KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ SORULARI

Elektrik devreleri konusu. Bağımsız akım ve bağımsız gerilim kaynaklarıyla oluşturulmuş devrelerde eşdeğer gerilim ve akım kaynağını bulmak. Kaynak dönüşümü ile karışık devrelerin çözümü.


Soru – 1

Kaynak donusumu T1I1


Şekildeki devrede A – B uçlarındaki gerilimi kaynak dönüşümü yöntemi ile bulunuz.


Çözüm:

Paralel bağlı 3 gerilim kaynağını akım kaynağına dönüştürmeliyiz. Ardından bu paralel akım kaynaklarını ve dirençlerini toplayarak tek kaynak haline getirmeliyiz. Bu kaynağı gerilim kaynağına dönüştürmeliyiz.


1. Adım

Is1 = 32/16 = 2A

Is2 = 24/8 = 3 A

Is3 = 16/16 = 1 A dir.

Böylece gerilim kaynaklarını akım kaynaklarına çevirdik.

Devrede 3 adet yan yana akım kaynağı ve 3 adet yan yana paralel bağlı direnç olsa ne yapmanız gerekir. Akım kaynaklarını yönlerine dikkat ederek toplamalı ve dirençler de paralel olduğundan paralel dirençlerin eşdeğerinin hesaplandığı gibi hesaplarsınız. Sonuçta bir tek eşdeğer akım kaynağı ve eşdeğer direnç elde etmiş olursunuz.

Kaynak donusumu T1I2


2. Adım

3 akım kaynağının cebirsel toplamı 6 A dir. Bunlara paralel bağlanmış dirençlerin eşdeğeri bu dirençlerin paralel eşdeğerine eşittir yani,

1/Rs = 1/16 + 1/8 + 1/16

= 4 Ω


Kaynak donusumu T1I3


Şimdi buradaki akım kaynağını tekrar gerilim kaynağına dönüştürelim. Devreyi sadeleştiriyoruz.

Kaynak donusumu T1I4


Şimdi A – B uçları arasındaki gerilime VAB diyelim ve Kirchoff gerilim yasasını uygulayalım.

-24 - 10 + VAB = 0

VAB = 34 V

Burada A – B uçları açık olduğu için akım akmamaktadır. Bu nedenle potansiyel farkı 2 gerilim kaynağının toplamına eşittir. Gerilim kaynaklarının polaritelerine dikkat ediniz. Birinin + ucu diğerinin (-) ucuna bağlanıyorsa bu kaynakların gerilimi toplanır. Eğer Aksi durumda gerilimlerinin farkı alınır.


Soru – 2

Kaynak donusumu T1I5


Şekildeki devrede A – B uçlarındaki gerilimi hesaplayınız.


Çözüm:

Bir kolda sadece gerilim kaynağı bulunuyorsa, bu kolda herhangi bir direnç ve akım kaynağı yoksa bu kola paralel bağlı akım kaynağının devreye herhangi bir etkisi yoktur. Eğer üzerinde bir hesaplama yapılmayacaksa bu kola paralel bağlı direncinde devrenin kalan kısmına etkisi olmaz. Sadece üreteçten çekilen toplam akımı etkiler.

Buna göre biz 8 A lik akım kaynağı ile bu kaynağa bağlı 5 Ω luk direnci çıkarabiliriz.

Kaynak donusumu T1I6


Devrede iki tane gerilim kaynağı ve 2 adet direnç kalır. Dirençlerin eşdeğeri,

Rs = 6.12
18
= 4 Ω dur. Devreyi tekrar kurarsak aşağıdaki gibi olur.

Kaynak donusumu T1I7


Bu durumda devreye Kirchoff Gerilim Yasasını uygulayalım.

-10 – 15 + 12I + 4I = 0

16I = 25

I = 1,56 A

VAB = I.4

= 1,56 . 4

= 6,24 V


Kaynak Dönüşümü Soruları - 2

Akım Kaynağını Gerilim Kaynağına Dönüştürme

Thevenin Teoremi


SANATSAL BİLGİ

24/08/2019 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI