KIRCHOFF KANUNLARI

Kirchoff akım kanunu ve kirchoff gerilim kanunu. Konu anlatımı ve çözümlü örnekler. Kirchoff kanunları ve denklem sistemleriyle devre çözümü.


KIRCHOFF GERİLİM KANUNU

Kapalı bir elektrik devresinde kaynakların ve alıcıların üzerindeki gerilimlerin cebirsel toplamı 0’a eşittir.

Kirchoff gerilim kanununa göre kapalı bir elektrik devresinde bir noktada başlayarak gerilimleri, gerilimlerin + kutbuna gelince +, - kutbuna gelinc e(-) işaretle alarak toplarsak sonuç 0’a eşit olur.


Örnek:


Şekildeki devrede V3 gerilimini ve R3 direnç değerini bulunuz.

Çözüm:

Devreye kirchoff gerilim kanunu uygulayalım. Bunun için ok işaretli yerden başlayıp yine aynı noktaya gelerek gerilimleri toplayalım.


-V + V1 + V2 + V3 = 0

-60 + 10 + 20 +V3 =0

-30 +V3  = 0

V3 = 30 V olur.

Ana koldan geçen akım 2 A ise R3 direnci;


R3 = V3
= 30
2
IR3 = 15 Ω


Örnek:

Şekilde verilen devrede V2 ve V3  değerlerini bulunuz.


Çözüm:


Kirchoff gerilim kanununu uygulayalım.


1. Göz için 

- V + V1 + V2 =0

-120 +30 +V2 = 0

-90 + V2 = 0

V2 = 90 V2. Göz için

- V2 + V3 + V4 = 0

-90 + V3 +60 = 0

-30 + V3  = 0

V3 = 30 V

Kirchoff Akım Kanunu

Bir düğüm noktasını terkeden akımların toplamı, o düğüm noktasına gelen akımların toplamına eşittir.Örnek:

Yukarıdaki devrede I1, I2 , I3  akımlarını bulunuz.

Çözüm:


Devreyi yukarıdaki gibi şematize edebiliriz.

Burada hem kirchoff un hem akımlar kanununu, hem de gerilimler kanununu uygulayacağız.

Önce Kirchoff’un gerilimler kanunu 2 göz için uygulayalım.

1. Göz İçin

-120 + 14I1  + 9I2  = 0

14I1 + 9I2  = 120 (1)


2. Göz için

- 9I2 + 6I3 + 12I3  = 0

18I3 = 9I2 

I2 = 2I3 (2)


Şimdi kirchoff’un akımlar kanunu uygulayalım. K noktasına gelen akım, bu noktadan ayrılan akımların toplamına eşittir. Yani I1 = I2 + I3  tür.

I1  = I2  + I3  (3) 

Bu (3) numaralı ifadeyi (1) numaralı denklemde yerine yazalım.

14I1  + 9I2  = 120

14(I2  + I3) + 9I2  = 120

14I2  + 14I3  + 9I2  = 120

23I2  + 14I3  = 120

(2) numaralı denklemde I2 = 2I3  bulmuştuk bu değeri burada yerine koyalım.

23(2I3) + 14I3  = 120

46I3  + 14I3 = 120

60I3 = 120

I3  = 2 A olarak bulunur.Buna göre;

I2 = 2I3  olduğundan;

I2  = 2.2 = 4 A bulunur.

I1 = I2 + I3  olduğundan;

I1 = 4 +2 = 6 A dir.SANATSAL BİLGİ

27/10/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI