ÖZDİRENÇ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

İletkenlerin direncinin bağlı olduğu faktörler. İletkenlerin özdirenci ve özdirencin bağlı olduğu büyüklükler ile ilgili çözümlü test.


Soru – 1 

L uzunluğundaki 2 cm yarıçaplı silindirik bir iletkenin direnci 60 Ω dur.

Bu iletkenin uzunluğu kaç cm’dir?

(İletkenin özdirenci p = 4,5.10-1  Ω.m, π = 3 alınacak)

A) 12                        B) 16                       C) 20

D) 25                        E) 30


Soru – 2 

Ozdirenc_T1S2


Şekilde görülen iletkenler aynı maddeden yapılmıştır. 1. İletkenin uzunluğu L yarıçapı r, ikinci iletkenin uzunluğu 2L yarıçapı 3r, 3. İletkenin uzunluğu L yarıçapı 2r dir.

A-B arası direnç 265 Ω ise 3. İletkenin direnç değeri kaç Ω’dur?

A) 130                                B) 110                            C) 90

D) 65                                  E) 45


Soru – 3 

Ozdirenc_T1S3


Şekilde görülen özdeş K ve L iletkenlerinden K iletkeninin uzunluğu 2L, yarıçapı 3r, L iletkeninin ise uzunluğu 4L, yarıçapı r dir.

Buna göre iletkenlerin dirençleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) RK = 3RL

B) 3RL = 8RK

C) 2RK = 9RL

D) RL = 18RK

E) 2RL = 11RK


Soru – 4 

L1 ve L2 uzunluklu , eşit kesit alanına sahip özdeş K ve L cisimlerinin dirençlerinin büyüklüklerinin oranı 

R1 
= 2
3
R2olduğuna göre bu iletkenlerin uzunluklarının oranı, 

L1 kaçtır?
L2
A) 2/3                          B) 1 /4                     C) 3 /4

D) 1/5                          E) 2 /5


Soru – 5 

Ozdirenc_T1S5


Şekilde dikdörtgenler prizması şeklinde iki adet iletken görülmektedir. Bu iletkenlerin dirençlerinin oranı,

RK 
= 1
5
RL
olduğuna göre özdirençlerinin oranı,

PL kaçtır?
PK
A) 0,2                           B) 0,5                               C) 1

D) 1,5                           E) 2


Soru – 6 

Ozdirenc_T1S6


Şekilde görülen K ve L cisimlerinden K’nın özdirenci 2P, L’nin özdirenci 3P’dir. Bu iki iletken cismin dirençlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki RK = 2RL olduğuna göre kesit alanları arasındaki ilişki nedir?

A) A2 = 2A1

B) A2 = 4A1

C) 2A2 = 5A1

D) A1 = 2A2

E) 2A1 = 3A2


Soru – 7 

Ozdirenc_T1S7


Şekilde 60 V luk bir gerilim kaynağına bağlanan R1 ve R2 dirençleri görülmektedir. Her iki direncin kesit alanı eşittir, uzunlukları arasında L2 = 3L1 ilişkisi vardır.

Buna göre iletkenlerin özdirençleri oranı p1/p2 kaçtır?

A) 5                        B) 4,5                          C) 3

D) 2                        E) 1,8


Soru – 8 

 Özdirenci 6,40 .102 Ω.m olan bir cismin uzunluğu 0,2 m’dir. Bu cismin kesit alanı 40 cm2  olduğuna göre direncinin büyüklüğü kaç kΩ dur?

A) 58                               B) 45                         C) 32

D) 25                               E) 18  


Soru – 9 

Direnç değeri 3 kΩ olan bir cismin uzunluğu 5 cm, kesit alanı 2 cm2 olduğuna göre bu cismin özdirenci kaç Ω.m dir?

A) 5                                  B) 4                             C) 6

D) 9                               E) 12


Soru – 10 

400 voltluk bir gerilim hattına bağlanan 600 m uzunluğunda 4 cm yarıçapındaki silindirik telde kaybolan elektriksel potansiyeli 5 volttur. Telden 25 A akım geçtiğine iletken telin özdirenci kaç Ω.m dir?

(π = 3 alınız)

A) 8. 10-7                          B) 16.10-7                     C) 2.10-7

D) 1,6.10-6                        E) 32.10-5


Soru – 11 

Ozdirenc_T1S11


Şekildeki devrelerden 1. Devrenin gerilimi 2V akımı A ve direncinin özdirenç değeri 3p dir.

2. devrenin gerilimi 3V, akımı 2A ve direncinin özdirenç değeri 2p dir. 

Her iki direncin kesit alanı eşittir.

Buna göre dirençlerin uzunları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 3L1 = 5L2

B) 4L1 = 3L2

C) 5L2 = 7L1

D) 8L2 = 9L1

E) 6L2 = 7L1


Soru – 12 

Ozdirenc_T1S12


Şekilde görülen devrede dirençler aynı maddeden yapılmışlardır. R4 direncinin değeri 10 Ω olduğuna göre I1 + I2 toplamı kaçtır?

A) 1,5                            B) 2                      C) 2,5

D) 3,75                          E) 4,25


Özdirenç Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

02/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI