LAMBALARIN PARLAKLIĞI TEST2 ÇÖZÜMLERİ

Elektrik devreleri konusu, anahtar ve lamba devreleri. Seri, paralel ve seri paralel devrelerde anahtar lamba sorularının çözümleri.


Çözüm  1 

Lambalar_T2C1


Dirençler üzerindeki gerilim akım ile doğru orantılı olduğundan ve lambalar özdeş olduğundan 1. Devredeki L3 lambasının gerilimine V1 dersek, L1 ve L2  lambalarının gerilimi V1 /2 olur.

L1 ve L2 lambalarının birinin üzerindeki gerilim ile L3 lambasının geriliminin toplamı 3V olmalıdır.

V1 + V1 = 3V
2
3V1 = 3V
2
V1 = 2V olarak bulunur.

Buna göre birinci devrede L3 üzerindeki gerilim 2V, L1 ve L2 üzerindeki gerilim ise V dir.

2. Devrede L5 ile L6 lambaları paralel bağlı. L4 lambası bunlara seri bağlıdır.

L4 lambasının gerilimine V2 dersek, L5 ve L6 lambalarının gerilimi V2/2 olur.

V2 + V2 = 6V
2
3V2 = 6V
2
V2 = 4V

Buna göre L4 lambası üzerindeki gerilim 4V, L5 ve L6 lambaları üzerindeki gerilim ise 2V dir.

Lambaların parlaklığı üzerlerindeki gerilimle doğru orantılı olduğundan;


L4 > L3 = L5 olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

Lambalar_T2C2


Anahtarlar açık iken sadece L1, L2 ve L3 lambaları vardır. Lambaların eşdeğer direncini bularak akım üzerinden gidelim.


Herbir lambanın direnci R olsun.

L1 ile L2 lambalarının eşdeğer direnci.

RL1-L2  = R dir.
2
Buna L3 lambasının direncini de ilave edersek;

R = R + R
2
Reş = 3R
2
I  = 3V
3R
2
I = 2V
R
Bu akım L1 ve L2 lambalarına iki eşit akım olarak dağılır.

VL1 = V . R = V
R
VL2 = V . R = V
R
VL3 = 2V.R = 2V
R
Anahtar kapatılınca devre aşağıdaki gibi olur.

Lambalar_T2C2B


Şimdi eşdeğer akımı bulursak;

R =R
+R
2
3
R =5R
6
I =3V
5R
6

Ieş = 18V
5R
Akım 3’lü paralel kolda 3’e, 2’li paralel kolda 2’ye ayrılır. 

VL1 = 6V.R
5R
VL1 = 6V = 1,2 V
5

VL3 = 9V . R
5R
VL3 = 9V = 1,8 V
5R
L1 ve L2 gerilimi anahtar açık iken V idi. Anahtar kapatılınca 1,2 V değerine yükseldiler. L1 ile L2 gerilimi artmıştır.

L3 gerilimi anahtarlar açık iken 2 V idi. Anahtarlar kapatılınca 1,8 V değerine düşmüştür. L3 gerilimi azalmıştır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Lambalar_T2C3


Devrede akımın geçtiği yollar yeşil çizgi ile çizilmiştir.

L3 ve L7 kısa devre olur. Bu lambalar yanmaz.

L1, L2 ve L6 lambaları birbirine paralel olur.

L4 ve L5 lambaları da birbirine paralel olur.

Toplam 5 lamba ışık verir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Lambalar_T2C4


Alt ve üst ana kolların gerilimi eşittir. Her koldaki I.R değerleri eşit olmalıdır. Lambalar özdeş olduğundan her kolda paralel durumda olan lambalara akım eşit olarak dağılacaktır. Paralel bağlı n tane özdeş direncin eşdeğeri;

R/n formülü ile bulunur.

Her bir lambanın direnci R olsun.

L1 – L6 lambalarının bağlı olduğu alt kolun direnci;

RL1 – L6  = R + R 
+ R
2
3
RL1 – L6  = R +5R
6
RL1 – L6 = 11R
6
L7 ve L8 lambalarının bağlı olduğu kolun eşdeğer direnci;

RL7 – L8  =R
2Hesaplamada kolaylık olması aşısından alt koldan geçen akım 12I olarak alalım. Bu durumda alt kolun gerilimi;

12I.11R = 22IR olur.
6
Üst kolun gerilimi de aynı olmalıdır. Üst kolun akımına Ix dersek;

Ix.R = 22IR
2
Ix = 44I olur.


L1 lambası üzerinden geçen akım 12I dır.

L2, L3, L4 üzerinden geçen akım;

IL2 = IL3 = IL4 =12I/3 = 4I olur.

L5 ve L6 üzerinden geçen akım,

IL5 = IL6 = 12I/2 = 6I olur.

L7 ve L8 üzerinden geçen akım,

IL7 = IL8 = 44I/2 = 22I olur.

Buna göre,

PL2 = 4I

PL6 = 6I

PL8 = 22I olur.

Buna göre parlaklıklar arasında PL8 > PL6 > PL2 ilişkisi vardır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Lambalar_T2C5


A1 ve A2 anahtarları açık iken devre şekildeki gibi olur.

L1 ile L3 seri bağlıdır. L2 ile L6 da seri bağlıdır. L1 – L3 ile L2 – L6 paralel bağlıdır. L5 lambası paralel kola seri bağlıdır.

Her bir direncin değer R olsun.

RL1-L3 = 2R

RL2-L6 = 2R

RL1,L2,L3L,6 = 2R = R
2
Paralel kolun eşdeğer direnci R olur.

Bu değere L5 lambasının direncini de ilave edersek;

R = 2R olur.

Devreden çekilen akım.

I = 6V
= 3V
R
2R
Bu akım paralel kollarda ikiye ayrılır ve her kola,

3V/2R akım gider.

L1, L2, L3 ve L6 lambalarının parlaklıkları eşit ve üzerlerinden geçen akım 3V/2R dir.

L5 lambasının üzerinden ise 3V/R akımı geçmektedir.


Anahtarlar kapatılırsa devre aşağıdaki gibi olur.

Lambalar_T2C5B


Şimdi L1 ile L3 seri bağlı, L4, L5 ve L6 paralel bağlıdır. L2 ise alt kolda L1, L3, L4, L5 ve L6 lambalarına paralel bağlıdır.

RL4,L5,L6 = R
3 

RL1, L3,L4,L5,L6 = 2R +R
3
RL1, L3,L4,L5,L6 = 7R
3
L2  bu kola paralel bağlıdır.

R = 7R
10L2 lambasının gerilimi 6V dir.

Üst kolun gerilimi de 6V dir.

Üst kola giden akım ise;

Iust =6V
7R
3
Iust =18V
7R
L1 ve L3 lambalarından geçen akım 18V/7R dir.

L4, L5 ve L6 lambalarının her birinden;


18V
7R
3
= 6V akım geçer.
7R

Karşılaştırma yaparsak;

L1 lambası üzerinden anahtar açıkken 3V/2R akım geçerken, 

Anahtar kapatılınca 18V/7R akım geçmektedir. 

L1 lambasının parlaklığı artmıştır.


L2 lambası üzerinden anahtar açıkken 3V/2R akım geçerken, 

Anahtar kapatılınca 6V/R akım geçmektedir.

L2 lambasının parlaklığı artmıştır.

L5 lambası üzerinden anahtar açıkken 3V/R akımı geçerken,

Anahtar kapatılınca 6V/7R akım geçmektedir.

L5 lambasının parlaklığı azalmıştır.

Doğru cevap E seçeneği.Test Soruları

Lambaların Parlaklığı Test -1


SANATSAL BİLGİ

20/10/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
hydrox
tesekkurler..
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI