğü ve yönü zamanla değişmeyen akımdır. Elektronik devrelerde, cep telefonları, el fenerleri vb. kullanılan akım doğru akımdır. 

Gerilim Sınıfları

Bu makalede alternatif akıma sahip gerilimler incelenecektir. Gerilim büyüklüğü ‘U’ harfi ile gösterilecektir.

Alçak Gerilim (AG)

1000 volt (1 kV) ve daha düşük gerilimler alçak gerilim olarak adlandırılır, Türkçe kısaltması AG biçimindedir. İngilizcesi, Low Voltage (LV) dir.

U <= 1 kV ise alçak gerilimdir.

Orta Gerilim (OG)

1000 Volt (1 kV) değerinden büyük olan ve 52000 volt (52 kV) değerine kadar olan gerilimlere orta gerilim denir. Türkçe kısaltması OG biçimindedir. İngilizcesi Medium Voltage (MV) dir.

1 kV < U <= 52 kV ise orta gerilim olarak adlandırılır.

Yüksek Gerilim(YG)

 52 kV tan 300 kV a kadar olan 300 kV dahil gerilimler yüksek gerilim olarak adlandırılır Türkçe kısaltması YG şeklinde olup, ingilizcesi High Voltage (HV) dir.

52 kV < U <= 300 kV ise yüksek gerilim

Çok Yüksek Gerilim (ÇYG)

300 kV değerinden 800 kV a kadar olan 800 kV dahil gerilimler Çok Yüksek Gerilim olarak adlandırılır. Türkçe kısaltması ÇYG şeklindedir. İngilizcesi Extra High Voltage (EHV) dir.

300 kV < U <= 800 kV ise Çok Yüksek Gerilim

Aşırı Yüksek Gerilim(AYG)

800 kV üzerindeki gerilimlerdir. Türkçe kısaltması, AYG dir. İngilizcesi Ultra High Voltage (UHV) dir.

800 kV < U Aşırı Yüksek Gerilim.

SANATSAL BİLGİ

23/10/2016 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI