ÖZDİRENÇ TEST ÇÖZÜMLERİ

İletkenlerin dirençlerinin bağlı olduğu faktörler. Özdirenç uzunluk ve kesit alanının iletken direnci ile bağıntısı konularını kapsayan çözümlü testin çözümleri.
Çözüm – 1 

Bir iletkenin direnci;

R = p. L
Aformülü ile hesaplanır.


R = 60 Ω

p = 4,5.10-1 Ω.m

A= π.r2  = 3.4 = 12 cm

İletken direncinin hesaplanmasında kesit alanı m2 cinsinden alınır.

A = 12.10-4 m2


Bu değerleri denklemde yerine koyarsak,

60 = 4,5.10-1 .L
12.10-4
720 = 4,5 . 103.L

160 = 1000.L

L = 0,16 m = 16 cm

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

Ozdirenc_T1S2


1. iletkenin direnci;

R1 = p.L
πr2
2. iletkenin direnci,

R2 = p.2L
9πr2
3. iletkenin direnci,

R3 = p.L
4πr2
A – B arası direnç bu dirençlerin toplamına eşit olur.

RA-B=p.L 
+p.2L
+p.L
4πr2
9πr2
πr2
RA-B = 36p.L + 8p.L + 9p.L
36πr2
RA-B = 53p.L
36πr2
265 = 53p.L
36πr2
5 = p.L
36πr2
p.L = 180. πr2


3. iletkenin direnci,

R3 =p.L
4πr2
R3 =180. πr2
4πr2
= 45 Ω


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

K iletkeninin direnci;

RK = p.2L
9πr2
L iletkeninin direnci,

RL = p.4L
πr2
RK 
= p.2L
. πr2
p.4L
9πr2
RL
RK 
= 1
18
RL
RL = 18RK

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Cisimler özdeş ve kesit alanları eşit ise dirençlerinin oranı uzunluklarının oranına eşit olur.

R1 = p.L1
AR2 = p.L2
A
R1 
=p.L1
.A
p.L2
A
R2
2 
= L1
L2
3
Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

R = p.L
AÖzdirenç formülünde uzunluk ve alan birimleri metre ve metrekare cinsinden alınarak işlem yapılır. 

RK = pK. 0,12
0,0015
RK = 80pK

RL = pL. 0,24
0,0006
RL = 400pL 

RK 
= 80pK
400pL
RL
1 
= pK
5pL
5
pL = pK

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

R = p.L
ARK = 2p . 15
A1
RK = 30p
A1
RL = 3p.20
A2
RL = 60p
A2RK = 2RL ise 

RK = 2 olur.
RL
RK 
= 30.p
.A2
60p
A1
RL
2 = 1
.A2
2
A1
A2 = 4
A1
A2 = 4A1


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

Ozdirenc_T1C7


Her iki direncin üzerindeki gerilim eşittir.

R1 =60 = 12 Ω
5R2 =60 = 20 Ω
3
R1 = p1.L
A
12 = p1.L
Ap1 =12A
L
R2 = p2.3L
A
20 = p2.3L
A
p2 = 20A
3L
p1 
= 12A 
.3L
20A
L
p2
p1 
= 36
20
p2
p1 = 1,8
p2
Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

R = p.L eşitliğinden,
A
R = 6,40.100,2
40.10-4
R = 6,40 . 2 . 104
4
R = 3,2.104 Ω

R = 32 kΩ


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

R = p.L  eşitliğinden,
A3000 = p .0,05
0,0002
P = 12 Ω.m

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

İletken telin direnci;

Telin direnci ile üzerinden geçen akım bir gerilim oluşturmaktadır. Bu gerilim tel üzerine düşen gerilimdir. Telin direncini özdirenci, uzunluğu ve kesit alanı belirler.

R = 5 = 0,2 Ω
25
R = p.L
π.r2
0,2 = p. 600
48.10-4p = 0,2 . 48.10-4
600p = 0,2 . 8 . 10-6

p = 16.10-7 Ω.m

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

Burada akım şiddeti birimi A ile karışmaması için dirençlerin kesit alanını S olarak alacağız.

R1 ve R2 direnci iki şekilde ifade edilebilirler. Bunlar özdirenç formülü ve V/R formülüdür.

R1 = 3p. L1
S
Devrede gerilim 2V, akım A dır.

R1 =2V
A
R2 direncine bakalım.

R2 = 2p.L2
S
2. devrede gerilim 3V, akım 2A dır.

R2 = 3V
2A
Gerilim akım oranından,

R1 
= 2V 
. 2A
3V
A
R2
R1 
= 4 olur.
3
R2
Şimdi özdirenç formülünden;

R1 
= 3p . L1
.S
2p.L2
S
R2
4 
= 3L1
2L2
3
8L2 = 9L1 bulunur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 12

R4 direncindeki p.L değerinden yararlanarak tüm dirençlerin değerini hesaplamak mümkündür.

R4 direncinin değeri 10 Ω ise,

10 = p.L
16πr2
p.L = 160 olur.
πr2
Şimdi tüm dirençleri

p.L
πr2ifadesinin çarpanı haline getirerek direnç değerlerini hesaplayacağız.

R1 direnci;

R1 = p.L
4πr2
R1 = p.L 
.1
4
πr2
R1 = 160 = 40 Ω
4
R2 direnci,

R2 = p.L
πr2
R2 = 160 Ω

R1 + R2 = 160 + 40 = 200 Ω

I1 = 100 = 0,5 A
200
R3 = p.L 
.1
4
πr2
R3 = 160.1 = 40 Ω
4R3 + R4 = 40 + 10 = 50 Ω

I2 = 100 = 2 A
50
I1 + I2 = 2,5 A


Doğru cevap C seçeneği


Özdirenç Test Soruları
SANATSAL BİLGİ

02/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI